Milliárdokkal jobban állnánk… Közbeszerzések, Ingatlaneladások és -hasznosítás

Közbeszerzések
Ingatlanok eladása
Lakások hasznosítása
Nem lakás célú ingatlanok hasznosítása
BBSZ


Közbeszerzések

Nincs valódi verseny és sok esetben ugyanazok a cégek nyerik a kerület közbeszerzéseit, túlárazott ajánlatokkal. Ez arra utal, hogy közbeszerzések irányítottak. Bár tövényesek, de nincsen valódi verseny. Az önkormányzat amikor csak teheti és hazai forrásokból finanszírozott, 300 millió forint alatti építési beruházásoknál így van vele, meghívásos közbeszerzéseket ír ki, amiken csak az az 5 szereplő indulhat, akiket felkér rá. 

Az Archibona Kft. eddigi 20 milliárdos bevételének 75%-a XII. kerületi közbeszerzésekből származik. Ezekre a nyílt eljárásokra (a nagy értékük miatt nem lehetnek mások) az elmúlt 8 évben csak az Archibona tett érvényes ajánlatot. Ezek úgynevezett keretmegállapodások, ami azt jelenti, hogy a cég elnyer egy sokmilliárdos keret összegnyi melót, amit az önkormányzat évek során lehivogat, tehát miután a kft. megnyer egy ilyen közbeszerzést további verseny nélkül építhet mindent, amit az önkormányzat szeretne.

Az önkormányzat további versenykorlátozó eszközöket is előszeretettel használ. A nyertesek között megtalálni a NER kedvenceit is (Penta, B+N) és látni “kerületre szakosodott” cégeket.

 1. A közbeszerzéseket arra kell használni, amire valók lennének: minél nagyobb versennyel a lehető legjobb ajánlatot kapni.
 2. A meghívásos közbeszerzéseket megszüntetni. Ezt javasolta egyébként az Integritás Hatóság is. Erre be is adtam egy előterjesztést, de leszavazta Fideszes többség, a Momentum meg tartózkodott.
 3. A közbeszerzéseken sok mindent változtatni kell, amire itt nincs elég hely, de itt van 40 oldalban, hogyan csinálnánk, hogy tisztességes verseny legyen és jobb ajánlatok érkezzenek.

Ingatlanok eladása

Tavaly 1 milliárd Ft értékben adott el ingatlanokat az önkormányzat, idén már 2 milliárdért tervezi. Valódi verseny nincs, hiába mennek el többnyire áron alul az ingatlanok.  A licithirdetések 80 százalékára egy ajánlat érkezik. 

Ez nyilván tarthatatlan, hiszen feléli az önkormányzat a vagyonát, ezért az ingatlan értékesítéseket a minimálisra kell csökkenteni.

A jelenlegi gyakorlat arra utal, hogy az eladandó ingatlant kiszemelt vevőnek, kikiáltási áron akarják értékesíteni. 

A leendő vevőket alapból elriasztják azzal, hogy csak fizetés ellenében lehet egyáltalán megnézni az eladó ingatlant és a megvásárlás feltételeit.

Értékesebb ingatlanoknál ez kevés a lehetséges vevők elüldözéséhez, itt feltételes módú szörnyen hangzó feltételek kerülnek az adásvételi szerződésekbe, évekkel későbbi elállás lehetőségével. Ezeket a kiszemelt vevő szerződésébe is beleírják, azonban nem érvényesítik. Ezért nincs például nagyon régóta élelmiszerbolt a Hegyalja úton, a Honi ABC helyén.

Ha mindezek ellenére mégis licitálna a kiszemelt vevőn kívül valaki, akkor visszavonják az eljárást. Ez mind arra utal, hogy az ingatlanok eladásánál nincs verseny, kikiáltási áron kapja meg a kiszemelt vevő és más nem veheti meg. Ráadásul minden eladásnál csak 1 értékbecslés készül.

 1. Fenntarthatatlan az önkormányzati vagyon ilyen mértékű felélése. Az önkormányzati ingatlanokat nem eladni kellene, hanem hasznosítani.
 2. Ha mégis úgy tűnik, hogy valamit érdemes eladni, mert nem tud vele mit kezdeni az önkormányzat, akkor normálisan kell meghirdetni az erre dedikált felületeken. Pár év alatt egyébként sikerült elérni, hogy a hirdetések megjelenjenek az ingatlan.com-on, de mindez kabaréba illő módon történik.
 3. Két egymástól független értékbecslés szükséges. A jelenlegi gyakorlat az, hogy minden ingatlan eladáskor egy értékbecslés készül és ezeket ugyanaz a cég csinálja 15 éve.
 4. A licithirdetések feltételeinek módosítása:  
 • az ingatlanok legyenek ingyenesen megtekinthetők
 •  kerüljenek fel az Ingatlan.com-ra a hirdetések, fotóval és részletes információval
 •  online licit

Lakások hasznosítása

Önkormányzatunk a jegyző tájékoztatása szerint összesen 1111 db lakás célú ingatlannal rendelkezik. 940 db lakás lakott, melyből 904 db lakásra van bérleti szerződés. A bérbeadásra alkalmas lakások száma 6 db, a többi üres lakásunk rossz műszaki állapota miatt értékesítendő, hagyatéki eljárás alatt áll, vagy más szerv bérlőkijelölési jogával érintett. 27 db a piaci alapú, 845 db a költségelvű, 20 db a szociális, 48 db a jövedelemarányos (fecskeházi) bérleti díjat vagy bérleti díjjal megegyező használati díjat fizetők száma. 36 db lakás esetén áll fenn jogcím nélküli használat, többségében fizetési nehézségekkel küzdő volt bérlők esetén.

 1. A nagyon rossz állapotú lakásokat többféle módon lehet hasznosítani, egyedi adottságukhoz igazodva. Vagy rendbe tenni és utána meghirdetni bérbeadásra, vagy oly módon, hogy a leendő bérlő a felújítás költségét lelakhatja.
 2. Rendezni kell az ingatlanok esetleges jogi problémáit, ezekre sok bérlő évek, sőt évtizedek óta vár, ebben semennyi segítséget nem kaptak.
 3. A szociális alapú lakások többsége szégyentelenül rossz állapotban van, ezeket akár közösségi program bevonásával fel lehet újítani, pénz- és tárgybeli (maradék burkolat, konyhagépek, önkéntes munka) adományok segítségével, hogy a rászorulók anyagi helyzetük ellenére ne kényszerüljenek méltatlan körülmények között élni.

Nem lakás célú ingatlanok hasznosítása

Az önkormányzat a jegyző tájékoztatása szerint 95 db üzlethelyiséggel rendelkezik. Sok olyan üres üzlethelyiség és raktár van, amik évek óta üresen állnak. Az önkormányzat annyi tesz, hogy évente párszor meghirdeti ezeket bérbe- vagy eladásra. Nem vizsgálja annak okait, hogy miért nem kel el éveken át, nem módosítja a feltételeket vagy a funkciót annak érdekében, hogy az üresen pusztulás helyett pénzt termeljen a kerületnek bérleti díj, vagy vételár formájában.

 1. A régóta üres, nem kelendő üzlethelyiségeket, raktárakat meg kell vizsgálni. Elhelyezkedésük és állapotuk alapján felmerülhet a felújítás, funkcióváltás a hasznosítás érdekében, majd azt követően hirdetni.
 2. Ahol az üzleti alapú bérlés nem reális lehetőség az elhelyezkedés miatt, azokat az üresen álló helyiségeket pedig meg kell pályáztatni kedvezményes áron civil szervezeteknek szociális, vagy kulturális célú használatra. 
 3. A sehogyan sem hasznosítható üzlethelyiségeket pályázat útján civil szervezeteknek odaadni ingyen (önköltségi/rezsi áron),  csak ne álljanak üresen, illetve létesíthető benne szociális alapú elosztórendszer, erről részletesebben a szociális ügyeknél olvashatsz.
 4. Rengeteg társasházban nem utcai bejáratú raktár- és tárolóhelyiség van önkormányzati tulajdonban, melyeket valójában a társasház lakói tudnának értelmesen használni. Ezeket kedvezményes áron fel kell kínálni eladásra a társasháznak, mert hasznosításuk nem lehetséges.

BBSZ 

(Böszörményi úton lebontott irodaházak)

A BBSZ projektet nem nagyon lehet máshogy értelmezni, mint a kerületi vezetés egyik legnagyobb lopási kísérlete. Maga a Megvalósíthatósági Tanulmány, amit nyilván úgy rendeltek meg, hogy jól nézzenek ki a számok, már több sebből vérzett, nagyon rossz megtérülési adatokkal, 11 milliárdos költségvetéssel, hitelből, csúnyán eladósítva a kerületet. A munkákat nyilván kiszervezték volna a tudjukkiknek, ebből volt, amit előre megjósoltunk. Majd folytatódott a környékbeli lakók életét megkeserítő, költséges és botrányos bontás, ami csak a szerencsének köszönhetően nem került emberek életébe. Arról is gondoskodtak, hogy emiatt ne kelljen közbeszerzéssel bajlódni. Bár az önkormányzat leállította a projektet mondvacsinált okokkal, a BBSZ Ingatlan 2022 Kft vezetője azóta is kapja a fizetését a semmire és további százmilliókat locsoltak el a kerület pénzéből arra, hogy most közösségi kertként, illetve parkolóként funkcionáljon. 

 1. A pénzégetést le kell állítani, a BBSZ céget meg kell szüntetni.
 2. Az üres telken parkot kellene létesíteni, játszótérrel, kutyafuttatóval, akár közösségi kerttel, ha van rá igény. Mindezt a környékbeliek véleményét kikérve kellene eldönteni, hogy a park alatt legyen-e egy mélygarázs. A parkolóhelyek egy részét a környéken lakók bérlettel tudnák igénybe venni, a nem ott lakók pedig óra alapú díjjal. Szerintem senki nem szeretné, hogy ott egy nagy komplexum épüljön éveken át, kétes eredménnyel és a Bösziről, ami a kerület főutcája, amúgy is nagyon hiányoznak a zöldfelületek.
Komment!