Megtámadjuk a bíróságon, hogy lefújták a már kiírt XII. kerületi időközi választást

Mert szerintünk alkotmányellenes egy már kiírt választást nem megtartani és a kerületben olyan önkormányzati képviselőre lenne szükség, aki érdemi ellenzéki munkát végez.

A Semjén Zsolt által benyújtott és a kormánypárti többség által a múlt héten elfogadott törvénymódosítás alapján nem lehetnének időközi választások a jövő évi önkormányzati választásig.

Erre hivatkozva kaptuk meg a XII. kerületi Helyi Választási Iroda tájékoztatását, miszerint elmarad a XII. kerületben július 16-ra kiírt időközi választás.

Véleményünk szerint ez jogsértő, mert

  • Egy már kitűzött időközi választást lefújni, alkotmányos indok nélkül, sérti a jogbiztonságot.
  • Az egyéni választókerületben a kompenzációs listás jelölt, aki időközi választás nélkül automatikusan képviselő lenne, nincs megválasztva, még jelölt sem volt. Ez pedig sérti azt az alaptörvényi szabályt, hogy a testületnek választott tagjai vannak.

A részletes indokolást az idemásolt és a Helyi Választási Bizottságnak benyújtott kifogásunkban olvashatjátok.

Ha a választás elmaradna és az új önkormányzati képviselőt az ellenzéken belüli szokásjog alapján a Demokratikus Koalíció jelölhetné a Csodálatos Ellenzék 2019-es kompenzációs listájáról. Ezen a listán egy DK-s maradt, aki még nem volt 2019 óta képviselő a kerületben, Nádasi Tibor.

Az új képviselő személyétől függetlenül a jövő évi választásig a XII. kerületben fideszes többség lesz és ha azt szeretnénk, hogy jövőre ez megváltozzon, akkor itt olyan ellenzéki munkára van szükség, ami feltárja a fideszes vezetés korrupciógyanús ügyeit, bemutatja, hogyan vándorolnak a kerületi pénzek rendre ugyanazokba a zsebekbe és érdemben próbál tenni az önkormányzat azon döntései ellen, amik a kerület túlzó beépítéséhez vezetnének, mint például amikor épp jelenleg nem beépíthető területeket akarna lakóövezetbe vonni a Rácz Aladár út mentén. Utóbbit egyébként a kerületi DK támogatta.

Nádasi Tibor miután ellenzéki jelöltként nem került be az önkormányzatba, állást kapott a fideszes vezetéstől az önkormányzat tulajdonában levő BBSZ 2022 Kft.-nél. Ez az a cég, ami lassan másfél milliárdot költött el az alapból értelmetlennek tűnő és időközben lehalt Böszörményi úti építkezésre, arról lett híres, hogy az egyik épület bontás közben ráomlott a Böszörményi útra és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem sérült meg senki.

Persze örülhetünk neki, hogy végre megvalósult a teljes összefogás, de mivel Nádasi Tibor évek óta a Fidesztől kapja a fizetését, gondolom mindenki el tudja képzelni, milyen komoly ellenzéki munka várható tőle. Bőven lenne ötletünk, nála alkalmasabb képviselőre erre a feladatra.

Első lépésként egy kifogást adtunk be a Helyi Választási Bizottsághoz. Persze mivel a jogszabály maga okozza a jogsérelmet, végső soron az Alkotmánybíróságnál fog kikötni az ügy, de hogy oda kerülhessen, végig kell járni a jogi szinteket.

2882_001-2


Budapest XII. kerület Helyi Választási Bizottság

Budapest

Tisztelt Választási Bizottság!

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (képviseli: Kovács Gergely társelnök, székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 26/B. 3. em. 1., nyilvántartási száma: 01-02-0015629, email: [email protected]) mint a Budapest XII. kerület 011. egyéni választókerületében 2023. július 16. napjára kitűzött időközi önkormányzati választásán nyilvántartásba vett jelölő szervezet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § (1) bekezdése és 210. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban kifejtett jogszabálysértés miatt kifogást nyújt be.

2023. május 26-án 19 óra 37 perckor a másolatban csatolt email csatolmányát képező, szintén csatolt levélben a Budapest Főváros XII. Kerület Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a Budapest XII. kerület 011. egyéni választókerületében 2023. július 16. napjára kitűzött időközi önkormányzati választás elmarad.

A kifogástevő álláspontja szerint a választási irodának nincsen hatásköre arra, hogy egy helyi választási bizottság által kitűzött időközi választást „lefújjon”. Sem az időközi választást a Ve. 302. §-a szerint kitűző helyi választási bizottság, sem más arra jogszabályban feljogosított szerv nem rendelkezett arról (konstitutívan), illetve nem állapította meg (deklaratívan), hogy a Budapest XII. kerület 011. egyéni választókerületében 2023. július 16. napjára kitűzött időközi önkormányzati választás elmaradna. A helyi választási bizottság az időközi választás kitűzéséről szóló 1/2023. HVB határozatát nem vonta vissza. Ennek megfelelően nincsen olyan egyedi jogi aktus (sem konstitutív, sem deklaratív), amely alapján a Budapest XII. kerület 011. egyéni választókerületében 2023. július 16. napjára kitűzött időközi önkormányzati választás elmaradna, továbbá nem került visszavonásra a kitűzésről szóló döntés sem. A kifogástevő tisztában van azzal, hogy Ve. 337/F. §-a hatályba lépett, azonban ez a törvényi rendelkezés normatív, nem pedig egyedi, kifejezetten a Budapest XII. kerület 011. egyéni választókerületében 2023. július 16. napjára kitűzött időközi önkormányzati választásra vonatkozó aktus. Ahhoz, hogy a konkrét kitűzött választás elmaradjon, lennie kell egy olyan egyedi, jogorvoslattal támadható jogalkalmazói aktusnak, amely megállapítja, hogy a Ve. 337/F. §-a alapján a konkrét, már kitűzött időközi választás elmarad. Ilyen egyedi aktus hiányában a helyi választási iroda – hatáskör hiányában – nem foglalhat állást abban a kérdésben, hogy a Ve. 337/F. §-a alapján a Budapest XII. kerület 011. egyéni választókerületében 2023. július 16. napjára kitűzött időközi önkormányzati választás elmarad-e vagy sem. Erre figyelemmel a kifogástevő álláspontja szerint a helyi választási iroda a hatáskörét túllépve állapította meg, hogy az időközi választás elmarad, amivel megsértette a Ve. 75. § (1) bekezdését.

Az előzőekben kifejtettektől függetlenül a kifogástevő hivatkozik arra, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 20. § (5) bekezdése szerint „[h]a az egyéni választókerületi képviselő (…) megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni.” Az időközi választás kitűzése és a mandátum időközi választás eredményeként való betöltése a hivatkozott törvényi rendelkezés végrehajtásán túlmenően egyben (i) az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdésének való megfelelést is szolgálja, amely szerint „[a] helyi önkormányzati képviselőket (…) a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.”, továbbá (ii) az Alaptörvény XXIII. cikk (1)-(2) bekezdésében elismert, aktív és passzív választójog érvényesülését is szolgálja. Az időközi választás biztosítja, hogy a helyi önkormányzati képviselő _választott_ legyen [Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdés], továbbá hogy a választópolgárok az időközi választáson való részvétellel a választójogukat mint alapvető jogukat gyakorolják [Alaptörvény XXIII. cikk (1)-(2) bekezdés], valamint a mandátumot megszerezni kívánó választópolgár az időközi választáson elindulhasson és azon választható legyen [Alaptörvény XXIII. cikk (1)-(2) bekezdés], nemkevésbé hogy a jelölő szervezet az időközi választáson jelöltet állíthasson [Ve. 3. § 3. pont c) alpont, Övjt. 8. § (7) bekezdése]. Az, hogy a Budapest XII. kerület 011. egyéni választókerületében 2023. július 16. napjára kitűzött időközi választás elmarad, sérti az Övjt. 8. § (7) bekezdését, mivel a jelölő szervezetek nem állíthatnak jelöltet az időközi választásra, továbbá sérti az Övjt. 20. § (5) bekezdését mivel a megszűnt megbízatású egyéni választókerületi képviselő mandátumának betöltésére nem időközi választással kerül sor. Az Övjt. ezen megsértései egyben az előzőekben kifejtettek szerint az Alaptörvény XXIII. cikk (1)-(2) bekezdésének és 35. cikk (1) bekezdésének sérelmét is okozzák. Arra figyelemmel továbbá, hogy egy már kitűzött időközi választás marad el, egy folyamatban levő ügyben kellene alkalmazni a Ve. 337/F. §-át, ami a visszaható hatályú jogalkotás tilalmára és a bizalomvédelem elvére, továbbá a kellő felkészülési idő hiányára figyelemmel sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését. Megjegyzi a kifogástevő, hogy ezen alkotmányos elvekből a választási jogra nézve következik, hogy nemhogy folyamatban levő eljárásokra nem változtathatóak meg a választási szabályok, de a közeljövőre nézve (tipikusan a választások előtti egy évben) a választási anyagi jogi és eljárási szabályok alkotmányosan nem változtathatóak meg. Minderre figyelemmel a kifogástevő álláspontja szerint a HVI tájékoztatása tartalmát tekintve sérti az Övjt. 8. § (7) bekezdését és 20. § (5) bekezdését, továbbá az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, XXIII. cikk (1)-(2) bekezdését és 35. cikk (1) bekezdését.

Budapest, 2023. május 29.

Tisztelettel,

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Kovács Gergely

Komment!
Ez is érdekelhet:
A csillebérci növénytetejű buszmegállónk teljes pompájában

Annyira rossz nekik, hogy nagyon élvezik. A megállót nagyjából 3 éve építettük, azóta hozzá se nyúltunk a tetejéhez és ilyen Read more

Továbbra se éri el a kőbányai árakat a Széchenyi-hegy az önkormányzat szerint

Most épp egy Csipak Péterhez köthető cégnek adott el 325 m2 területet az ország legdrágább részén 16.2 millió forintért telekhatár Read more

Mindent megtettek, hogy jobban nézzen ki, de ettől csak még szarabb lett. A XII. kerület közbeszerzései, sokadik rész.

Több mint fél év vergődés után sikerült győztest hirdetnie az önkormányzatnak egy 3 milliárdos közbeszerzésen. Ilyen értékben hívhat le a Read more

Most épp Szivek Norbert és Komonczi Csaba járt jól egy önkormányzati ingatlannal

Újabb remek ingatlan bizniszt sikerült nyélbe ütnie a kerületnek: 100 millió forintért adott el az önkormányzat összességében 1327 m2 Rácz Read more