Kocsik Tekla
budapesti koordinátor
kocsik.tekla@mkkp.hu

Ozsvát Attila
helyi szervező
ozsvatatimkkp@gmail.com

Komment!