Kutyanasi gate – Juhász Márton válaszai és cáfolatuk 15+1 pontban

A SIP Food Nonprofit Kft. szabadalmi botrányáról írt korábbi cikkünkre Juhász Márton a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezetője nyílt levélben válaszolt a cikk alapján feltett kérdéseinkre.

 • feketével Juhász Márton ügyvezető sorai cikkünkre válaszul;
 • pirossal a felvetésekre adott válaszok

olvashatók.

AZ EREDETI BEJEGYZÉSRŐL:

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt honlapján 2021. augusztus 14. napján megjelent, a facebookon pedig 2021. augusztus 23. napján a facebookon megjelentetett bejegyzésben egyoldalúan és túlzóan fogalmaztunk, valótlan állításokat közöltünk dr. Kerekes Sándor Ferencről, illetve Juhász Mártonról, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető igazgatójáról.

A cikk közléséért a felelősséget vállalom, én engedtem ki.

Az érintettektől és az olvasóktól is elnézést kérünk.

Az azóta eltelt időben volt lehetőségünk kialakítani azt a belső folyamatot, ami meggátolja, hogy ehhez hasonló esetek előforduljanak. Emellett már nem én, hanem kommunikációs munkatársak figyelnek arra, hogy valótlan, vagy nem bizonyítható állítások ne jelenhessenek meg a párt médiumain.

NYILATKOZAT

—————————————————————————————————————

Tisztelt Olvasók!

Előrebocsátom, hogy az alábbiakban nem egy szaftos sztorit fognak olvasni, nem lesz olyan érdekes az írásom, mint az előzménye, ami miatt arra kényszerülök, hogy az ártatlanságomat védjem egy erre teljesen alkalmatlan platformon. Támadóimmal ellentétben nem fogok valótlanságokat állítani és senkire nem fogok sarat dobálni.

1) Elszomorító, hogy az MKKP honlapján és Facebook oldalán megjelent írás minden jogalap nélkül azt érezteti az olvasókkal, illetve azt sugallja, hogy én elloptam, elsikkasztottam, vagy bármi módon visszaéltem az írásban megnevezett különböző összegekkel (250 millió Ft, 192 millió Ft, 65 millió Ft).

Senki nem állította, hogy a pályázat összköltségvetésével, 250 millió forinttal, a teljes összeggel, Juhász Márton vagy dr. Kerekes Sándor Ferenc visszaélt, – tényközlés volt, hogy pontosan ez az összeg szerepel a Támogatói Okiratban, amiből a magyar állam, és az EU adott 192 millió forint vissza nem térítendő támogatást. Az viszont ténykérdés, hogy ezt az összeget, ezt a támogatást csak úgy nyerhette el a SIP Food Nonprofit Kft. hogy az Elek család know-how-ját használta fel a pályázati anyagban és az előminősítések alkalmával, és erre kapott a 65 millió Ft-ot amit jogellenesen a mai napig nem fizetett ki a család részére.

Juhász Márton Tállai Andrással

2) Még inkább elszomorító, hogy az igaztalan vádakat úgy fogalmazzák meg, hogy az a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványra és a Magyarországi Református Egyházra is rossz fényt vessen. Rendkívül sok munka felépíteni egy karitatív szervezet jó megítélést, ugyanakkor nagyon könnyű megingatni a szervezet mellé bármi módon odaállók bizalmát.

Tehát még egyszer rögzítjük: nem az egyházzal van nézeteltérése a családnak, a cikk pedig NEM egyházellenes: a Szeretetszolgálat vezető tisztségviselői viselkednek méltatlanul, pont az alapítvány szellemiségével és céljával szembe menve. Az egyház nem is engedélyezte Juhász Mártonnak és dr. Kerekes Sándornak a nonprofit társaság megalakítását.

3) Az Elek család bármely tagjának soha semmilyen jellegű kárt nem okoztam, sőt inkább minden rendelkezésemre álló eszközzel támogattam őket, mindvégig a legjobb szándék vezérelt velük kapcsolatban. A megjelent írás ennek ellenére félreérthetően azt sugallja, hogy az általam okozott károkozás miatt az „ügy elszenvedői, a feltalálók jelenleg szezonális mezőgazdasági munkákból tartják fenn családjukat”. Ez nem tényszerű megállapítás, ennek semmi módon nem én vagyok az okozója.

Az Elek család tagjai jelenleg mezőgazdasági munkából és alkalmi építőipari segédmunkából tartják fent magukat, vérplazma adásra járnak heti rendszerességgel. Így nyilatkoztak erről: 

“Több mint egy évtizedes tudásunkat, és több százmilliós fejlesztéseinket utólag már látva gyanús körülmények között szerezték meg tőlünk. A nyertes pályázat értelmében nem fizették meg azt a licencia díjat, ami a Támogatói Okirat legelső tétele up-front licencia díjként szerepeltet. Nagyon érdekes, hogy ameddig nem érkezett meg a pozitív döntés, addig se Juhász Márton se a korábbi ügyvezető nem kérdőjelezte meg se a technológiát, se a DANUBIA IP Kft. által elvégzett szakmai értékelés alapján a know-how értékét, amit az ügyvezető, Dr. Kerekes Sándor Ferenc fogadott el írásban, és használt fel a 250 milliós pályázathoz.”

Kapcsolati ábra az Elek család és a befektetési kör között

4) A Social Innovation Pet Food Nonprofit Kft (továbbiakban Társaság) 6 hónapon keresztül havi 1,8 millió forintot fizetett az Elek családnak az általuk végzett szolgáltatásokért. A megállapodás az volt, hogy ezt követően jutalékos rendszerben fizet a Társaság a családnak, melynek alapja az értékesítés lett volna, de erre végül nem került sor, mert a család elfogadhatatlan és az üzleti életben nem bevett feltételeket támasztott. A kutya fogápoló termékek gyártására azért vállalkozott a Társaság, azért fektettek bele tőkét a tagok, mert Elek Imre több száz meglévő partnert, piacokat, működő viszonteladói hálózatokat ígért, ennek ellenére kevesebb, mint 5 millió forint értékben értékesített a teljes időszak alatt.

Az Elek család részére a SIP Food NKft nem fizetett 6 hónapon keresztül 1.8 millió Ft-ot. Tehát ez az állítás is bizonyíthatóan hamis, ilyen kifizetést igazoló dokumentumokkal a SIP Food Nkft. nem rendelkezik.

“A „jutalékos rendszer” számunkra is elfogadható volt, de sajnos a feltételek megalázóak, és üzletileg és pénzügyileg is vállalhatatlanok voltak a számunkra. Mi mindvégig a megoldásra törekedtünk, de többszöri írásos együttműködési javaslatainkat mindig lesöpörték az asztalról és kizártak bennünket az általunk megtervezett és üzemből is.”

“Utólag már látva, ez szándékos és eltervezett volt. hogy az üzem felépítése, know-how és a pályázati pénzek megszerzése, a hazai és nemzetközi piacra jutást követően bennünket az utcára tegyenek.
Juhász úr által közölt forgalmi adat is hamis, a hivatalos 2020 évi NAV bevallásuk szerint ez az összeg 9.797.000 Ft volt.”

5) Elek Imre azt állította, hogy az üzem létrehozásához minden szükséges műszaki, pénzügyi, hatósági és piaci ismerettel rendelkezik és a vevők már toporzékolnak ezért a termékért. Állítását rendszeres írásos jelentésekkel támasztotta alá, amelyekben leírja melyik partnertől mennyi éves rendelés várható. Az Elek Imre által bemutatott bevételi előrejelzéseket alapul véve elkezdődött a gyártóüzem létrehozása egy gyártósorral önerőből.

Elek Imre soha nem állította, hogy rendelkezésre állnak azok az anyagi források, amivel egy dental-stick üzemet létre tudunk hozni, nem igaz az állítás, hogy pénzügyileg is helyt tudott volna állni az üzemért a család, pont ez volt a legnagyobb akadálya az üzem létrehozásának.

Szószerinti idézet Juhász Márton leveléből, amit Elek Imrének és Racsmány Ferencnek írt 2021. február 9.-én:
„Ismét találkoztam Imivel és a lelki síkról a kutya fogkefékre terelődött a téma. Én akkoriban egy nonprofit kft létrehozásán törtem a fejemet a szeretetszolgálat berkein belül. Ki volt írva egy pályázat nonprofit cégek számára és élni akartam a pályázat adta lehetőséggel. Ekkor merült fel bennünk a beszélgetés során, hogy bár voltak életképes ötleteim, talán az lenne a legjobb, ha nem azokat, hanem a dental stick gyártást valósítanánk meg. Az egyház végül nem engedélyezte a kft létrehozását, így úgy döntöttünk, hogy meglépjük a dolgot és létrehozunk egy nonprofit céget.”

Az Elek család egy olaszországi expón

6) Az elnyert pályázat Támogatási szerződésben szerepelt egy 65 millió Ft-os tétel, amelynek értéke a pályázati anyag készítésekor a szóban forgó szabadalmi bejelentéssel kapcsolatos kvalitatív és monetáris szellemi tulajdon értékelés alapján került meghatározásra. A know-how tárgya a találmány szerinti termék összetétele, illetve lehetséges összetételei, a termék gyártási eljárása, különös tekintettel a szárítási lépésre.

Összefoglaló kiemeli, hogy az értékelés eredményének fényében elmondható, hogy a nettó 65 000 000 forintos ár a know-how hasznosítási jogáért, az értékelésben ismertetett feltételek teljesülése mellett, reálisnak és piacinak minősül. Azok az információk, amelyeken az értékelés alapult a pályázat beadásakor Elek Imrétől származtak és nem teljesültek, különös tekintettel az értékelés alapját képező árbevételre, valamint azon állítása, hogy a sajátmárkás termékekre vonatkozó ajánlatuk és koncepciójuk előzetes jóváhagyást kapott számos nagy nemzetközi üzletláncban. 

Dr. Molnár István Phd. szabadalmi ügyvivő, a téma nemzetközi szakértője állapította meg szellemi az Elek család szellemi termékének piaci árát, mely értékelést se Juhász Márton, se Dr. Kerekes Sándor Ferenc soha nem vitatott – ez az értékelési jelentés volt az alapja a beadott és nyertes pályázati anyagnak.

“A társaság kereskedelmi dilettantizmusát, sikertelenségét utólag Édesapámra és rám fogni szánalmas védekezés, úgy hogy több mint egy éve nem léphetünk be abba az üzembe, amit mi terveztünk és üzemeltünk be.”

Az alábbi idézet a Kvalitatív és monetáris szellemi tulajdon értékelésből, ami szellemi BRUNO és MILARIO termékek gyártási technológiájáról, tehát a szellemi terméről készült, Fogápoló táplálék hobbiállatok részére elnevezéssel 2018 október 16.-án, ami egyértelműen megfogalmazza, hogy ki a felelős a kereskedelmi sikertelenségért.

„A hasznosítás üzleti kockázatát és a marketing valamint sales költségeket teljes mértékben a SIPfood Kft állja, valamint ő végzi az ezzel kapcsolatos összes tevékenységet.”

A Juhász Márton és Dr. Kerekes Sándor által megrendelt értékelési jelentés 2018 októberében már rendelkezésére állt a két alapítónak, a nyertes pályázatról az értesítés 2019 IV. negyedévben érkezett meg, tehát a kérdés az, hogy több mint egy éven keresztül miért nem vitatták a know-how értékét és miért adták be az Elek család szellemi termékével a pályázati anyagot. Több mint egy évig minden rendben volt: “Soha egyetlen szóval nem kérdőjelezték meg sem az átadott tudást, technológiai transzfert, sem a szellemi termékem értékét” – állítja a család. Írásos dokumentumok sem támasztják alá ezen állítás hamisságát.

7) Sajnos mind a piaci információk, mind a műszaki, gyártási technológia és anyagok tekintetében meg lett tévesztve a Társaság bizonyítható módon, több alkalommal és jelentős károkat okozva.

“Erre a valótlan felvetésre, igaztalan vádra szintén a hivatalos értékelési jelentésből idéznék és emlékeztetném Juhász Mártont a tényekre és a valóságra, amire alapozva alapította meg a társaságot a barátjával – nehéz vitakoznia ebben az esetben is a tényekkel” – válaszolta Elek Márió.

Értékelési jelentés, 16. oldal3.4. Technológiai tényezők: Már történt próbagyártás és termékminta átadás a know-how szerinti termékekből, amely elnyerte a potenciális partnerek tetszését.”

8) A jelenlegi üzem működését szakmailag Fülöp Katalin biztosította, mind hatósági, mind technológiai szempontból. Nélküle nem jött volna létre a gyártás. 

A tervező előkészítő munkákat Racsmány Ferenc kezdte meg az üzemben, Racsmány Ferenc név szerint szerepel az a DANUBIA IP Kft. értékelési jelentésében Dr. Kerekes Sándor eredeti szándéka szerint, mint leendő vezető beosztású dolgozó.

Racsmány Ferencet a munkára Dr. Kerekes Sándor Ferenc ügyvezető kérte fel, olyannyira, hogy egy EuroPass-os önéletrazot kért tőle, mert ez volt szükséges a pályázati anyaghoz. Fülöp Katalin csak és kizárólag Racsmány Ferenc ajánlására, és az Elek család hozzájárulásával került az üzembe. Fülöp Katalin a gyártást azért tudta megkezdeni, mert átadásra került a számára a technológiai és gyakorlati tudás még 2016 évben, amikor Elek Márió, mint a társaság egyik tagja vettem fel a keszthelyi üzemünkbe.

“Fülöp Katalin egy élelmiszer kereskedelmi cégnél dolgozott. Keszthelyre mint betanított munkás került a dental stick üzemünkbe és ott találkozott először a technológiával. A SIP Food-nál már átadásra került számára a termékhez kapcsolódó HACCP dokumentáció, gyártási folyamatábra, és nem utolsósorban a receptúra a védett know-how alapján”.

Időrendben:

2018 júniusában megkezdődik Édesapám vezetésével az üzem tervezése, Racsmány Ferencet kértük fel, mert neki volt tapasztalata úgynevezett „takarmányelőállító” üzemek tervezésében, engedélyeztetésében.

2018 júliusában Racsmány Ferenc felveszi a kapcsolatot az engedélyező hatósággal, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági-, és Állategészségügyi Igazgatóságával és megkezdi a jogszerű működés feltételeinek a megteremtését.

2018 augusztusában Racsmány ferenc felveszi a kapcsolatot és adatokat szolgáltat (HACCP) az IFS rendszer előkészítéséhez az audit társaságnak.

Fülöp Katalin első alkalommal 2019 tavaszán érkezik Fülöp településre, 11 hónappal (!) a megkezdett előkészítő munkákat követően, és Racsmány Ferenctől kéri és kapja meg azokat az anyagokat, dokumentumokat melyek a nyilvántartásba vételi engedélyhez szükségesek.

Balról a harmadik Fülöp Katalin, a 2016-ban betanított munkás – később kulcsfontosságú szerepe lesz a találmánnyal kapcsolatos visszaélés során.

9) A fentiek miatt a Sip Food Nonprofit Kft nem használta és használja az eredetileg tervezett know-howt, sem az ahhoz kapcsolódó támogatási összeget. A know-how értékesítéséről nincs aláírt szerződés a felek között.

Juhász Márton levelének folytatásában saját maga ismeri el a család védett márkavédjegyeivel (MILARIO és BRUNO) a termékek forgalmazását és gyártását, amire nincs engedélyük a védjegytulajdonosoktól. A család így reagált a 9. pontra:

“De a legfontosabb kérdés az, és ezt nem tudom végig gondolta-e Juhász Márton, amennyiben tagadja a technológia használatát, akkor hogy tudják gyártani családunk birtokában lévő dental stick termékeket?

A BRUNO és MILARIO termékeket Fülöp Katalin a család által a társaság rendelkezésére bocsájtott gyártástechnológiával tudja csak előállítani. Dr. Bánk Attila egy számunkra küldött hivatalos levélben is elismerte, hogy átadásra került a know-how, tehát az átadás tényét még a cég jogiképviselője sem vitatta.

Juhász úr következő felháborító és egyben végtelenül cinikus kijelentése, – A know-how értékesítéséről nincs aláírt szerződés a felek között.

 Sajnos valóban nincs, de ez egyértelműen Dr. Kerekes Sándor Ferenc és Juhász Márton felelőssége, és érdeke volt, most már látható, hogy tudatosan nem írták alá, nem készítették elő a hivatkozott szerződést. De mielőtt Juhász Márton ezt az állításomat is valótlannak minősítené is tagadná, álljon itt az egyértelmű cáfolat, nem tőlem, hanem abból az értékelési jelentésből, amit Juhász-Kerekes páros rendelt meg.
Értékelési jelentés 21. oldal A megkötendő hasznosítási szerződésre vonatkozó tervezet és a szóbeli egyeztetések alapján a hasznosítási szerződéssel kapcsolatos alábbi feltételezésekkel élünk: A szerződés tárgya know-how.

10) Az értékesítésre felajánlott know-howról, ahogy azt már fentebb részleteztem, időközben ugyanis kiderült, hogy annak értéke nem valós információk alapján került megállapításra, ráadásul az nem került átadásra. Ha a társaság kifizette volna a know-how díját, akkor azt joggal követelhetné vissza a támogató szerv a fentebb leírtak okán, ezért ezt a támogatási részt le sem hívta a Társaság a pályázatból. A fentiek okán soha nem állítottam, hogy a know how díjjal tartozna a cég, vagy én személyesen.

Az Irányító Hatóság és a család feljelentése kapcsán már a rendőrség is tényként kezelte, hogy mivel még nem járt le a pályázati idő, így nincs „késésben” a társaság, a know-how ellenértékének a megfizetésében, – egyértelmű, hogy ha és amennyiben a család know-how-jának alkalmazásával gyártanak, akkor jár a licencia díj. A megállapítás annyiban téves, hogy up-front licencia díjról van szó a pályázat értelmében, amit előzetesen ki kellett volna fizetni, ahogy a technológiát elkezdék alkalmazni.

Felmerül egy másik fontos kérdés is ezügyben, Juhász Úr tudott-e barátja, Dr. Kerekes Sándor Ferenc bizonyíthatóan fiktív „taggyűlés” ötletéről – amire hivatkozva megtagadták a licencia díj kifizetését?

Alul a pontos idézet, amit dr. Kerekes Sándor jegyez egy a családnak küldött hivatalos levélben. Egy jogvégzett ügyvezető képes volt egy hamis „közgyűlést” hazudni, csak hogy elkerülje a kifizetést és megtévessze az Irányító Hatóságot is.

„A megbeszéléseken az Ön édesapja Elek lmre, az Ön képviseletében eljárva részt vett, A Társaság Taggyűlése 2020. július 3- án döntött arról, hogy kezdeményezi a tárgybeli Támogatási Szerződés módosítását, melyben a Társaság a licence díjként megjelölt támogatási összeget eszközbeszerzésre és marketing tevékenységre kívánja felhasználni a Projekt és a közös célok sikeres megvalósítása érdekében. A döntéssel az Ön édesapja Elek lmre is egyetértett.”

A következő Juhász Márton kijelentésre szeretném ha Juhász Márton válaszolna, és döntsék el Önök, hogy mennyire hiteles Juhász úr állítása:

A fentiek okán soha nem állítottam, hogy a know how díjjal tartozna a cég, vagy én személyesen.”

 Juhász Márton főnökének írt hivatalos levelet, amit 2021 február 22.-én küldött hivatalos MRSZ e-mail címéről, melyben a következőkről tájékoztatta az Oláh István Tiszteletes Urat, Édesapámat, és általa engem is:

„Továbbra is rögzítjük, hogy Elek Imrét és fiait nem akarja és nem akarta senki kihagyni. Az egész helyzet végleges rendezésére és az együttműködés lezárására teszünk kísérletet, 75 millió Ft-ot kívánunk a lehető legrövidebb határidővel részletekben, vagy egy összegben Imre rendelkezésére bocsátani (A pénz rendelkezésre bocsátásának módjáról, jogcíméről, határidőkről és egyéb részletekről a személyes találkozón írásos formában, minden jelenlévő által aláírt formában kívánunk megegyezni.)” Juhász Márton 2021 február 22.

Ez a jognyilatkozatnak minősülő írásos bizonyíték gondolom több magyarázatra nem szorul – Juhász Úr elismerte minden kétséget kizáróan a tartozást, de erről főnöket Oláh István tiszteletes Urat is lehet nyilatkoztatni, hiszen az ő eredményes mediálásának volt az eredménye a tartozás elismerés.

11) Fontos tény továbbá, hogy a Társaság – melyhez a Magyarországi Református Egyháznak, vagy a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványnak semmi köze nincsen – pályázaton nem 250 millió forintot, hanem 192 millió forintot nyert, melyből végül mindösszesen 82 millió forintot használt és használ fel.

“Erre már kitértünk, igen az összköltségvetés volt 250 millió forint, nem is állítottunk mást”. 

A hivatalos adatok melyek elérhetőek a PÁLYÁZAT.GOV.HU oldalán szintén cáfolják Juhász úr állítását, mert 121.878.507 Ft-ot használt fel a pályázatból a SIP Food Nkft. nem pedig 82 millió Ft-ot. Sajnáljuk, hogy ilyen részletesen kell tárgyalni Juhász Úr levelét, de a valótlanságokra válaszolni tényekkel, mindig hosszabb egy kicsit, mint egy hazugságot megfogalmazni.

12) Az is fontos tény, hogy a Társaság tulajdonosai mindez idáig mintegy 120 millió Ft saját tőkét fektettek a projekt megvalósításába a 82 millió Ft támogatás mellett.

Szintén leszögezendő tény, hogy döntő befolyással nem rendelkeztem a Társaságban, tulajdonrészem a támogatói döntés megszületésekor 25% volt, Dr Kerekes Sándoré pedig 10%, tehát nem létezik és nem is létezett soha a „Juhász Kerekes tandem”. 2021. 04. 01. óta nem vagyok tulajdonosa a Társaságnak.

A közzétett nyilvános adatok alapján a befektetett 120 millió fenti összeg nem igazolható, így ez az állítása is megkérdőjelezhető, mint az is hogy a nyilvános adatok alapján bizonyíthatóan nem 82 millió Ft támogatást használtak fel, hanem 121.878.507 Ft-ot.

A harmadik tulajdonos Gasparik Antal kizárólag pénzügyi befektetőként volt jelen abban az időszakban, és az operatív munkát a „Juhász Kerekes tandem” végezte, hisz a pályázat menedzselése és a cégvezetői faladatokat más nem tudta volna ellátni. Alant egy idézet a Juhász Márton leveléből, ami egyértelműen igazolja aktív részvételét a társaságban.

„Én a projekt indulásában aktív szerepet vállaltam, hiszen releváns tapasztalatom volt a nonprofit szektorban (7 évig egy nagy létszámú nonprofit céget vezettem, azt megelőzően pedig pályázatok szakmai anyagait írtam, szakmai vezetője voltam projekteknek, szociális szövetkezeteket segítettem létrehozni, nonprofit cégeket akkreditáltam, stb.)”

13) A felhasznált 82 millió forintot 20 munkavállaló foglalkoztatási költségeire, üzem bérlésre, gyártásban használt eszközök beszerzésére, a Társaság által fejlesztett termékek marketingjére, piackutatásra, online jelenlétre, valamint közösségi tér kialakítására használta és használja fel a Társaság.

A kérdés, hogy Juhász Márton által „elfelejtett”, de már lehívott közel 40 millió Ft-ot mire használta fel a társaság? Itt szintén az értékelési jelentést idéznénk:

Értékelési jelentés 22. oldal: „A végtermékek kifejlesztéséhez a licenszbeadó köteles minden ésszerű segítséget térítésmentesen megadni, a fejlesztésben részt venni. A fejlesztés során létrejött szellemi alkotások a licenszbeadó tulajdonába kerülnek, de a SIPfood Kft ezekre hasznosítási jogot szerez további térítés nélkül.”

14) Az írásban hivatkoznak egy úgynevezett „árnyékcégre”, mely a Pet Dental World Kft (továbbiakban PDW) és amelynek jelenleg is tulajdonosa vagyok. A PDW feladata a Bruno és Milario termékek étékesítése volt. Ennek érdekében a PDW megvásárolta a Bruno és a Milario márkaneveket fogtisztító termékek vonatkozásában az Elek családtól.

“Valóban előkészítésre került egy szerződés, amit szintén jóhiszeműen aláírtunk egy közös és hosszútávú együttműködés reményében, de mivel a szerződés értelmében 1 az-az (egy) forintot sem fizettek a névhasználatért, így egyértelműen védjegybitorlást követett el a dr. Kerekes Sándor Ferenc vezette társaság, aminek ma is tagja Juhász Márton, így a szerződés érvénytelen. Több alkalommal kértük, hogy fizessék meg a védett márkavédjegyek használata után a díjat, de ezt a mai napig sem tették meg. Amikor pedig a testvérem tudomására jutott hogy büncselekményt követnek el,, azonnal írásban elhatárolódott a cég tevékenységétől és törvényességi eljárást kért a cégbíróságtól, ami még mindig folyamatban van. De a legfontosabb kérdés, hogy miért kellett megváltoztatni a SIP Food Nkft eredeti szándékát, küldetését és a nonprofit kft-ből átteni az értékesítés egy részét az „árnyékcégbe”

Válaszoljon erre szintén Juhász Márton, idézek Édesapámnak írt leveléből, a válaszból minden világos lesz a T. Olvasóknak, hogy mit gondolt az általa és barátja által alapított nonprofit társaságról.

„Úgy képzeltem el, hogy én, mint egy részvénytulajdonos, időnként ránézek arra, hogy hogyan is áll a befektetésem.”

„Nem szeretnék álszent lenni, sem pedig annak látszani. A saját anyagi boldogulásom is ott volt a motivációim között, de koránt sem az elsők között. Tény az, hogy 2017-ig azt lehet mondani, hogy kiemelkedően jól kerestem és mikor önszántamból átjöttem az MRSZ-hez dolgozni, akkor elfogadtam azt, hogy itt jóval kevesebb lesz a fizetésem. A mai nap sem éri el az itteni fizetésem a 2016-os bérem és prémiumom 80%-át, de ez így is van rendjén. Ezt csak azért írom le, mert a motivációim közt ott volt az is, hogy jó lenne ismét annyit hazavinni, mint 2016-ban.”

Az Elek testvérek a milánói expón

[Nonprofit jelentése:
A nonprofit gazdasági társaságok olyan társaságok, melyek a társaság tevékenységéből keletkezett többletet nem osztják szét a részvényesek és a tulajdonosok között, hanem bizonyos közösségi célok elérésére használják fel. A nonprofit gazdasági társaságok tevékenységük hasznát csakis az előre meghatározott céljaik elérésére, a jövendőbeli tervek megvalósítására használhatják.]

15) A PDW Kft-nek érvényes, mindkét fél által aláírt szerződése van a vitatott védjegyekkel jelölt termékek forgalmazására. A PDW utoljára 2021 márciusában adott el Bruno és a Milario terméket. Megalapítása óta a cég egyébként mindösszesen kevesebb, mint 2 millió FT értékben értékesített és az Elek család egyik tagja továbbra is tulajdonos a termékeket értékesítő cégben. A PDW tehát nem „árnyékcég”, hanem egy kereskedelmi cég, mely birtokolja a márkaneveket. Szeretném leszögezni, hogy soha egy fillért sem fizettet nekem osztalékként, vagy bármilyen egyéb módon a PDW.

A Pet Dental World Kft-nek nincs érvényes szerződése a MILARIO és BRUNO márkanevek használatára, jelenleg is Rendőrségi feljelentés és nyomozás van a Dr. Kerekes Sándor vezette társasággal szemben iparjogvédelmi jogok megsértése kapcsán:

“Amikor a testvérem tudomására jutott, hogy bűncselekmény, védjegybitorlás árán történik a forgalmazás, azonnal elhatárolódott a cég tevékenységétől és törvényességi eljárást kért a cégbíróságtól, ami még mindig folyamatban van” – nyilatkozta Elek Márió.

15+1) Szeretném azt is leszögezni, hogy Racsmány Ferencnek sem okoztam soha anyagi, vagy egyéb kárt. Racsmány urat nem ismerem, soha nem találkoztunk, valamint azt is rögzíteni kívánom, hogy a szóban forgó pályázaton mindenképpen elindultunk volna egyéb termékek gyártásával. Két másik termékötlet is tervben volt már akkor, mikor szóba került a kutyafogkefe ötlete.

Végül de nem utolsó sorban semmiféle „kínos pillanatból nem menekítettek ki kiváló kormányzati kapcsolataim”. Kizárólag a munkámból kifolyólag, az általam betöltött pozícióm miatt vannak kormányzati kapcsolataim és ezek a kapcsolatok nem magán jellegűek.

“Racsmány Ferenc tudására, szakmai múltjára igazolhatóan hivatkozott Dr. Kerekes Sándor Ferenc a pályázati anyagban, olyannyira, hogy még 2019 IV. negyedévben a SIP Food Nkft hivatalos Facebook oldalán is feltüntették, mint a csapat értékes tagja” – állítja az Elek család.

A GINOP Irányító Hatóságának törvényi kötelezettsége lett volna elrendelni a magyar és az uniós jogszabályok értelmében az úgynevezett „szabálytalansági eljárást” –

A GINOP Irányító Hatósága, konkrétan Greinstetter Balázs több, mint 4 hónapja nem válaszol a család hivatalos levelére.

Fentiek okán ismételten kérem a tisztelt MKKP-t, hogy a továbbiakban ne jelentessenek meg velem kapcsolatban valótlanságokat tartalmazó állításokat és vegyék le a szeretetszolgálat, a református egyház, a SIP Food Nonprofit Kft, a Pet Dental World Kft, a volt munkatársaim és üzlettársaim és az én jó hírem rontására alkalmas dokumentumukat a párt honlapjáról és Facebookról. Ha további kérdéseik vannak, kérem keressék meg hivatalos úton a SIP Food Nonprofit Kft-t, lévén, hogy közel fél éve nem vagyok tagja a társaságnak, így hiteles információkat én is csak tőlük tudok szerezni.

Maradok szeretettel!
Juhász Márton

————————————————————————————————————————

Az Elek család következő kérdéseket teszi fel Juhász Mártonék irányába:

 1. A GINOP pályázaton kinek a szellemi termékével indultak?
 2. Mi szerepel a Dr. Molnár István szabadalmi ügyvivő értékelési jelentésében, kinek a szellemi termékét értékelte a DANUBIA IP Kft.?
 3. Miért volt szükség az értékelési jelentésre?
 4. Amennyiben Elek Márió szellemi terméke elengedhetetlen feltétele volt a sikeres pályázati anyagnak és ezzel nyertek 192 millió forintot, mely támogatás része volt az egyszeri upfront licencia díj, 65 millió forint értékben, akkor miért nem fizetik ki a jogtulajdonosnak az őt megillető díjat?
 5. Amennyiben 2021 februárjában elismerte írásos formában is a tartozást Oláh István tiszteletes Úr felé is, akkor a mai napig miért nem rendezte a társaság a több mint egyéves tartozást?
 6. Ön miért tekintett úgy az Ön által alapított nonprofit kft-re, mint egy „részvényes”? Milyen személyes hasznot remélt egy nonprofit kft. üzemeltetéséből?
 7. Ön és korábbi ügyvezető azt állítják, hogy nem használják azt a know-how-t, sem azt a receptúrát, amivel elnyertek 192 millió forint vissza nem térítendő támogatást. A kérdés, hogy a jelenleg kereskedelmi forgalomban megtalálható védett márkaneveken (MILARIO & BRUNO) forgalmazott, és gyártott termékeket milyen technológiával állítják elő a fülöpi üzemben? Valamint a „DoggyAndi” fantázia nevű oldalon értékesített termékek milyen receptúrával és gyártási móddal készülnek?
 8. Milyen termékek gyártására kaptak engedélyt még 2019 évben az illetékes Kormányhivataltól?
 9. Ön tudott Dr. Kerekes Sándor Ferenc hivatalos leveléről, melyet Elek Máriónak küldött és amelyben megtagadta a licencia díj kifizetését, melyről kiderült hogy egy fiktív „taggyűlés” volt?
 10. Fülöp Katalin hol és mikor sajátította el azt a technológiát, amivel a gyártás jelenleg is folyamatban van?
 11. Amennyiben tagadják Elek Márió know-how alkalmazását és átadását és a SIP Food Nkft-ben, akkor miért nem az általunk betanított Fülöp Katalin szakmai tudását használták fel a pályázati anyagban?
 12. Miért utasítja el Fülöp Katalin ügyvezető folyamatosan egy független szakmai stáb helyszíni vizsgálatát a gyártást tekintve, ami igazolhatná pro vagy kontra az Ön és a cég ügyvezetőjének állításait? Miért nem léphetnek be az üzembe a márkavédjegy tulajdonosok, amennyiben ez törvény általi joguk? Elek Márió licenciaadó miért nem ellenőrizheti a gyártást a helyszínen?
Komment!
Ez is érdekelhet:
Újpesti kékfidesz: közpénzből fidesz-szintű közmédia

A Fidesz propagandával átitatott közmédiában EP vitára kerül sor. Hogyan lehetséges az, hogy az újpesti DK-s vezetés még ezt a Read more

Mit tehet egy főpolgármester Újpestért? – Vitézy Dávid Újpesten járt Nagy Dávid polgármesterjelöltnél

Meghivtunk minden főpolgármester-jelöltet Újpestre hiszen más csak a saját jelöltjével szelfizik, de persze nem faggatja 2 órán keresztül. Azért szerveztük Read more

Mi a baj a társasház felújítási rendszerrel?

kép forrása: ujpestmedia.hu 2023 májusában még nem is hallottam az MKKP önkormányzati képzéséről, de erős korrupció szagot kezdtem el érezni Read more

MOST AKKOR KI A MILLIÁRDOS?

Teljesen váratlan ütésváltás történt az újpesti közéletben. A Fidesz a Pesti Srácokon keresztül vizsgálta Déri Tibor "lakásügyét", ezútán Déri Tibor Read more