Megreformáljuk a kerületben a képviselők vagyonnyilatkozatainak vizsgálatát

A XII. kerületi Vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság elnökeként engem ért a megtiszteltetés, hogy megreformáljam a vagyonnyilatkozatok kezelését a kerületben.

Remélem nem olvassák végig a képviselők az előterjesztést és megszavazzák. Íme:

Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat
Összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság

Tárgy: Előterjesztés önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatai
nyilvánosságának biztosítására

Tisztelt Bizottsági Tagok!
Tisztelt Képviselőtársaim!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) a helyi
közpénzekkel való felelős gazdálkodás, ezáltal a közélet tisztaságának gazdasági szempontból
történő biztosítása érdekében részletesen tartalmazza a vagyonnyilatkozat-tételi eljárásra
vonatkozó rendelkezéseket. A képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év
január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni saját és vele közös
háztartásban hozzátartozói vonatkozásában.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetére szankcióként határozza meg a
törvény azt, hogy a képviselő a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséig a
tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, illetve semmiféle juttatásban nem részesülhet az
önkormányzattól. A képviselői vagyonnyilatkozat nyilvánosságra hozatali kötelezettsége,
illetve az, hogy a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló
bizottságnál bárki kezdeményezheti – az adatvédelmi szabályok figyelembe vétele mellett -,
mind a közélet tisztaságát hivatott elősegíteni.( id. Mötv.Kommentár)

Az Önkormányzat honlapján az önkormányzati képviselők aktuális – előző évi –
vagyonnyilatkozatai találhatók meg. A valódi áttekinthetőséghez, összemérhetőséghez és
ellenőrizhetőséghez azonban ez nem elég.

Javaslom, hogy egy könnyen kezelhető, és az elmúlt évek változásait nyomon követő digitális
adatbázist hozzon létre az önkormányzat a vagyonnyilatkozatokból. Ehhez szükséges, hogy
minden képviselőnek minden évi vagyonnyilatkozata az önkormányzati ciklus teljes
időtartama alatt fent legyen az önkormányzati weboldalon. Csak ez teszi lehetővé évről évre a
vagyonosodás vizsgálatát.

Javaslom továbbá, hogy az Összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság elnöke a nagyobb hatékonyság végett személyesen is ellenőrizhesse a képviselők vagyonát. Ez az ingóságok és a házon belüli összeférhetetlenség ellenőrzése miatt elengedhetetlen.

Határozati javaslat:

1. Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat Összeférhetetlenségi és
vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottsága javasolja, hogy a megválasztott képviselők
egyhangúan nyilvánítsák ki, hogy a közélet tisztaságának, és nyilvánosságának
érdekében önként vállalják a 2019-2024 közötti önkormányzati ciklus teljes időtartama alatt hozzájárulnak a vagyonnyilatkozatuk megjelenítéséhez az önkormányzati honlapon.

2. Az Összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert a digitális adatbázis létrehozása
technikai feltételinek biztosításhoz szükséges intézkedések megtételére.

3. Összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottsága javasolja, hogy a megválasztott képviselők egyhangúan nyilvánítsák ki, hogy a közélet tisztaságának, és nyilvánosságának érdekében önként vállalják a 2019-2024 közötti önkormányzati ciklus teljes ideje alatt a bizottság elnöke eltölthet minden évben egy hetet a képviselők bejelentett lakcímén, teljes ellátás biztosítása mellett, hogy a megfelelő ellenőrzéseket személyesen el tudja végezni.

Budapest, 2020. január 24.

Kovács Gergely
elnök

Komment!
Ez is érdekelhet:
Utcai akcióink a XII. kerületben az elmúlt pár évből 1.

Buszmegállóból kettőt építettünk. Az elsőt a Konkoly-Thege úton a Magas útnál. Itt előtte egy rozsdás vasból készólt buszváró hirdette a Read more

Mit csináltunk eddig a XII. kerületben

Ellenzéki képviselőként a rendszer jellegéből kifolyólag arra esélyem nem volt, hogy megszavazzon nekem valamit a Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete, sőt igazából Read more

Óriás LEGO-torony, heresimogatásra kijelölt hely, betonróka – Kedvenc budapesti akcióink 2023-ból

December-január fordulója mindig az évösszegzések ideje, és szerencsére ezúttal is bőven van miről beszámolnunk, hiszen minden téren folytattuk a 2022-es Read more