Általános Szerződési Feltételek

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen Szerződési és Felhasználási Feltételek a felek közti jogviszonyt szabályozó
  jogszabályok, így mindenek előtt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
  törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint a pártok működéséről
  és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény.
 2. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://mkkp.hu/oligarcha/) történő
  jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő
  weboldalról:https://mkkp.hu/oligarcha/, https://mkkp.hu/oligarcha/#aszf
 3. Az Oligarcha+ program, valamint a rendszeres megbízásos támogatás
  működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
  kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
 4. Jelen ASZF elfogadása önkéntes, de a rendszeres adományozás elindításához
  szükséges.
 5. A támogatás feltétele a magyar állampolgárság.
 6. https://mkkp.hu/oligarcha/ internetes platform regisztrált felhasználói tudomásul
  veszik, hogy a portál törekszik az üzemeltető és a felhasználók közötti
  kommunikáció kialakítására és fenntartására, ezért a regisztrált felhasználók
  számára hozzászólási lehetőséget ad. A hozzászólást publikáló felhasználó
  tudomásul veszi, hogy hozzászólása elküldésével díjigény nélkül hozzájárul annak
  nyilvánosságra hozatalához és más felhasználók és harmadik személyek általi
  felhasználásához. Az mkkp.hu internetes platform rendszeres moderációt működtet,
  amelynek keretében törli az adott csatornán zajló kommunikáció témájával össze
  nem függő, jogsértő vagy a kulturált emberi kommunikáció követelményeivel
  összeegyeztethetetlen tartalmakat. A moderációra okot adó felhasználók
  regisztrációját a moderátorok külön értesítés nélkül törölhetik.
 7. A https://mkkp.hu/oligarcha/ internetes platform a rajta elhelyezett jogsértő
  tartalmak miatti jelzéseket az [email protected] címen fogadja és azokat
  haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül megvizsgálja, és meghozza az azzal
  összefüggésben szükséges intézkedéseket. A https://mkkp.hu/oligarcha/ internetes
  platform a vele szemben felhasználói hozzászólások miatt más felhasználók vagy
  harmadik személyek által érvényesített igények miatt felmerült költségei a jogsértő
  felhasználót terhelik.
 8. Szerzői jogok:
  a.) A https://mkkp.hu/oligarcha/ internetes platform által közzétett tartalmak szerzői
  jogvédelem alatt állnak, a személyes célú és nem kereskedelmi felhasználás
  eseteinek kivételével tilos azokat akár bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy
  továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni. A portál platform által
  közzétett tartalmak szerzői jogaival a Magyar Kétfarkú Kutya Párt rendelkezik, ezért
  ezek felhasználásához a Magyar Kétfarkú Kutya Párt előzetes írásbeli engedélye
  szükséges. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt fenntart minden, a
  https://mkkp.hu/oligarcha/ .huinternetes platform bármely részének bármilyen
  módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A
  platform tartalmának egyes részeit a látogató – kizárólag saját felhasználás céljából
  – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a
  lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban
  történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
  b.) Tilos a Magyar Kétfarkú Kutya Párt előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap
  tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz
  újraközvetíteni, még változatlan formában is. A ketfarkukutya.com és változatai
  domainnevek szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználásuk – a hivatkozás
  kivételével – kizárólag a Magyar Kétfarkú Kutya Párt előzetes és kifejezett írásos
  hozzájárulásával lehetséges.
 9. A https://mkkp.hu/oligarcha/ internetes platform tartalmaz hivatkozásokat más
  internetes oldalakra is. https://mkkp.hu/oligarcha/ internetes platformot ezen oldalak
  adatközléséért, valamint ezen oldalak személyiségi jogokban való eljárásáért az
  üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
 10. https://mkkp.hu/oligarcha/ internetes platform felhasználói regisztrációjukkal,
  illetve a megrendelői barion űrlap elektronikus úton történő elküldésével elfogadják
  az alábbi szerződési és felhasználási feltételeket:
  II. ÜZEMELTETŐ ADATAI
  Cégnév: Magyar Kétfarkú Kutya Párt
  Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 26/B.
  Adószám: 18649167-1-43
  Nyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
  nyilvántartási szám: 01-02-0015629
  Szerződés nyelve: magyar
  Elérhetőség: [email protected]
  Telefonszám: +36202711866
  A tárhely-szolgáltató adatai: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
  Székhely cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
  Levelezési cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
  Cégjegyzékszám: 08-09-016359
  Adószám: 14315754-2-08
  Közösségi adószám: HU14315754
  Bankszámlaszám: 10702019-47499405-51100005 (CIB bank)
  Telefonszám: +36 70 297 4811
  III. ADATKEZELÉS
 11. A https://mkkp.hu/oligarcha/ internetes platform és a hozzá kapcsolódó
  szolgáltatások a látogatókról személyes azonosítás nélkül rögzítenek a szolgáltatás
  igénybevételének módjára és az igénybe vett hardveres és szoftveres eszközre
  vonatkozó adatokat (pl. IP-cím, böngésző típusa, stb.), amelyekről az üzemeltető
  statisztikai kimutatásokat készít. Az üzemeltető az adatok tárolásánál a lehető
  legnagyobb biztonságot alkalmazza, hogy az adatok illetéktelenek kezébe ne
  kerülhessenek. Az üzemeltető statisztikai összegzést készít a rögzített adatokból,
  ezen kimutatások végeredménye csak statisztikai formában készülhet el, mely nem
  alkalmas egyedi azonosítókhoz való kapcsolására. Ezen statisztikai adatok a
  szolgáltatások fejlesztéséhez, illetve a hirdetési felületek értékesítéséhez
  szükségesek.
 12. A https://mkkp.hu/oligarcha/ internetes platform regisztrált felhasználói
  regisztrációjukkal egyúttal hozzájárulnak személyes adataiknak az adatkezelési
  tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez.
  a) Ha később kiderül, hogy nem valós adatokkal adományoztál, vagy valótlanul
  nyilatkoztál arról, hogy magyar állampolgár természetes személy vagy, akkor
  az adományodat tisztelettel visszaküldjük. Adományozóként elfogadod, hogy
  a küldött adományt a Párt saját belátása szerinti projektekre, működésre
  fordítsa szabadon.
  b) A bankkártyás vásárlás technikai feltételeit a Barion Payment Zrt.
  (www.barion.hu, 1117 Budapest, Infopark sétány 1., telefon: +36-1-4647099,
  fax: +36-1-4647080, email: [email protected]) biztosítja. A bankkártyás
  vásárlással hozzájárulsz ahhoz, hogy a fizetési művelet teljesítése érdekében
  a következő személyes adataidat továbbítsuk a Barion Payment Zrt. felé:
  egyszeri vásárláskor e-mail cím, továbbá a barion.hu oldal fizetési felületén
  megadott személyes adataidat a Barion Payment Zrt. az adatkezelési
  szabályzata (elérhető a www.barion.hu oldalon) szerint kezelje, valamint a
  sikeres vásárlás tényéről, a vásárlás összegéről és a fizetés napjáról a
  részünkre a Barion Payment Zrt. adatot továbbítson. A Barion adatkezelés
  nyilvántartási száma NAIH-73794/2014. A fizetési művelet technikai
  lebonyolításával kapcsolatosan az adataid kezeléséről a Barion Payment
  Zrt.-től kaphatsz bővebb tájékoztatást.
  c) Ha úgy érzed, hogy az adataid kezelésével kapcsolatban bármilyen
  jogsérelem ért, fordulhatsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
  Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon:
  +36-1-3911400, fax: +36-13911410, email: [email protected]) vagy
  keresetet indíthatsz a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó utca 27.)
  előtt.
  d) Figyelem: a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak
  megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Magyar Kétfarkú Kutya
  Párt, sem a Barion Payment Zrt. nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen
  vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért
  közvetlenül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt felel, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt
  fizetési szolgáltatójával (Barion) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
  IV. FIZETÉS MENETE
  a.) Az Oligarcha+ programban való részvétel, a felhasználók részére szervezett
  rendezvények, cikkek, valamint ajándékok nem tekinthetőek vásárolt
  szolgáltatásnak. Ezt az Üzemeltető a programban résztvevők számára
  térítésmentesen szervezi.
  b.) A felhasználó regisztrációjával hozzájárul, hogy az általa megadott bankkártya
  adatokkal, a Barion elnevezésű fizetési kapu segítségével a regisztrációnál
  megadott összeget leemelje a felhasználó bankszámlájáról, rendszeres megbízást
  ad a támogatás leemelésére bankszámlájáról.
  c) Már levonásra került összeget az üzemeltetőnek, valamint a Barion fizetési
  kapunak sem áll módjában visszatéríteni
  d) A rendszerese fizetés megszüntetésének szándékát a felhasználó a
  [email protected] e-mail címen, vagy a +36 30 847 5592 telefonszámon jelezheti,
  erre az üzemeltető 48 órán belül köteles reagálni a lemondás végrehajtásával.
  e) Panaszait a felhasználó szintén az [email protected] e-mail címen tudja jelezni
  az üzemeltető felé, amelyre az üzemeltető köteles 48 órán belül reagálni.
  V. AZ ELÁLLÁS JOGA
  A rendszerese fizetés megszüntetésének szándékát a felhasználó a
  [email protected] e-mail címen, vagy a +36 30 847 5592 telefonszámon jelezheti,
  erre az üzemeltető 48 órán belül köteles reagálni a lemondás végrehajtásával.
  Budapest, 2022. november 23.
Komment!