Megreformáljuk a kerületben a képviselők vagyonnyilatkozatainak vizsgálatát

A XII. kerületi Vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság elnökeként engem ért a megtiszteltetés, hogy megreformáljam a vagyonnyilatkozatok kezelését a kerületben.

Remélem nem olvassák végig a képviselők az előterjesztést és megszavazzák. Íme:

Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat
Összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság

Tárgy: Előterjesztés önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatai
nyilvánosságának biztosítására

Tisztelt Bizottsági Tagok!
Tisztelt Képviselőtársaim!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) a helyi
közpénzekkel való felelős gazdálkodás, ezáltal a közélet tisztaságának gazdasági szempontból
történő biztosítása érdekében részletesen tartalmazza a vagyonnyilatkozat-tételi eljárásra
vonatkozó rendelkezéseket. A képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év
január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni saját és vele közös
háztartásban hozzátartozói vonatkozásában.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetére szankcióként határozza meg a
törvény azt, hogy a képviselő a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséig a
tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, illetve semmiféle juttatásban nem részesülhet az
önkormányzattól. A képviselői vagyonnyilatkozat nyilvánosságra hozatali kötelezettsége,
illetve az, hogy a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló
bizottságnál bárki kezdeményezheti – az adatvédelmi szabályok figyelembe vétele mellett -,
mind a közélet tisztaságát hivatott elősegíteni.( id. Mötv.Kommentár)

Az Önkormányzat honlapján az önkormányzati képviselők aktuális – előző évi –
vagyonnyilatkozatai találhatók meg. A valódi áttekinthetőséghez, összemérhetőséghez és
ellenőrizhetőséghez azonban ez nem elég.

Javaslom, hogy egy könnyen kezelhető, és az elmúlt évek változásait nyomon követő digitális
adatbázist hozzon létre az önkormányzat a vagyonnyilatkozatokból. Ehhez szükséges, hogy
minden képviselőnek minden évi vagyonnyilatkozata az önkormányzati ciklus teljes
időtartama alatt fent legyen az önkormányzati weboldalon. Csak ez teszi lehetővé évről évre a
vagyonosodás vizsgálatát.

Javaslom továbbá, hogy az Összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság elnöke a nagyobb hatékonyság végett személyesen is ellenőrizhesse a képviselők vagyonát. Ez az ingóságok és a házon belüli összeférhetetlenség ellenőrzése miatt elengedhetetlen.

Határozati javaslat:

1. Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat Összeférhetetlenségi és
vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottsága javasolja, hogy a megválasztott képviselők
egyhangúan nyilvánítsák ki, hogy a közélet tisztaságának, és nyilvánosságának
érdekében önként vállalják a 2019-2024 közötti önkormányzati ciklus teljes időtartama alatt hozzájárulnak a vagyonnyilatkozatuk megjelenítéséhez az önkormányzati honlapon.

2. Az Összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert a digitális adatbázis létrehozása
technikai feltételinek biztosításhoz szükséges intézkedések megtételére.

3. Összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottsága javasolja, hogy a megválasztott képviselők egyhangúan nyilvánítsák ki, hogy a közélet tisztaságának, és nyilvánosságának érdekében önként vállalják a 2019-2024 közötti önkormányzati ciklus teljes ideje alatt a bizottság elnöke eltölthet minden évben egy hetet a képviselők bejelentett lakcímén, teljes ellátás biztosítása mellett, hogy a megfelelő ellenőrzéseket személyesen el tudja végezni.

Budapest, 2020. január 24.

Kovács Gergely
elnök

Komment!
Ez is érdekelhet:
A csillebérci növénytetejű buszmegállónk teljes pompájában

Annyira rossz nekik, hogy nagyon élvezik. A megállót nagyjából 3 éve építettük, azóta hozzá se nyúltunk a tetejéhez és ilyen Read more

Továbbra se éri el a kőbányai árakat a Széchenyi-hegy az önkormányzat szerint

Most épp egy Csipak Péterhez köthető cégnek adott el 325 m2 területet az ország legdrágább részén 16.2 millió forintért telekhatár Read more

Mindent megtettek, hogy jobban nézzen ki, de ettől csak még szarabb lett. A XII. kerület közbeszerzései, sokadik rész.

Több mint fél év vergődés után sikerült győztest hirdetnie az önkormányzatnak egy 3 milliárdos közbeszerzésen. Ilyen értékben hívhat le a Read more

Most épp Szivek Norbert és Komonczi Csaba járt jól egy önkormányzati ingatlannal

Újabb remek ingatlan bizniszt sikerült nyélbe ütnie a kerületnek: 100 millió forintért adott el az önkormányzat összességében 1327 m2 Rácz Read more