Megtámadjuk a bíróságon, hogy lefújták a már kiírt XII. kerületi időközi választást

Mert szerintünk alkotmányellenes egy már kiírt választást nem megtartani és a kerületben olyan önkormányzati képviselőre lenne szükség, aki érdemi ellenzéki munkát végez.

A Semjén Zsolt által benyújtott és a kormánypárti többség által a múlt héten elfogadott törvénymódosítás alapján nem lehetnének időközi választások a jövő évi önkormányzati választásig.

Erre hivatkozva kaptuk meg a XII. kerületi Helyi Választási Iroda tájékoztatását, miszerint elmarad a XII. kerületben július 16-ra kiírt időközi választás.

Véleményünk szerint ez jogsértő, mert

  • Egy már kitűzött időközi választást lefújni, alkotmányos indok nélkül, sérti a jogbiztonságot.
  • Az egyéni választókerületben a kompenzációs listás jelölt, aki időközi választás nélkül automatikusan képviselő lenne, nincs megválasztva, még jelölt sem volt. Ez pedig sérti azt az alaptörvényi szabályt, hogy a testületnek választott tagjai vannak.

A részletes indokolást az idemásolt és a Helyi Választási Bizottságnak benyújtott kifogásunkban olvashatjátok.

Ha a választás elmaradna és az új önkormányzati képviselőt az ellenzéken belüli szokásjog alapján a Demokratikus Koalíció jelölhetné a Csodálatos Ellenzék 2019-es kompenzációs listájáról. Ezen a listán egy DK-s maradt, aki még nem volt 2019 óta képviselő a kerületben, Nádasi Tibor.

Az új képviselő személyétől függetlenül a jövő évi választásig a XII. kerületben fideszes többség lesz és ha azt szeretnénk, hogy jövőre ez megváltozzon, akkor itt olyan ellenzéki munkára van szükség, ami feltárja a fideszes vezetés korrupciógyanús ügyeit, bemutatja, hogyan vándorolnak a kerületi pénzek rendre ugyanazokba a zsebekbe és érdemben próbál tenni az önkormányzat azon döntései ellen, amik a kerület túlzó beépítéséhez vezetnének, mint például amikor épp jelenleg nem beépíthető területeket akarna lakóövezetbe vonni a Rácz Aladár út mentén. Utóbbit egyébként a kerületi DK támogatta.

Nádasi Tibor miután ellenzéki jelöltként nem került be az önkormányzatba, állást kapott a fideszes vezetéstől az önkormányzat tulajdonában levő BBSZ 2022 Kft.-nél. Ez az a cég, ami lassan másfél milliárdot költött el az alapból értelmetlennek tűnő és időközben lehalt Böszörményi úti építkezésre, arról lett híres, hogy az egyik épület bontás közben ráomlott a Böszörményi útra és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem sérült meg senki.

Persze örülhetünk neki, hogy végre megvalósult a teljes összefogás, de mivel Nádasi Tibor évek óta a Fidesztől kapja a fizetését, gondolom mindenki el tudja képzelni, milyen komoly ellenzéki munka várható tőle. Bőven lenne ötletünk, nála alkalmasabb képviselőre erre a feladatra.

Első lépésként egy kifogást adtunk be a Helyi Választási Bizottsághoz. Persze mivel a jogszabály maga okozza a jogsérelmet, végső soron az Alkotmánybíróságnál fog kikötni az ügy, de hogy oda kerülhessen, végig kell járni a jogi szinteket.

2882_001-2


Budapest XII. kerület Helyi Választási Bizottság

Budapest

Tisztelt Választási Bizottság!

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (képviseli: Kovács Gergely társelnök, székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 26/B. 3. em. 1., nyilvántartási száma: 01-02-0015629, email: ketfarkulegal@gmail.com) mint a Budapest XII. kerület 011. egyéni választókerületében 2023. július 16. napjára kitűzött időközi önkormányzati választásán nyilvántartásba vett jelölő szervezet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § (1) bekezdése és 210. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban kifejtett jogszabálysértés miatt kifogást nyújt be.

2023. május 26-án 19 óra 37 perckor a másolatban csatolt email csatolmányát képező, szintén csatolt levélben a Budapest Főváros XII. Kerület Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a Budapest XII. kerület 011. egyéni választókerületében 2023. július 16. napjára kitűzött időközi önkormányzati választás elmarad.

A kifogástevő álláspontja szerint a választási irodának nincsen hatásköre arra, hogy egy helyi választási bizottság által kitűzött időközi választást „lefújjon”. Sem az időközi választást a Ve. 302. §-a szerint kitűző helyi választási bizottság, sem más arra jogszabályban feljogosított szerv nem rendelkezett arról (konstitutívan), illetve nem állapította meg (deklaratívan), hogy a Budapest XII. kerület 011. egyéni választókerületében 2023. július 16. napjára kitűzött időközi önkormányzati választás elmaradna. A helyi választási bizottság az időközi választás kitűzéséről szóló 1/2023. HVB határozatát nem vonta vissza. Ennek megfelelően nincsen olyan egyedi jogi aktus (sem konstitutív, sem deklaratív), amely alapján a Budapest XII. kerület 011. egyéni választókerületében 2023. július 16. napjára kitűzött időközi önkormányzati választás elmaradna, továbbá nem került visszavonásra a kitűzésről szóló döntés sem. A kifogástevő tisztában van azzal, hogy Ve. 337/F. §-a hatályba lépett, azonban ez a törvényi rendelkezés normatív, nem pedig egyedi, kifejezetten a Budapest XII. kerület 011. egyéni választókerületében 2023. július 16. napjára kitűzött időközi önkormányzati választásra vonatkozó aktus. Ahhoz, hogy a konkrét kitűzött választás elmaradjon, lennie kell egy olyan egyedi, jogorvoslattal támadható jogalkalmazói aktusnak, amely megállapítja, hogy a Ve. 337/F. §-a alapján a konkrét, már kitűzött időközi választás elmarad. Ilyen egyedi aktus hiányában a helyi választási iroda – hatáskör hiányában – nem foglalhat állást abban a kérdésben, hogy a Ve. 337/F. §-a alapján a Budapest XII. kerület 011. egyéni választókerületében 2023. július 16. napjára kitűzött időközi önkormányzati választás elmarad-e vagy sem. Erre figyelemmel a kifogástevő álláspontja szerint a helyi választási iroda a hatáskörét túllépve állapította meg, hogy az időközi választás elmarad, amivel megsértette a Ve. 75. § (1) bekezdését.

Az előzőekben kifejtettektől függetlenül a kifogástevő hivatkozik arra, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 20. § (5) bekezdése szerint „[h]a az egyéni választókerületi képviselő (…) megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni.” Az időközi választás kitűzése és a mandátum időközi választás eredményeként való betöltése a hivatkozott törvényi rendelkezés végrehajtásán túlmenően egyben (i) az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdésének való megfelelést is szolgálja, amely szerint „[a] helyi önkormányzati képviselőket (…) a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.”, továbbá (ii) az Alaptörvény XXIII. cikk (1)-(2) bekezdésében elismert, aktív és passzív választójog érvényesülését is szolgálja. Az időközi választás biztosítja, hogy a helyi önkormányzati képviselő _választott_ legyen [Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdés], továbbá hogy a választópolgárok az időközi választáson való részvétellel a választójogukat mint alapvető jogukat gyakorolják [Alaptörvény XXIII. cikk (1)-(2) bekezdés], valamint a mandátumot megszerezni kívánó választópolgár az időközi választáson elindulhasson és azon választható legyen [Alaptörvény XXIII. cikk (1)-(2) bekezdés], nemkevésbé hogy a jelölő szervezet az időközi választáson jelöltet állíthasson [Ve. 3. § 3. pont c) alpont, Övjt. 8. § (7) bekezdése]. Az, hogy a Budapest XII. kerület 011. egyéni választókerületében 2023. július 16. napjára kitűzött időközi választás elmarad, sérti az Övjt. 8. § (7) bekezdését, mivel a jelölő szervezetek nem állíthatnak jelöltet az időközi választásra, továbbá sérti az Övjt. 20. § (5) bekezdését mivel a megszűnt megbízatású egyéni választókerületi képviselő mandátumának betöltésére nem időközi választással kerül sor. Az Övjt. ezen megsértései egyben az előzőekben kifejtettek szerint az Alaptörvény XXIII. cikk (1)-(2) bekezdésének és 35. cikk (1) bekezdésének sérelmét is okozzák. Arra figyelemmel továbbá, hogy egy már kitűzött időközi választás marad el, egy folyamatban levő ügyben kellene alkalmazni a Ve. 337/F. §-át, ami a visszaható hatályú jogalkotás tilalmára és a bizalomvédelem elvére, továbbá a kellő felkészülési idő hiányára figyelemmel sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését. Megjegyzi a kifogástevő, hogy ezen alkotmányos elvekből a választási jogra nézve következik, hogy nemhogy folyamatban levő eljárásokra nem változtathatóak meg a választási szabályok, de a közeljövőre nézve (tipikusan a választások előtti egy évben) a választási anyagi jogi és eljárási szabályok alkotmányosan nem változtathatóak meg. Minderre figyelemmel a kifogástevő álláspontja szerint a HVI tájékoztatása tartalmát tekintve sérti az Övjt. 8. § (7) bekezdését és 20. § (5) bekezdését, továbbá az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, XXIII. cikk (1)-(2) bekezdését és 35. cikk (1) bekezdését.

Budapest, 2023. május 29.

Tisztelettel,

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Kovács Gergely

Komment!
Ez is érdekelhet:
Kifizetőhelyek a XII. kerületben című rovatunk jelentkezik

Július 12-én dönt a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő cégek vezetői ELŐRE jutalmat kapjanak a Read more

Nem lesznek nagyszámú elbocsátások, az óvodavezetők sem lesznek kirúgva – már megint hazudik az önkormányzat nektek

Nem szeretném elviccelni a dolgot, úgyhogy ezúttal nézzétek el nekem a komoly hangvételt. Az önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán és a honlapján Read more

A Tóth Lőrinc utcában lerombolt villa történetenének folytatása az önkormányzattal

Mónus Angéla, a XII. kerületi önkormányzat Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság MKKP delegáltja és a 04. evk képviselő jelöltjének írása A Read more

A Márvány utca utolsó zöldszigetét is beépíthetik

Mónus Angéla, a XII. kerületi önkormányzat Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság MKKP delegáltja és a 04. evk képviselő jelöltjének írása Mongolian Read more