Általános elképzelés

Megvizsgálva az I. kerület történelmi hátterét és demográfiai adatait elmondható, hogy egy jelentős történelmi múlttal, de jelenleg elöregedő lakossággal rendelkező kerületről van szó. A programunk célja az értékek megőrzése és az itt lakók életminőségének emelése egyszerre.

A demográfiai adatokat tekintve jelentős a kerületen belül az 50 év felettiek száma és egyes területeken a 65 év felettiek száma is kiemelkedő. Az elképzelés középpontjában tehát egy olyan program áll, ami válaszokat  kínál egy elöregedő közösség problémájára és arra, hogy hogyan lehet a kutyapárt számára elsődleges aktív közösségi metódust, az idősebb generációk számára is hatékonyan integrálni. A programunkkal szeretnénk hidat képezni a generációk között is, hogy a fiatalok lendületét és az idősebb generációk tapasztalatát ötvözni tudjuk.

Már jelenleg is létezik a Kék zóna megnevezés, amely azokat a területeket takarja, ahol kifejezetten sokáig élnek az emberek (van ilyen Japánban, a mediterráneumban és az államokban is). Mi nem csak a hosszú életet szeretnénk megcélozni, de ezen felül azt szeretnénk, ha a hosszú élet egyben aktív és boldog életet is jelentene az itt élők számára.

Tehát az Örök élet Önmagában nem sokat ér, ha azt rossz egészséggel és magányosan kell élnünk! A Kék Város program célja, hogy aktív, kiegyensúlyozott és hosszú életet élhessenek a kerület polgárai. Az itt élők számára jelentősen növeli az aktív évek számát (15 évvel), ha nem szakadnak ki a társadalom szövetéből és olyan közösséghez kapcsolódhatnak, amelyben azt érzik, hogy fontosak. Elképzelésünk szerint ez lenne a Kék város program!

A Kék Város program 

A Kék város program alapvetően három alapra épül: az élhetőségre, a gondoskodásra és az aktivitásra.

Az élhetőség alatt az egészséges környezet biztosítását értjük, a program meg szeretné szüntetni azokat a tényezőket, amelyek jelenleg a városokban az ott élők számára károsak. A gondoskodás alatt azt értjük, hogy az önkormányzat segítő partnere a lakosságnak, mind az ügyintézés humánus és kiszámítható volta, mind az átláthatóság fontos az itt lakóknak és a Kutyapárt számára is. Az aktivitás alatt pedig azokat a programokat, lehetőségeket, helyszíneket értjük, ahol minden abba az irányba löki az itt élő polgárokat, hogy megtartsák fizikai és szellemi aktivitásukat. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy ezek az aktív programok minden generáció számára elérhetővé váljanak és ösztönözzék a generációk közötti találkozásokat, kapcsolódások kialakulását.

A megvalósítás során figyelembe vettük, hogy az egyes szakaszok megvalósítása hogyan történhet, azaz, hogy ezek egymásból következve egymásra épüljenek a végén egy egész rendszert alkotva.

 1. Élhetőség (tiszta és hűvös város)

Az emberi tevékenység alapvetően meghatározza a városok működését. Az élhetőséget sok olyan dolog rombolja, amit nem, vagy csak nehezen tudunk kiiktatni az életünkből. Ilyen a levegő szennyezettsége a városokban, az egyre komolyabb hőhullámok kialakulása ami elől a köztereken, de akár az otthonunkban  is nehéz elmenekülni. 

Első lépésként két konkrét irányba szeretnénk lépéseket tenni. Az egyik a légszennyezettség csökkentése, a másik a hűvösebb közterek kialakítása!

Az emberi tevékenységek következménye, hogy a városokban a helyi éghajlati viszonyok akár jelentősen megváltozhatnak. A sűrű épületek, úthálózatok következménye, hogy hőszigetek keletkeznek a városban. A burkolt felületek nem képesek a por megkötésére, így a légáramlat hatására a megülepedett szennyeződés állandóan felkavarodik és újratermelődik. Az elviselhetetlen hőmérséklet-ingadozás és a rossz minőségű levegő mindenki számára elviselhetetlen, legfőképpen az idősek számára. De ez a probléma a kerület teljes lakosságát érinti. A Levegő Munkacsoporttól szerzett kutatási anyagok alapján a hőhullámok jelentős többlethalálozást okoznak az idősek körében. Ez átlagosan 15-18 százalék, de egy elhúzódó hőhullám esetén ez a szám a 30 százalékot is eléri! A hőhullámok okozta többlethalálozás elkerülése mindenképpen kiemelt feladat, így a közterek árnyékolása, hogy a közösségi tevékenységre a nyári hónapok során is alkalmasak legyenek, első számú cél.   

A levegő szennyezettségének csökkentéséhez szükséges információ, hogy azonosítsuk azokat a területeket, ahol különösen magas lehet az egészségre káros légszennyezettség kialakulásának veszélye. A Lánchídhoz vezető  alagút a kerület egy olyan része, ahol egyértelműen ilyen területről van szó. A légszennyezettségi adatok azonban erről a területről nem állnak rendelkezésre. A legutóbb a Levegő Munkacsoport végzett ott méréseket. Reméljük, az adatok minél előbb publikussá válnak.  

KONKRÉT CSELEKVÉSEK

 1. Rendszeres levegőminőségi adatok beszerzése és figyelemmel kísérése az alagút és a forgalmasabb csomópontok környékén. Szeretnénk rendszeresen szondáztatni a környék levegőminőségét, hogy az itt lakók tudják, milyen környezeti terhelésnek vannak kitéve, különösen az alagút környékén. 

A mérések rendelkezésre állása után, azok tükrében társadalmi vitát kívánunk kezdeményezni, hogy fontoljuk meg az autómentes alagút kialakítását a Lánchídhoz hasonlóan. 

 1. Növényzet fontossága, a növényzettel burkolt területek növelése:

Fel szeretnénk használni minden olyan területet az első kerületben zöldítésre, amit csak lehet, valamint minél több közkutat is létre kívánunk hozni, hogy az első kerület minél inkább hasonlítson egy árnyas ligetre.

Kiemelt lépések:

 • Szőlőt a várba!

A vári házak egyik udvarában található egy jelentős történelmi hagyományokkal rendelkező szőlőtőke. Ezt a fenti szőlőt szeretnénk a vár több közterén megjeleníteni, akár homlokzatra felfuttatással, akár árnyas lugasok kialakításával az árkádosabb részek fölött. A vári sikátorok árkádosabb részén remek lugasok kerülhetnének belőle kialakításra.

 • Zöldhomlokzatok

A fenti vári projekt mellett minden homlokzat zöldebbé tétele is fontos a számunkra, így kezdeményezni fogjuk, hogy az itt lakók fontolják meg a lakóépületeiken a zöldhomlokzatot, illetve az önkormányzat épületeinek zöldhomlokzatosításával jó példával kívánunk elöljárni. (Ovik, sulik, közintézmények, különösen a betonszerkezetes épületek alkalmasak erre.)

A különböző növények levelei felületük méretétől, érdességétől, valamint a helyi viszonyoktól függően a globális sugárzás jelentős részét visszaverik vagy hasznosítják. A levélzet párologtatása hőt von el a környezettől, ezáltal nemcsak párásítja, de hűti is azt. Minél szárazabb a levegő és minél magasabb a léghőmérséklet, annál intenzívebb a párolgás. Már 100–200 m2 -nyi zöldfelület is érezhető hűtő hatással rendelkezik, melynek révén akár 3–4 °C léghőmérséklet-különbség is kialakulhat a zöldfelület környezetében.

A zöldhomlokzat akár közvetlenül a keletkezés szintjén is már képes megkötni a keletkező szállóport, ezáltal csökkenhet a felszálló levegővel a belső terekbe beáramló szennyeződés, tehát a zöldhomlokzat a légszennyezettség csökkentésében  is jelentős hatással rendelkező eszköz.

 • Fákkal a hősziget hatás ellen

Az első kerület zöldfelület szempontjából szerencsés, de a sűrűbben lakott részein a közterület itt is inkább csak  parkolóként funkcionál. A főváros hosszú távú terveiben szerepel a Fő utca átalakítása és zöldebbé tétele, azonban ennek időpontja kérdéses. Szeretnénk ezt a projektet támogatni és időben előre hozni. Úgy véljük, hogy a nemrég felújított Clark Ádám tér átalakítása helyett a Fő utcai projektet kellene megvalósítani, mivel a Clark Ádám téri átalakítás után sem várható, hogy jelentős változás történjen a téren, a Fő utca esetében pedig egy új mintát kaphatnának az itt élők, és a zöldfelület is jelentősen megnövekedne. 

Az utakat, parkolóhelyeket és a közlekedéshez kapcsolódó egyéb létesítményeket a legtöbb esetben könnyen felmelegedő anyaggal (aszfalt, beton, fém, térkő) burkolják. Minél több ilyen felszín van, annál erősebb hőszigethatásuk, vagyis annál melegebb lesz az érintett területen. E fák nélküli utcában akár 8-10 Celsius fokkal magasabb lehet a hőmérséklet, mint ahol sok fa van. Ebből adódóan, bár a sűrűn lakott területeken a fák elhelyezése sok esetben helyhiány miatt nem biztosított, de akár dézsás megoldással is törekedni fogunk az ilyen területek visszaszorítására.

 • Zöld buszmegállók

A köztérhasználat során kiemelt szerepet kapnak a városi ember életében a különböző közlekedési helyszíneken történő várakozások. Ezeken a helyeken az itt lakók napjainkban üveg vagy fém kalitkákkal találkoznak, amely ugyan az esőtől megvédi őket, de egy kánikulai nap során gyakorlatilag használhatatlanok, inkább elkerülik őket. A kutyapárt már jóideje kiemelten foglalkozik a buszmegállókkal, létrehoztuk a megállók zöld növényzettel beültetett változatát, de erre vonatkozóan számtalan más jó példa is fellelhető. A kerület megállóit a forgalmasabb csomópontokból kiindulva szeretnénk zöld megállókká változtatni minden egyes megálló esetében. Ezzel további zöldfelületet nyerünk, valamint egy olyan városi helyszínt teszünk élhetőbbé, ahol a polgároknak  mindenképpen meg kell fordulniuk. 

 • Árnyékolás

Nem mindenhol van rá lehetőség, hogy az árnyékolást növényzettel oldjuk meg. Főként a nagyobb terek árnyékolása ütközik ezzel kapcsolatban több problémába. Ezekben az esetekben olyan árnyékolást kell választani, ami az adott terület esztétikáját nem rontja, de az árnyékolási feladatokra alkalmas. 

Erre rengeteg stílusos, vagy a környezetbe beolvadó módszer van. Kutyapártos szempontból a vár környékének színes árnyékolókkal és lampionokkal való ellátása Szentendre mintájára kívánatos cél, de minden olyan árnyékolási megoldás jó, ami segít az adott terület hűtésében. 

Az árnyékolást a nagyobb köztereken kívánjuk kezdeni. Első körben a Batthyány tér kapna a nyári hónapokra árnyékolást, az itt szerzett tapasztalatokat szeretnénk a kerület többi részére tovább vinni.

 • Köztisztaság

A szálló por visszaszorítása és a világörökségi helyszín méltó körülmények között tartása megköveteli, hogy az első kerület kiemelten foglalkozzon a terei köztisztaságával. Ezt jelenleg kardinális problémának látjuk!

NEM LEHET TÖMÖTT SZEMETESKUKÁKKAL TELE A KERÜLET! Annak kidolgozása, hogy a köztisztasági szakemberek megfelelő ütemben és hatékonysággal végezzék a munkájukat, nem politikai szekértáboroktól függ! Mélységesen csalódottak vagyunk, hogy jelenleg olyan állapotok uralkodnak a kerületben, főleg a Batthyány téren, ami napjainkra kialakult.

A köztisztasági kérdés további súlypontjai:

 • Ingyenes illemhelyiségek kialakítása
 • A város nem hamutartó!
 • Kutyaürülék 
 • Parkok karbantartása, érezhető fejlesztése
 • Forgalomcsökkentés

A légszennyezettségi adatok beszerzése és kiértékelése alapján el kell gondolkodnunk azon, hogy mely helyszíneken tudunk végrehajtani forgalomcsökkentést. Ilyen helyszínként tartjuk számon az alagút területét, ahol a Lánchídhoz hasonló autómentes alagút kialakítását szeretnénk. 

Közterületek hasznosítása

 • Az utak, parkolóhelyek és a közlekedést kiszolgáló egyéb létesítmények miatt egyre kevesebb hely jut a zöldfelületeknek, fáknak, a járdáknak, vendéglátó teraszoknak, padoknak, kerékpárutaknak, kerékpártárolóknak. Így ezekre a város élhetőségéhez alapvető fontosságú funkciókra sokkal kevesebb hely jut, mint szükséges.

Alternatív városközpont a Vérmező és a Horváth kert között

A Vérmező és a Horváth kert a kerület két jelentős zöld felülete, amely közötti részen, a Roham utca mentén egy városiasabb jellegű sétálóutcával tudnánk a két zöldfelületet összekötni, ezzel egy sokkal egységesebb és nagyobb zöldövezeti részt kialakítani. 

II.     Aktivitás

(Aktív város, városi aktivitás)

Az egészséges környezet után jöhetnek azok a projektek, amik arra hívnak téged, hogy részt vegyél a közéletben, legyen közéleti aktivitásod, de az aktív város program feladata az is, hogy minél inkább bevonódj a kerület kulturális és közösségi életébe. Emellett célunk az itt élők konkrét megmozgatása olyan módon, hogy az a mindennapi életük része legyen, és ne is vegyék észre, hogy tulajdonképpen tesznek az egészségükért, és hogy hosszú távon mind szellemben, mind testben aktívak maradjanak. A test és szellem aktivitása számunkra egy egész.

KONKRÉT CSELEKVÉSEK

 • Közösségszervezés

Minél több olyan teret kívánunk létrehozni, ahol a lakosság találkozhat fogyasztási kényszer nélkül. Legyenek ezek a szabadban vagy épületeken belül, a városi élet egyik legjobb dolga, hogy sok energia összetalálkozhat ezeken a helyszíneken, és igazán élhetővé varázsolhatják a várost. Fontos, hogy ezeknél az új tereknél legyenek bevezető programok, ezzel is motiválva a lakosság általi birtokba vételt. Jelenleg is több civil szervezet foglalkozik ilyen programok létrehozásával, az ő energiáiknak szeretnénk nagyobb teret adni.

 • Közösségi költségvetés

A kutyapárt EP-listavezetője, Le Marietta a közösségi költségvetés zászlóvivője és az MKKP egyik meghatározó projektjének vezetője. Számunkra az Aktív állampolgár programunk az egyik legfontosabb alapvetésünk. Azt szeretnénk, ha az állampolgárok minél több eszközt kapnának a kezükbe, hogy megváltoztassák azokat a dolgokat, amelyek zavarják őket a közvetlen környezetükben. Ezért indult anno a Rósánékatéka program a kutyapárton belül, és ennek további lépcsőfoka a közösségi költségvetés bevezetése a közigazgatásba. 

 • a Déli pályaudvar újraálmodása

Az első helyszín, amelynek az átalakítását már a kampány alatt is központi témává szeretnénk tenni, a Déli pályaudvar helyzete, és hogy azt a területet, ami jelenleg Csernobillal vetekedhet, élettel töltsük meg. A Déli pályaudvar kiadatlan helyiségeit szeretnénk megnyitni, a kerengő részt élettel és programokkal megtölteni. (termelői piac, közösségi tánc stb.)

 • Kulturális terek befoglalása

A kultúra sokmindenkinek és sokféleképpen szól! Fontos, hogy mindenki megtalálja a maga ízlését, műfaját, több programot szeretnénk vinni azokba a kulturális terekbe, ahol sok esetben az épületek kihasználatlanok. A Márai szalon tele van programmal, de van olyan kulturális tér, ami heti egy programmal üzemel. Itt tehát van lehetőség bővülni.

 • Kisebbségi önkormányzatok bevonása a programok szervezésébe, hogy a lakosok megismerjék egymás kultúráit
 • Műhelyek létrehozása
 • Létesüljenek a lakosság számára hasznos előadótermek, műhelyek, kultúrtér. Ferencvárosban a Konnektor inkubátorház-projekttel mutattuk meg, hogy mit értünk igazi kultúrtér alatt. Ennek továbbvitele a helyi önkormányzatokban feladatunk. Szeretnénk azokat a kulturális energiákat becsatornázni, amelyek jelenleg hely vagy lehetőség hiányában nem kapnak felületet. A Déli pályaudvar kiadatlan üzlethelyiségeit célszerűbb lenne ilyen helyszínek kialakítására használni, mintsem, hogy átadjuk az enyészetnek.
 • Közösségi kertek létrehozása
  • A kert gondozása nem csak jó minőségű élelmiszert biztosít, de a szabad levegőn végzett munka pozitív hatással jár mentális és fizikai egészségünkre, valamint a kertészkedés bizonyítottan egy olyan tevékenység, ami hozzájárulhat az egészségmegőrzéshez. 
  • Közösségi komposztáló található a Déli pályaudvar Alkotás út felőli részén. Ez a terület az Alkotás út mellett igen rendezetlen, és jelenleg kihasználatlan zöldnövényzet-lerakat. Viszonylag kis ráfordítással tudnánk közösségi kertté varázsolni, és az MKKP segítségével felújított komposztáló már eleve adott a közösségi kert mellett. 
 • A nyugdíjasok számára specializált aktív programok növelése:

Ne csak hétköznapi nyugdíjas programokban gondolkodjunk: íme egy példa. Továbbá:

  III. Gondoskodás (gondoskodó város, biztonságos környezet)

Jelenleg döntésképtelen a testület, mivel a polgármester előterjesztéseit a kormánypárti többség nem szavazza meg, illetve a képviselő testületi határozatokat a polgármester nem hajtja végre. Ennek a destruktív folyamatnak véget kell vetni. Ezzel kapcsolatban jelenleg ötletelünk, hogy milyen eszközöket használjunk.  De addig is figyelemmel kísérjük az ott történteket.

A kék város koncepció alapján az  önkormányzatnak feladata, hogy lakosait közösségbe szervezze, gondoskodjon a polgárok szociális biztonságáról, megvédje az elmagányosodástól, vigyázzon az egészségükre. Meggyőződésünk, hogy az emberi kapcsolatok alkotják a boldog élet legszilárdabb oszlopát! 

KONKRÉT CSELEKVÉSEK

Cselekvőképes önkormányzat

 • E- demokrácia 

megvizsgáljuk, hogy önkormányzati szintre bevihető-e az e-demokrácia, összességében ennek nyugaton van hagyománya az önkormányzatokban, sőt leginkább más országokban az önkormányzati szintre tervezett e-demokráciamodellek vannak. Fokozatosan integrálnánk a döntéshozatalba olyan lépéseket, amelyek végül az e-demokráciához hasonló felülethez vezetnek. 

 • Átlátható önkormányzat 

Az átláthatóság a Kutyapárt alapvetése, hiszen csak elegendő információ birtokában lehet jó döntéseket hozni.Tapasztalatunk, hogy kellő kitartással igenis lehet tenni egy önkormányzat átláthatóbb működéséért. Ez továbbra is kiemelt feladat marad!

Az első kerületi önkormányzatban eddig általunk  figyelemmel kísért tevékenységek:

 • Budavári ingatlanok …
 • a DK-s alpolgármester zavaros cégügyei 
 • az Oxygén Wellness engedélye körüli anomáliák
 • az üzlethelyiségek kiadásának és a bérleti díjak szedésének körülményei
 • a helyi média kezelése
 • Szociális odafigyelés
  • Idősgondozás: (okosóra program, a sérülékeny csoport beazonosítása)

Fontos, hogy a város ne csak látszatintézkedéseket hozzon, hanem valóban segítse az arra rászorulókat! A szociális munkások tartsák rendszeresen a kapcsolatot az arra rászorulókkal, és ha kell, akkor személyesen keressék meg őket, ha pl. nem váltották ki életmentő gyógyszereiket. 

 • Generációk egyesítése
  • Senior Mentor program

Sok nyugdíjas korú, de szellemileg friss ember küzd a magánnyal és a feleslegesség érzésének problémájával. A program egy olyan modellt mutat be, amelyben megvalósítható az idősebb korosztály önkéntes alapú segítsége az oktatási rendszerben a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek mentorálásán keresztül. 

 • Egészségmegőrzés
 • Megelőzés

Szűrővizsgálati kampányok a kerületben. Szeretnénk, ha az egészségügyi szűrések és a megelőzés nagyobb hangsúlyt kapna. Ennek érdekében motiváló kampányokkal kívánjuk a sérülékeny csoportokat megszólítani. 

Itt is jó példával kívánunk elöljárni, és az önkormányzat, valamint az önkormányzati dolgozók részére évente egy munkanapot szűrővizsgálatok elvégzésére biztosítani. Ebben számítunk a Maros utcai rendelőre is mint partnerre. 

Szeretnénk a Maros utcai rendelőintézetben elérhető vizsgálatok számát időben kibővíteni. Több szakrendelés ugyanis csak hetente egy-két alkalommal érhető el, nem kevés türelemmel folytatott időpontkérés után. Már az is sokat segítene a kerületi állampolgároknak, ha az időpontkérések kezelésében számíthatnának az önkormányzatra, ebbe önkénteseket és digitális segítséget is szeretnénk bevonni.

 • Testmozgás

A gépjármű-közlekedés elterjedése következtében a korábbinál sokkal kevesebb fizikai mozgást végeznek az emberek. Egyrészt sokan hozzászoktak ahhoz, hogy rendszeresen autóba üljenek akkor is, ha más módon is elérhetnék úticéljukat. Másrészt a város közterületeinek nagy részén már kellemetlenné, sőt a levegő- és zajszennyezés, nyáron pedig még a hőszigetek miatt is egészségtelenné vált a mozgás, a sportolás. Mindez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy sok felnőtt és gyerek egyaránt a négy fal közé szoruljon. 

A mozgásszegény életmód az egyik legsúlyosabb egészségügyi kockázati tényező, napjainkban ez a szív- és érrendszeri betegségek, a rák, a légzőszervi betegségek és a cukorbetegség egyik legfőbb előidézője. A mozgásszegény életmód az Egészségügyi Világszervezet szerint Európában évente mintegy 600.000 ember idő előtti halálát idézi elő.

Bővíteni szeretnénk az ingyenesen elérhető mozgási lehetőségeket. Ennek érdekében szabadtéri dráma pedagógiai, táncos eseményeket kívánunk a közterekre vinni.

Legyen minden jobb!

dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi

polgármesterjelölt

Komment!