Kocsik Tekla
budapesti koordinátor
kocsik.tekla@mkkp.hu

dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi
helyi szervező
abonyigya@gmail.com

Komment!