Kiáltvány, avagy anomáliák a nemzeti menyétbiotechnológiában

A menyétszektor piaci szereplői mind nagyobb aggodalommal követik a savköpő menyétek iránt szignifikáns mértékben megnövekedett keresletet. Az elmúlt évek során ezen állatok előállítása, forgalmazása és értékesítése masszívan növekvő tendenciát mutat, mely új kihívások elé állítja a menyétorientált alap- és alkalmazott kutatásokat folytató piaci és akadémiai szereplőket is. Az iparági tendenciák egyértelműen a kereslet tartós növekedését jelzik, mely a hazai és nemzetközi kapacitások kimerülésével fenyeget eme stratégiai ágazatban. Egyes predikciós modellek szerint a savköpő menyétek iránti kereslet öt éves távlatban nagyságrendileg nőhet, mely új menyétbiotechnológiai módszerek bevezetését teszi szükségessé a fenntartható és költséghatékony termelés érdekében. A hazai kapacitásokra alapozott, konvencionális termelési megközelítés magas élőmunka igénye miatt már jelenleg sem képes kiszolgálni a piacot, így az importmenyét aránya folyamatosan növekszik, minőségbiztosítási és ellátásbiztonsági kockázatokkal terhelve az amúgy is fokozott nyomás alatt lévő hazai ágazatot. Tekintsük tehát át a jelenlegi helyzetet: A hazai menyétipar a csaknem százéves múltra visszatekintő gyomornyálkahártya-átültetéses metodikát preferálja a savköpő menyétek előállításánál. A kilencvenes évek végén zsilvölgyi bányászokból átképzett szakembergárda kiöregedése miatt a szektorban, kauzalitásában multifaktoriális munkaerőhiány alakult ki. A precíz és nagy odafigyelést igénylő összetett munkafolyamat betanítása hosszú időt vesz igénybe, mely a Z generáció munkaattitűdjével nehezen egyeztethető össze. A potenciális munkavállalók coca-cola mámorban fetrengő tömegeinek aktivitáspreferenciája a szintetikus zenére és kábítószerekre irányul. Problémát jelent emellett a menyétszakma nagy öregeinek távozása a nyugateurópai munkaerőpiac agresszív és etikátlan toborzótevékenysége miatt. Nem hallgathatjuk el ugyanakkor, hogy a hazai szakemberek társadalmi és anyagi megbecsülése sajnos hosszú évek óta nem követi a menyétnorma emelkedését. A humán kapacitásbeli hiátuson túl technológiai elmaradások és strukturális problémák is csökkentik a nemzeti menyétágazat versenyképességét. A gyomornyálkahártya átültetéses technológia egyik hátránya, hogy az így előállított példányok a káliumveszteség miatt folyamatos ionpótlásra szorulnak. A kiegyensúlyozatlan elektrolitháztartás szignifikáns mértékben rontja az egyedek emelőképességét. Összehasonlításképpen megemlíthető, hogy a hazai savköpő menyétekből mintegy 35,3 -+ 5,4 % -al több kell a standardizált méréseknél használt 41500kg-os T-54/55 típusú etalonharckocsi biztonságos megemeléséhez. Emellett mindenképpen szót kell ejtenünk a fogyasztás és táplálékhasznosítás problémaköréről is a sósavkiválasztás kapcsán. Az ATP-igényes aktívtranszport mechanizmus a hidrogén-kálium antiporter pumpa működése során rendkívül nagy metabolikus terhelésnek teszi ki az állatot, mely a fokozott anyagcserében manifesztálódó többletfogyasztással jár. Az autograftként beültetett gyomornyálkahártya szájüregben való alkalmazása a nyálmirigyek váladékának pufferhatása miatt limitálja a köpethossz és konzisztencia optimális paramétereinek beállítását. A szuboptimális köpetparaméterek által jelentett taktikai hátrány leginkább a menyétek szakasz- és rajszintű bevetésékor okoz problémát. A szokásos akciórádiuszon túli hatósugárral rendelkező dedikált köpőmenyétek csapattámogatói szerepkörben igen nehezen képesek feladataik hatékony ellátására a kiszáradás miatt. A káliumpótlás szintén jelentős terhet ró a kiszolgálómenyétzetre, mivel rengeteg kálium-R tablettát kell cipelniük, melyet amúgy sem szeretnek a rossz íze miatt. Ha lehet még rosszabb a helyzet a próbaköpetések során kiválasztott, magasan kvalifikált mesterköpészek területén, mivel ők párban dolgoznak a megfigyelő-védelmi szerepkört ellátó spotter menyétükkel. A sok felmálházott táplálék, víz és káliumtabletta mellett egyes tűzpároknak egyáltalán nincs lehetősége környezetgazdagító labdákat, kaparófát, extrém esetben még bűzmirigyápoló szettet sem magukkal vinni a gyakran több hetes bevetésre, ami aláássa a harci morált és súlyosabb esetekben parancsmegtagadáshoz, viháncoláshoz, farok kergetéshez, vagy akár szolgálat alatti párzáshoz vezet.

Belátható, hogy nem halogatható tovább a nemzeti menyétágazat teljes körű megújítása, modern menyételőállítási technikák implementációja a transzgénikus menyéttervezés és a CRISPR genom editing flexibilitásának kihasználásával.

A hazai menyétszektor elkötelezett tagjai nemzeti menyétkonzorciumot kívánnak életre hívni, a nemzetközi standardoknak megfelelő, költség- és erőforráshatékony menyétbiotechnológiai módszerek meghonosításának érdekében.   Borzasztóan sokba fog kerülni… (De tényleg. Nem annyiba, hanem többe. Sokkal.)

SRX

Savköpő szakpolitikai elemző és minősített részrehajló

Komment!
Ez is érdekelhet:
„A jelenlegi hatalom kategorikusan tagadja, hogy egy újságíró csak úgy magától csinálhat valamit”

„A független sajtó mint ellenzék 2.” címmel, a novemberi első alkalom folytatásaként tartottunk újabb kerekasztal-beszélgetést február végén, ezúttal a Három Read more

„Nem attól független egy újságíró, hogy nincs értékrendje, hanem attól, hogy nem pofáznak bele kívülről a munkájába”

November 27-én „A független sajtó mint ellenzék” címmel tartottunk kerekasztal-beszélgetést a budapesti Lámpás klubban. Résztvevők voltak: Ács Dániel újságíró (444.hu), Read more

Párttárselnökünk a Kompország podcastben

Hogyan nőtt a lakása, mióta alpolgármester? Köthető-e ködös múltja a pusztaszeri komphoz? Hazaárult-e, amikor cigány fiatalokat tanított borsodban? Miben hisz Read more

Több ezres koncert energiája egy képbe sűrítve: április 8-áig lehet megtekinteni a POBORAI 25 című fotókiállítást, amely a Kétfarkú Kutya Párt RÓSÁNÉKATÉKA pályázatának támogatásával jött létre.

Március 18-án nyitották meg Budapesten, a Magyar Műhely Galériában Poborai Örs kiállítását, mely több neves zenekar turnéjába is bepillantást nyújt. Read more