Adatkezelési tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő neve: Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Az adatkezelő címe: 1071 Budapest,Damjanich utca 26/B.

Az adatkezelő elérhetősége: ketfarkukutya@gmail.com

Az adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-95728/2016

A kezelt adatok megjelölése: név, loginnév, e-mailcím, lakcím, számlázási cím, kapcsolattartó neve

 1. A felhasználó által megadott adatok:

www.ketfarkukutya.com/uzlet internetes platform regisztrált felhasználói által a regisztráció, a felhasználói profil szerkesztése és a honlapon szereplő tartalmak szerkesztése során

 1. a) megadott név- és kapcsolattartási adatok (a regisztráció feltételeként: név, loginnév, e-mailcím, lakcím, számlázási cím, kapcsolattartó neve, illetve opcionálisan: [egyéb, a regisztráció során megadható adatok] hozzájárulás a www.ketfarkukutya.com/uzlet internetes platform rendszeres hírlevelének megküldéséhez),
 2. b) a saját maguk által feltöltött, saját vagy más által feltöltött bejegyzésekben általuk megadott személyes adatok (opcionálisan: hozzászólások, értékelések, más által feltöltött tartalmak kedvelése).

www.ketfarkukutya.com/uzlet internetes platform nem regisztrált felhasználói a webáruházban való vásárláskor, annak feltételeként az alábbi adatokat adják meg: név, loginnév, e-mailcím, lakcím, számlázási cím, kapcsolattartó neve.

 1. A naplózási adatok:

www.ketfarkukutya.com/uzlet internetes platform megtekintése során az adatkezelő által üzemeltetett rendszer automatikusan naplózza a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát.

Az adatkezelés célja:

A felhasználó által megadott adatok és a naplózási adatok közül az utolsó kilépés időpontja esetében www.ketfarkukutya.com/uzlet internetes portál felhasználóinak az adatkezelő általi azonosítása, az adatkezelő és a felhasználó közötti kapcsolattartása, továbbá annak biztosítása, hogy az adatkezelő a felhasználó számára a honlap látogatása során a letöltött oldalakon és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (bannereken) személyre szabott reklámokat/tartalmakat jelenítsen meg. A személyre szabott reklámok/tartalmak hozzáférhetővé tételekor a felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott tartalmakat jelenít meg a portál látogatása során letöltött oldalakon. A személyre szabott tartalmak kiosztása emberi közreműködés nélkül történik, a kiosztás érdekében személyes adatot az adatkezelő nem továbbít, a személyre szabott reklámot/tartalmat közzétevő szolgáltató személyes adatot nem kezel.

Minden más naplózási adat esetében az adatok statisztikai célú feldolgozása. Az adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Az adatkezelő a www.ketfarkukutya.com/uzlet internetes platform rendszeres hírlevelének megküldéséhez a felhasználó által megadott névadatot és e-mailcímet a felhasználó külön hozzájárulása alapján használja fel: e hozzájárulás önálló, a regisztráció fenntartása mellett is visszavonható. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, személyes adatokat harmadik személyeknek – az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra kivételével – csak a felhasználó előzetes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulása esetén ad át.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése:

A felhasználó által megadott adatok és a naplózási adatok közül az utolsó kilépés időpontja esetében

 1. a) a felhasználói profil – saját kérésére, illetve bűncselekmény vagy a feltöltött tartalmakkal összefüggő egyéb jogsértés megvalósítása esetén az adatkezelő egyoldalú döntésén alapuló – törlését vagy a felhasználónak az érintett, a regisztráció feltételeként meg nem határozott személyes adat törlésére vonatkozó kérésének közlését követő harmadik munkanap végéig,
 2. b) nem regisztrált felhasználó esetén a megrendelés teljesítésétől, elállás esetén az arról szóló nyilatkozat megküldésétől számított két évig.

A személyes adatok törlése nem akadálya annak, hogy a www.ketfarkukutya.com/uzlet internetes platformon a felhasználó által feltöltött, személyes adatokat nem tartalmazó tartalmak a felhasználói profilhoz nem kötötten elérhetőek maradjanak.

Minden más naplózási adat esetében az adat rögzítését követő ötödik munkanap végéig.

Az adattörlés iránti kérelmet e-mailben a ketfarkukutya@gmail.com címre kell eljuttatni.

Az adatokat az adatkezelő a fenti határidők leteltekor sem törli azonban, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdése alkalmazásának van helye, így különösen az adatkezelés a felhasználó jogsértése által az adatkezelőnek vagy harmadik személyeknek okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az adatokat az adatkezelő az igény kielégítéséig vagy az attól való elállásig, illetve az annak érvényesítésére irányuló eljárás jogerős lezárásáig kezeli.

Az adatkezelés egyéb lényeges körülményei:

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, adattovábbítást pedig csak abban az esetben teljesít, ha arra őt törvény közérdekből kötelezi.

Az adatkezelő csak abban az esetben felel a felhasználó által a www.ketfarkukutya.com/uzlet internetes platformon hozzáférhetővé tett személyes adatoknak más felhasználók vagy egyéb harmadik személyek általi felhasználásának jogszerűségéért, ha ezt az adatkezelő törvénysértő adatkezelése okozta.

A felhasználó felel azért, hogy az általa megadott adatok harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét ne sértsék, így különösen ne valósítsanak meg bűncselekményt, ne eredményezzék mások személyiségi jogainak sérelmével vagy személyes adatainak jogellenes kezelésével, illetve hogy a felhasználó ne járjon el olyan szervezet képviselőjeként, amelynek nevében nyilatkozattételre nem jogosultak.

Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó hozzájárulásával annak számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, Google, pinterest, tumblr, twitter.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Az adatkezelő a felhasználó kérésre tájékoztatást ad a felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a mkkpbolt@gmail.com címre kell eljuttatni, amire nyolc munkanapon belül választ kap a felhasználó.

Jogorvoslati lehetőségek:

Az adatkezelő az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos felhasználói panaszokat a mkkpbolt@gmail.com címen fogadja. A felhasználó az Infotv. alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

www.ketfarkukutya.com/uzlet internetes platform webáruházának vásárlói regisztrációjukkal, illetve a megrendelői űrlap elektronikus úton történő elküldésével elfogadják az alábbi szerződési és felhasználási feltételeket:

 1. Üzemeltetői adatok
Cégnév: Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Székhely: 1071 Budapest,Damjanich utca 26/B.
Adószám:  18649167-1-43
Cégjegyzékszám:  
Nyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Szerződés nyelve: magyar
Elérhetőség: mkkpbolt@gmail.com
Telefon: 209815782
A tárhely-szolgáltató adatai: GoDaddy
Szállítási partner: Posta, GLS
 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

www.ketfarkukutya.com/uzlet internetes platform webáruháza póló termékeket forgalmaz. A termékek bemutatására megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

A megjelenített termékek kizárólag online a webáruház szoftveren keresztül rendelhetőek meg. Az áruk átvehetők házhoz-szállítással, személyesen, és utánvéttel.

Áraink forintban értendők. A feltüntetett árak a törvényben előírt bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A házhozszállítás költsége  1000Ft, utánvéttel 2000 Ft.

 1. Rendelési információk

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét, majd azt a kosárba helyezheti. A vásárlás regisztráció nélkül lehetséges.

Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.

A megrendelések feldolgozása péntekenként történik: 12 és 18 óra között. Megrendelését a rendelés leadásától számított maximum 5 munkanapon belül feldolgozzuk. A termék/ek kiszállításának várható ideje a feldolgozást követő 3-5 munkanap. Ügyfélszolgálatunk  e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk, ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 3-5 munkanap.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerül sor. Visszautasítás esetén a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újraküldést kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítunk el.

 1. A megrendelés menete

4.1. A termék adatlapján rákattint a „Kosárba” gombra, amikor a termék belekerül megtekintheti annak tartalmát.

4.2. A vásárlás további folytatásához kattintson a „Tovább vásárolok” linkre, mellyel visszakerül az iménti termék adatlapjára.

4.3. Járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.

4.4. Amikor minden óhajtott terméket elhelyezett a kosarában kattintson a „Kosár tartalma” dobozra, hogy megtekinthesse annak tartalmát vagy egyből termék belehelyezésekor is oda jut. A kosárban a termékeket törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőbe való mennyiség megadásával, majd a „Módosítás” gomb megnyomásával.

4.5. A kosárban található „Pénztár” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában. Amennyiben már regisztrált és belépett felhasználónk egyből a pénztárba az adatok ellenőrzéséhez kerül, ellenkező esetben a „Belépés” vagy „Regisztráció” gombra kell kattintania.

4.6. A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként „Pénztár”-ban található „Rendelés Feladása” gombra kattintson, mellyel rendelését elküldi nekünk. A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik.

4.7. A rendelésről a rendszer egy automatikusan generált e-mailben tájékoztatja.

A megrendelt terméket a megrendelés során választott fizetési módnak megfelelően a megrendeléssel egyidejűleg a Bank által üzemeltetett bankkártyás fizetési felületen/a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni.

4.8. A beérkezett megrendelését e-mailben minden esetben visszaigazoljuk. Kérjük kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást, ellenőrizze a SPAM – levélszemét mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot. Pontatlanul, vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet. Az automatikus visszaigazoló e-mail nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről. A megrendelés utólagos módosítására vagy törlésére csak írásos formában e-mailben kerülhet sor.

 1. Házhozszállítás, a díjfizetés módja

Szállítás díjak

Személyes átvétel, előre utalással: ingyenes
Postai kézbesítés, előre utalással: 1000 Ft
Kézbesítés GLS futászolgálattal, utánvéttel: 2000 Ft

Webáruházunk megrendeléseit a Posta és a GLS futárszolgálat kézbesíti. A csomagokat a Posta és a GLS 8 és 17 óra között szállítja ki a megadott szállítási címre. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük! A házhozszállítás díja előre utalással 1000 Ft, utánvéttel: 2000 Ft.

A számlát elektronikus formában állítjuk ki. A futárnak történő fizetés esetén a fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Lehetősége van a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére banki utalás útján. Banki utalás az alábbi számlára küldhető: MKKP 11600006-00000000-73776657

Banki átutalással történő fizetés esetén az utalás bankszámlánkra történő beérkezése után adjuk postára a csomagot.

 1. Az elállás joga

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Ha a felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: cégnév, telefonszám, telefax-szám és elektronikus levelezési cím.

A felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Önt terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállás esetén Ön köteles számunkra vagy a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 1. A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató

7.1. Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az MKKP hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az eladóval, azaz a MKKP-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a MKKP nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2. Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott kellékszavatossági igényt, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Felelősség a hozzászólásokért és moderáció (ha van ilyen lehetőség a honlapon)

www.ketfarkukutya.com internetes platform regisztrált felhasználói tudomásul veszik, hogy a portál törekszik az üzemeltető és a felhasználók közötti kommunikáció kialakítására és fenntartására, ezért a regisztrált felhasználók számára hozzászólási lehetőséget ad. A hozzászólást publikáló felhasználó tudomásul veszi, hogy hozzászólása elküldésével díjigény nélkül hozzájárul annak nyilvánosságra hozatalához és más felhasználók és harmadik személyek általi felhasználásához. A ketfarkukutya.com internetes platform rendszeres moderációt működtet, amelynek keretében törli az adott csatornán zajló kommunikáció témájával össze nem függő, jogsértő vagy a kulturált emberi kommunikáció követelményeivel összeegyeztethetetlen tartalmakat. A moderációra okot adó felhasználók regisztrációját a moderátorok külön értesítés nélkül törölhetik.

 1. Jogsértő tartalom bejelentése:

ketfarkukutya.com internetes platform a rajta elhelyezett jogsértő tartalmak miatti jelzéseket az @ címen fogadja és azokat haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül megvizsgálja, és meghozza az azzal összefüggésben szükséges intézkedéseket. A ketfarkukutya.com internetes platform a vele szemben felhasználói hozzászólások miatt más felhasználók vagy harmadik személyek által érvényesített igények miatt felmerült költségei a jogsértő felhasználót terhelik.

 1. Szerzői jogok

ketfarkukutya.com internetes platform által közzétett tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes célú és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni. A portál platform által közzétett tartalmak szerzői jogaival a Magyar Kétfarkú Kutya Párt rendelkezik, ezért ezek felhasználásához a Magyar Kétfarkú Kutya Párt előzetes írásbeli engedélye szükséges. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt fenntart minden, a www.ketfarkukutya.com internetes platform bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A platform tartalmának egyes részeit a látogató – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Tilos a Magyar Kétfarkú Kutya Párt előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A ketfarkukutya.com és változatai domainnevek szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználásuk – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Magyar Kétfarkú Kutya Párt előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

ketfarkukutya.com internetes platform tartalmaz hivatkozásokat más internetes oldalakra is. A ketfarkukutya.com internetes platformot ezen oldalak adatközléséért, valamint ezen oldalak személyiségi jogokban való eljárásáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Adatkezelés

ketfarkukutya.com internetes platform és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások a látogatókról személyes azonosítás nélkül rögzítenek a szolgáltatás igénybevételének módjára és az igénybe vett hardveres és szoftveres eszközre vonatkozó adatokat (pl. IP-cím, böngésző típusa, stb.), amelyekről az üzemeltető statisztikai kimutatásokat készít. Az üzemeltető az adatok tárolásánál a lehető legnagyobb biztonságot alkalmazza, hogy az adatok illetéktelenek kezébe ne kerülhessenek. Az üzemeltető statisztikai összegzést készít a rögzített adatokból, ezen kimutatások végeredménye csak statisztikai formában készülhet el, mely nem alkalmas egyedi azonosítókhoz való kapcsolására. Ezen statisztikai adatok a szolgáltatások fejlesztéséhez, illetve a hirdetési felületek értékesítéséhez szükségesek.

ketfarkukutya.com internetes platform regisztrált felhasználói regisztrációjukkal egyúttal hozzájárulnak személyes adataiknak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez.

12. Feltételek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt bankkártyás vásárlási weboldalához

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt részére a magyar állampolgársággal rendelkező magánszemélyek immár bankkártyás fizetéssel is adhatnak pénzbeli adományt és a párt népszerűséte céljából készült termékekből a webshopban vásárolhhatnak termékeket. 

Mivel a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény szigorú feltételeket határoz meg a pártok számára az adományok elfogadásához, kérjük, hogy az adományozáskor add meg nevedet, lakcímedet és nyilatkozzál arról, hogy magyar állampolgár természetes személy vagy. Ezeket az adatokat, valamint azokhoz kapcsoltan a sikeres adományozás tényét, összegét és napját a számviteli törvényről szerinti iratmegőrzési kötelezettség végéig, vagyis nyolc évig kezeljük annak érdekében, hogy a párt gazdálkodása ellenőrizhető legyen, illetve azért, hogy részedre a párt akcióiról tájékoztató anyagokat küldhessünk mindaddig, amíg annak leállítását nem kéred. A megadott adataidat és az adomány összegét az Állami Számvevőszék munkatársai a párt ellenőrzése során megismerhetik. Ha egy naptári évben összesen 500 ezer forintnál több adományt adsz nekünk, a párt pénzügyi kimutatásában név szerint szerepelni fogsz az adomány összegének feltüntetésével, amely a Magyar Közlönyben is megjelenik. Egyébként a megadott személyes adataidat harmadik személynek a külön hozzájárulásod nélkül nem tesszük hozzáférhetővé. Az adományozókról való adatkezelésünk nyilvántartási száma: NAIH-95728/2016

Ha később kiderül, hogy nem valós adatokkal adományoztál, vagy valótlanul nyilatkoztál arról, hogy magyar állampolgár természetes személy vagy, akkor az adományodat tisztelettel visszaküldjük. Adományozóként elfogadod, hogy a küldött adományt a Párt saját belátása szerinti projektekre, működésre fordítsa szabadon.

A bankkártyás vásárlás technikai feltételeit a Barion Payment Zrt. (www.barion.hu, 1117 Budapest, Infopark sétány 1., telefon: +36-1-4647099, fax: +36-1-4647080, email: hello@barion.com) biztosítja. A bankkártyás vásárlással hozzájárulsz ahhoz, hogy a fizetési művelet teljesítése érdekében a következő személyes adataidat továbbítsuk a Barion Payment Zrt. felé: egyszeri vásárláskor e-mail cím, továbbá a barion.hu oldal fizetési felületén megadott személyes adataidat a Barion Payment Zrt. az adatkezelési szabályzata (elérhető a www.barion.hu oldalon) szerint kezelje, valamint a sikeres vásárlás tényéről, a vásárlás összegéről és a fizetés napjáról a részünkre a Barion Payment Zrt. adatot továbbítson. A Barion adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-73794/2014. A fizetési művelet technikai lebonyolításával kapcsolatosan az adataid kezeléséről a Barion Payment Zrt.-től kaphatsz bővebb tájékoztatást.

Ha úgy érzed, hogy az adataid kezelésével kapcsolatban bármilyen jogsérelem ért, fordulhatsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36-1-3911400, fax: +36-13911410, email:  ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy keresetet indíthatsz a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó utca 27.) előtt.

Figyelem: a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, sem a Barion Payment Zrt. nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt felel, a a Magyar Kétfarkú Kutya Párt fizetési szolgáltatójával (Barion) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

13. Alkalmazott jogszabályok

Jelen Szerződési és Felhasználási Feltételek a felek közti jogviszonyt szabályozó jogszabályok, így mindenek előtt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által meghatározott keretek között értelmezendőek.

 Budapest, 2016. május 18.

Komment!