Ami még egy fideszes polgármester szerint is „Pokorni bulija” volt – Az Öveges program a Hegyvidéken

Bemutatjuk, hogyan ette meg az egykori oktatási miniszter, Pokorni Zoltán kerületében a Fidesz “oktatási holdudvara” a kerületnek az Öveges program keretében oktatásfejlesztésre adott EU-s százmilliókat és hogy hány szálon kötődnek az ezeken a közbeszerzéseken nyertes cégek Béres Istvánhoz, Pokorni Zoltán örökös tanácsadójához, valamint magához a polgármester kapcsolati hálójához.

A sok szinten bizonyított csalások ellenére hét évnyi nyomozás sem tudta feltárni a program körüli anomáliák valódi felelőseit, és csak három kisebb szereplő kapott felfüggesztett börtönbüntetést. Ugyanakkor nehéz véletlennek látni, hogy Pokorni Zoltán legfőbb bizalmasának mennyi, a XII. kerületben nyertes céghez van valamilyen köze.

Mindez túlmutat a kerületen: ezek a gazdasági társaságok sorra nyerték a paródiába fulladó közbeszerzéseket az ország különböző pontjain, és adták el sok esetben újra és újra ugyanazokat a termékeket új fejlesztésként.

Magyarországnak 3 milliárd forintot kellett visszafizetnie az Európai Uniónak a történtek miatt.


Kevés olyan jól dokumentált közbeszerzési csalás történt Magyarországon, mint az Öveges programra szánt európai uniós milliárdok ellopása.

Mondjuk ezt azért, mert

Magyarország 17.5 milliárd forintnyi európai uniós támogatást költhetett el 2011 és 2013 között egy alapvetően értelmes és hasznos célra, jól felszerelt természettudományos laborok kialakítására összesen 66 iskolában.

Elkölthetsz 90 milliót egy értelmes dologra, ha dobsz nekünk 210-et hülyeségre

Már maga a pályázati kiírás is magában rejtette az értelmetlen pénzköltés lehetőségét: egy labort – kémia/fizika tanteremet akkor építhetett meg egy iskola legfeljebb 90 millió forintból, ha további 210 milliót kommunikációra, különféle segédanyagokra, értelmetlennek tűnő, túlárazott szoftverekre, vagy éppen – olykor részben az iskola tanáraival megíratott – tanulmányokra költött. Arányokról van szó, ha pl. csak a felét, 105 milliót akartál ezekre a furcsa dolgokra fordítani, akkor a laborra is csak 50%-ot lehetett, 45 milliót. Így érthető, hogy a többség 300 milliót kért.

Közbeszerzési paródia

A közbeszerzések még ha részleteikben bonyolultak is, viszonylag könnyű elmondani, mi szokott lenni velük az igazi probléma: nincsen valódi verseny, előre tudni, hogy ki fog nyerni és nem véletlen, hogy ő akar nyerni, amiből következik a másik probléma: minek akarnál a szokásos áron elvégezni egy melót? Drágán fogod megcsinálni. Igaz, esetünkben új szintre emelték a dolgot: eladták ugyanazt sokszor.

Amitől szarul nézhet ki egy közbeszerzés, az mind megtörtént az Öveges programnál. Ezeken a közbeszerzéseken nem indulhatott bárki, csak akiket meghívtak rá. Szürreális mintákat láthatunk azzal kapcsolatban, hogy egymástól független intézmények milyen cégeket néztek ki maguknak, sok-sok város sok-sok közbeszerzésére hívták meg pontosan ugyanazokat a cégeket, amihez a véletlen és szerencsén kívül még valami más is kellhetett. Már csak azért is, mert nem lehetett könnyű rájuk találni, mert ezeknek a cégeknek sokszor weboldaluk se volt.

Előfordult, hogy a szereplők ugyanazt a terméket adták el többször fejlesztésnek, ezért kapott felfüggesztett börtönbüntetést három cégvezető is. Nem azt csináltuk, hogy egyszer elkészítettünk egy szoftvert vagy egy munkafüzetet, hanem több tucatszor fizettünk ezeknek az elkészítéséért. Amik persze nagyjából ugyanazok lettek, ráadásul ugyanazok a cégek adták el sok önkormányzatnak ugyanazt a már kész terméket.

A közbeszerzések kiírásánál többször látszik, mennyire gondolták ezeket komolyan. Akkor adsz kéthetes határidőt egy szoftver kifejlesztésére, ha tudod, hogy már készen van. Akkor küldöd el a meghívott cégeknek, hogy ki a többi meghívott szereplő, ha már úgyis mindegy, tudnak egymásról.

A Nyomozás

A hét éven át tartó nyomozás nem jutott el a főszervezőkig, mindössze hárman kaptak felfüggesztett börtönbüntetést. Különösen nagy, illetve nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében és hamis okirat felhasználása vétségében bűnösnek mondta ki a Gyulai Járásbíróság azt a három vádlottat, akik az Öveges-programhoz kapcsolódóan mintegy 180 millió forint értékben egy már kidolgozott munkafüzetet és tanári segédanyagot újként és önálló fejlesztésként adtak el középiskoláknak.

Az ítélet a Hunniareg és a Lybrum Kft. fent vázolt tevékenyége kapcsán született, az egyik elítélt Csizmadia Imre, a gyulai önkormányzat közbeszerzési bizottságának fideszes tagja volt 2010-et követően két cikluson át.

A végzéssel kapcsolatban két kérdés mindenképp felmerül.

  • Maga a Miniszterelnökség jelentése, ami csak a közbeszerzések egy részét vizsgálta, tárt fel teljesen hasonló történéseket sok más esetben, az ügyészség valamiért ezekkel kapcsolatban nem emelt vádat.
  • Semmi következtetésre nem jutottak arra nézve, kik szervezhették meg ezt az egész projektet ebben a formában, miközben Ekler Gergely, Guller Zoltán vagy Béres István neve csak a vaknak nem szúrja ki a szemét, ha kicsit utánanéz a programnak. Nem állítom, hogy ők lettek volna a fő szervezők, de nehéz lenne véletlennek hinni, hogy elképesztően sok Öveges-programban nyertes céghez volt közvetlen vagy közvetett kapcsolatuk.

3 milliárd vissza az EU-nak

Az Európai Bizottság ellenőrei is szabálytalanságokat találtak az Öveges program szerződéseiben és közbeszerzéseiben, emiatt 2015-ben felfüggesztették a finanszírozási forrás, az Európai Szociális Alap kifizetéseit Magyarországnak és ezt csak 2016-ban indították újra, mikorra Magyarország elvégezte a szükségesnek látott korrekciókat. Emellett Magyarországnak 7.8 millió eurót, mai árfolyamon több mint 3 milliárd forintot kellett visszafizetnie, részben az Öveges-program, részben egyéb ESZA források egyéb problémás felhasználásai miatt.

A meglepően őszinte titkos jelentés

Földi halandók számára meglepő nyíltsággal taglalja a program körüli anomáliákat a Miniszterelnökség Ellenőrzési Főosztályának 2014-ben készült jelentése, amit bár 10 évre titkosítottak, évek óta elérhető a neten. Mivel ez az anyag nem a nyilvánosságnak készült, őszintén tárgyalja a lezajlott közbeszerzésekkel kapcsolatban felmerült problémákat, és bár nem az összes pályázatot, hanem a csak szúrópróba-szerűen kiválasztott 13-at vizsgál (köztük szerencsére a XII. kerületi Önkormányzat pályázatát is), ezen belül 49 közbeszerzési eljárást, mégis átfogó képet ad a történtekről.

Az ellenőrzés a legtöbb projektben felfedett túlárazást. Erre példa az egyes projektekben kifejlesztett szakmai tartalmak, több esetben jelentős mértéket mutató egyezősége, ami előfordult különböző szállítók esetén is. Itt a pályázati felhívásban biztosított egyedi igényekre szabott szakmai tartalomfejlesztés a gyakorlatban azt jelentette, hogy egy részben vagy egészben meglévő tartalmat adtak el többször és minden esetben elszámolták a teljes fejlesztési költséget. Hasonló megállapítás tehető egyes informatikai tárgyú beszerzéseknél, ahol ugyanazon modulok kifejlesztése került kiszámlázásra a projektekben, továbbá leszámlázásra és kifizetésre került olyan teljesítés, ahol a teljesíthetőség objektív feltételei hiányoztak. Ezek az esetek szintén felvetik a szabálytalanság gyanúját. A kiállított számlák hitelessége — tekintettel arra, hogy az abban feltüntetett gazdasági esemény nem, vagy nem abban a mértékben illetve formában valósult meg – megkérdőjelezhető, felveti számviteli visszaélés gyanúját. További példák túlárazásra a tanulói munkafüzetek és szaktanári segédletek tartalmi átfedései, ahol a kifejlesztés költségei a két szakmai anyagnál szinte valamennyi vizsgált projekt esetében azonosak voltak, valamint a jelentősen eltérő áron történt azonos tárgyú beszerzések.

fogalmaz a Miniszterelnökség Ellenőrzési Főosztálya.

A projektekben jól beazonosítható egy bizonyos rendszeres szállítói kör, akik nagy sikerrel vettek részt az egymástól elvileg független beszerzési eljárásokban. A nagy sikert úgy kell érteni, hogy például a Hegyvidéken is sikeresen pályázó Studiorum Kft. és a Commitment Zrt. a vizsgált eljárások felében nyertesen került ki. A cégek között az összefonódás megállapítható, ez azonban, a tulajdonosi szerkezet gyakori változása miatt a projektmegvalósítás időszakában nem minden esetben mutatható ki, a teljesítéseikkel kapcsolatban pedig számos esetben fennál a szabálytalanság gyanúja, amit a jelentés részletesen bemutat.

Az OLAF-nak is van humora

És született egy nagyon szórakoztató, az átláthatóság tökéletes paródiájaként is értelmezhető OLAF jelentés is, amit az Átlátszónak sikerült megszereznie, és aminek gyakorlatilag a teljes tartalmát kitakarták különféle érdekek védelme érdekében. Az érdekek meg lettek védve, mi meg nem látunk semmit a jelentésből.

Egy eredeti OLAF, nyomat 90 grammos papíron, 21×29 cm

Hadházy: Azt válaszolta nekem a fideszes polgármester, hogy “ez a Pokorni bulija volt

Mindebből látszik, hogy egy ilyen összegű, ekkora szervezést és ilyen sok szereplő cég és önkormányzat részéről együttműködést igénylő lopást csak úgy lehetett megszervezni, ha valaki ezt felülről irányítja.

Átnézve az öveges program közbeszerzéseit, elsőként persze Ekler Gergely és Guller Zoltán neve tűnik fel sok nyertes cég irataiban, ugyanakkor az ügyre rálátó újságírók rendre Pokorni Zoltánt emlegetik a háttérben. Mindezt legnyíltabban Hadházy Ákos adta elő 2022 tavaszán egy klubrádiós interjúban. Ákos itt elmesélte, hogy a program indulásakor, akkor még fideszes önkormányzati képviselőként rákérdezett az akkori szekszárdi fideszes polgármesternél, hogy mi ez az Öveges program, azt a választ kapta, hogy ez a Pokorni bulija. Ez itt hallgatható meg 5:55-től.

Pokorni Zoltán esetleges érintettségének eddig tudomásom szerint senki nem nézett utána, legalábbis nem születtek publikációk a témában.

Persze az is lehet, hogy többen keresték Pokornit az ügyben, de nem találták.

Az van, hogy ami a gazdasági ügyeit illeti, Pokorni Zoltán igazából Béres István

Pokorni Zoltán ugyanis, legalábbis ha az általa irányított intézmények, mint például az egykori Oktatási Minisztérium, vagy 15 éve a Hegyvidéki Önkormányzat “gazdasági” ügyeiről van szó, nem Pokorni Zoltán. Hanem Béres Istvánnak hívják.

Béres Istvánt a kilencvenes években fideszes “oktatási szakértőként” említik az újságok, majd Pokorni Zoltán minisztersége alatt először tanácsadója lett, majd oktatásért felelős beruházási kormánybiztosként gründolta a minisztérium nagyobb beruházásait. Ő gyakorolta a tulajdonosi jogokat is a minisztérium nagyobb építkezéseinek kivitelezésére létrehozott cégnél. Béres István követte Pokorni Zoltánt a XII. kerületbe, ahol 15 éve polgármesteri tanácsadóként dolgozik, most épp havi egymillióért. De nem ez az egymillió a lényeg: bárki, aki a kerület gazdasági ügyeire egy kicsit is jobban rálát, legyen az érintett cég ügyvezetője, önkormányzati alkalmazott vagy éppen csalódott KDNP-s képviselő, mindenki egyöntetűen állítja, hogy a Hegyvidéken nem Pokorni Zoltán hozza meg a gazdasági döntéseket, hanem Béres István.

Béres István

Szemléletes példa lehet, hogy mikor a Böszörményi útra tervezett tízmilliárdos önkormányzati építési beruházásról, ami a kerület legnagyobb projektje az elmúlt 15 évben, megkérdeztem Hegyvidék polgármesterét, hogy lesz-e szerepe ebben a magántőkének, ő nem a maga tudása alapján válaszolt, hanem előbb Béres Istvánt kérdezte erről.

Béres István kerüli a nyilvánosságot, vagyonnyilatkozata nem nyilvános, mert hiába kap havi 1 milliós fizetést a XII. kerületi önkormányzattól, a tanácsadói pozíció nem jelent ilyen kötelezettséget. És ha rákerestek a google-ben a nevére, igazából több fotót találtok rólam, mint róla.

Stop, egyéb fontos fideszesek!

Egy pillanatra itt meg kell állnunk pár mondatra dr. Guller Zoltánnal és Ekler Gergellyel kapcsolatban, hiszen mindkettejük neve számtalan Öveges-programon nyertes cég kapcsán előkerül. Egy csomó cég az övék volt vagy a program előtt vagy a program idején is, sok pedig a cégeik lakásába volt bejelentve. Ennek részletes tárgyalása kimerítené ezen írás már így is vakmerő kereteit.

Mindketten a Fidesz oktatási “holdudvarából” indultak, majd jutottak fel a csúcsra.

Guller Zoltán 2000-ben Pokorni Oktatási Minisztériumában kezdte, aztán végig járt mindent a 2010-es kormányváltás után, dolgozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, az Emberi Erőforrások Minisztériumában, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. 2016-tól 2022. júliusig a miniszterelnök lányának Magyar Turisztikai Ügynökségének vezérigazgatója, ezt követően a társaság igazgatóságának elnöke. Jelenleg a Digitális Magyarország Ügynökség létrehozásáért és működtetéséért felelős miniszteri biztos.

Ekler Gergely a HÖOK elnökeként kezdte, de 2007-ben már az Oktatási és Kulturális Minisztérium referenseként dolgozott. 2018-tól Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kabinetfőnöke és titkárságvezetője volt, 2020 októberében pedig, miután Novákot családokért felelős tárca nélküli miniszterré nevezték ki, Ekler a családokért felelős tárca nélküli miniszter stratégiai államtitkára lett. Munkáját Novák köztársasági elnökké jelölését követően, 2022. január 1-től Gulyás Gergely MIniszterelnökséget vezető miniszter irányításával végzi.

Karrierjüket szemlátomást nem viselték meg a történtek.

Vissza a kerületbe

A XII. kerületi önkormányzat a sashegyi Arany János iskola laborjának a fejlesztésére nyerte el a maga 300 millióját. Ez a gyakorlatban úgy zajlott, hogy a kerület sikeresen pályázott az állami forrásra, majd maga írta ki a közbeszerzéseket, indította el a beszerzési eljárásokat.

Nálunk nincsenek ezek a szerződések, nálunk se!

Ezeket a szerződéseket nem igazán akarták nekem odaadni. A kerület részéről elsőre azt mondták, ezek nekik már nincsenek meg, hiszen odaadtak mindent a Közép-Budai Tankerületnek az iskolák “államosításakor”. No problem, írtam a tankerületnek, akik viszont szintén azt válaszolták, hogy ilyesmijük nekik nincs. Na de ez már problem, és mivel minden ilyesmi és a törvény szerint megismerhető adatnak kell lennie egy úgynevezett adatgazdájának, akitől el lehet kérni, írtam a NAIH-nak, hogy segítsenek már eldönteni, hogy végülis kinek kellene elküldenie nekem a szerződéseket. A NAIH-nak írt levelem forwaldoltam a Hegyvidéki Önkormányzatnak, ami úgy tűnik, segített nekik megtalálni a papírokat, szóval szerencsére végül hozzájuthattam ezekhez.

Mára már azért profibbak lettek

Ami ezekből a szerződésekből, illetve a kozbeszerzes.hu-n elérhető nyilvános információkból kirajzolódott, az nem volt szép. Természetesen nyertek, akik szoktak, a kerület közbeszerzéseire szakosodott Archibona Kft. és a Tricsók Kft. is. Utóbbinak is fontos szerepe van kerületünk életében: tizenéve mindig őket bízza meg a Hegyvidéki Önkormányzat a kerület közbeszerzéseinek lebonyolításával. Ami viszont ennél érdekesebb, hogy a többi nyertes esetében Béres Istvánhoz vezettek a szálak szinte minden esetben. Furcsa volt ezt látni, mert ma már ennél azért ügyesebben intézik a közbeszerzéseket.

A XII. kerületben meghívásos vagy éppen nyílt, csak egy szereplős közbeszerzéseken nyerik el sok éve ugyanazok a cégek az építési beruházásokkal kapcsolatos melókat. Nehéz lenne azt hinni, hogy bármiféle valódi verseny lenne, sokszor korábbi üzlettársak “versenyeznek” egymással, vagy éppen véletlenül három egyszerre kiírt közbeszerzésre sikerül meghívni ugyanazt az öt céget, amit nem is szabad csinálni, mert ezeknél a meghívásos közbeszerzéseknél van egy olyan minimális elvárás, hogy legalább cserélgesd néha, hogy kiket hívsz meg.

Utóbbit beküldtük a Közbeszerzési Hatóságnak, az tovább a Közbeszerzési Döntőbizottságnak, ami meg is büntette miatta a kerületet nevetséges 300 ezer forintra. Jellemző, hogy ezután annyi változás történt, hogy az ezt követően kiírt újabb meghívásos közbeszerzésre az önkormányzat a szokásos helyi cégek mellett az önkormányzat meghívott két újat is, akik eddig ismeretlenek voltak a kerületben. Ezek a cégek még csak arra sem vették a fáradtságot, hogy legalább színleljék a versenyt és érvényes ajánlatot tegyenek.

De a legtöbbet és legérthetőbben az árul el a kerületi közbeszerzésekről, hogy létezhet egy olyan cég, aminek 20 milliárdos bevételének 75%-a a XII. kerületből származik. Ez a már korábban emlegetett Archibona Kft., aminek ha a létezése értelmét keressük, nehéz benne mást látni, mint, hogy megnyerje a hegyvidéki közbeszerzéseket.

De ezt legalább úgy csinálják, hogy Pokorni Zoltán egyik fő bizalmasa a közbeszerzéseken nyertes cégek vezetőitől nem vásárol meg cégeket, nem kerül a tulajdonába a korábbi székhelyük, meg nem is felejtik ott ezeket a cégeket olyan lakásokban, amik egy olyan céghez kerülnek, amiből Béres István egy időre kiszállt és csak a feleségét hagyta benne. De a Hegyvidék újságot és tv-t működtető Hegyvidék Média Kft. egykori tulajdonosánál se szokták eltemetni a közbeszerzések nyerteseit. Az Öveges Program viszont így sikerült. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy az Öveges program milliárdjainak megfelelő zsebekbe juttatásához rengeteg gazdasági társaság kellett, hiszen 66 önkormányzat nagyjából 10-10 közbeszerzési eljárásaihoz kellett 3-5 indulót találni, ami több ezer ajánlattevőt jelentett. És még ha ennél jóval kevesebb cégre is volt szükség – hiszen bizonyos kft.-ket több tucatszor is meghívtak –, látható, hogy Béres Istvánnak már az ismeretségi körét is be kellett vonnia.

A Hegyvidéki Öveges-program

Na, de akkor vissza az Arany János suli laborjához és maradjunk Béres Istvánnál és a kerület polgármesterénél.

Az XII. kerületi Öveges programban nyertes cégek kapcsolatai a kerület vezetésével.
Klikk és nagyobb lesz!

Always Archibona

A két, összesen 230m2-nyi tanterem egybenyitását, kifestését és minimális gépészeti felújítását tehát a XII. kerületre szakosodott Archibona kft. csinálta meg 33 965 578 forintért. A közbeszerzésre két másik céget hívtak még meg, a Szkíta Kft.-t, ami éveken át felváltva nyerte a kerületi közbeszerzéseket az Archibonával, miközben mindkettőnek ugyanaz a könyvvizsgálója, valamint a Gál András Levente ügyvédi irodájához ezer szállal kötődő, offshore múltú Calyisto Kft.-t. Gál András Levente a fideszes Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára volt 2010 és 2011 közt. Ám ennél érdekesebb, hogy az említett Gál és társa ügyvédi iroda 2006 és 2015 közt 90 millió forintért dolgozott a XII. kerületnek.

Csókék

A közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatok feladatokat a pályázat során a TriCSÓK Zrt. láthatta el 2 319 000 összegért, mint ahogy ez minden hasonló esetben történik több éve a kerületben, tavaly éppen 33 milliót kaptak mindezért. Ugyanígy az ugyanolyan hátterű Csók és Társa Ügyvédi Iroda végzi el a kerület “ügyvédi” feladatait sok év óta rendszeresen.

Béres István versenytársa

A Digitális Tananyag Kft. 900 ezer forintot nyert egy jól hangzó dologra: a gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének a fejlesztésére, ami a gyakorlatban egy laptopot, egy fényképezőgépet és egy iratmegsemmisítőt takart. A cég ugyanebben az évben egy 14 074 803 forint értékű közbeszerzést is nyert az Oktatási Hivatalnál. Izgalmas versenyben győzte le az Infocon Kft.-t és az Educa System Kft.-t. Az Infocon Béres István tulajdona, az Educa System pedig ekkor Béres István Balassi Bálint utca 9-11. első emeleti lakásába volt bejegyezve.

A Nagyon Hasznos Szoftver

A Commitment Zrt. informatikai fejlesztésért kapott 10 185 000 forintot az önkormányzattól. A különös fejlesztés egy “teremfoglalási rendszer”, ami egyszerre képes akár 2(!) terem, a labor és a szertár beosztásának tárolására, illetve valami, ami képes “elektronikusan dokumentálni” a kísérleteket. Bár a Commitment a fejlesztésért kapott 10 milliót, ugyanazt a már legyártott szoftvert adta el több önkormányzatnak is, kacsint ránk a közbeszerzés 15 napos határideje mögül a TriCSÓK Zrt. A szoftverek komolyságához kétségünk sem férhet, képzeljétek el, hogy egy program egyszerre két(!) terem beosztását is tudja kezelni! Bele se merek gondolni, mennyibe került volna, ha mondjuk hármat vagy négyet. Nyilván belefullad a világ az ezt tudó, ingyenes szoftverekbe, amik talán jobbak is – legalábbis az egyik iskola, a kiskunfélegyházi, aki megvásárolta a szoftvert, inkább mégis egy ingyeneset használt, állapította meg megint a Miniszterelnökség.

A cégben korábban szakmai igazgató volt dr. Környei László, Pokorni Zoltán egykori helyettes államtitkára.

A cég 2013-as, Balassi Bálint utca 9-11. félemeleti székhelye mostanra Béres István tulajdonába került. De úgy tűnik, elfelejtették idejében kijelenteni a céget, mert a lakás már akkor Béres István cégéé lett, mikor még itt volt a székhelye. Béres István erre az időre kilépett a kft.-ből, csak feleségét hagyta benne, de mára már helyreállt a rend. Aki már idáig elolvasta, lehet még erre és képes, de ezt inkább kirakom keretesbe a fanatikusabbaknak, a lényeg benne volt az előző két mondatban.

Gyorsan megszabadultak a lakástól, csak ottfelejtettek pár céget

A Balassi Bálint utca 9-11. többször szóba jön az írásban.

Egy első emeleti lakás 2003 óta Béres István tulajdona felesbe az akkori feleségével, mostanra családi tulajdonban oszlott szét.

Egy félemeleti lakás hemzsegett az Öveges programon nyertes cégektől. Ide volt bejegyezve az Eduport, az Eduware, a Commitment Zrt., a Modern Oktatási Eszközök Kft., és 2009-ig az E-Animations Zrt. is. A pecó egy darabig az Ekler Gergely, majd Guller Zoltán fémjelezte North Holland Kft., annak megszűnése után a jogutód Zrt. tulajdonába került, onnan pedig egy ma Hatlak, akkor F.T.I.F. néven futó Kft.-hez 2015 augusztusában. A Hatlak 2005 óta Béres Istváné, a lakásvásárlás előtt 2 hónappal kilépett belőle és a felesége maradt a tulajdonos. De valami hiba csúszhatott a projektbe, például az, hogy egy csomó övegeses gazdasági társaságot elfejtettek onnan kijelenteni. Mindenesetre két hónappal később újra a North Hollandé a lakás. Gondolom kitaláljátok, ezután mi történt: a cégek új székhelyeket kapnak, a lakás a tulajdoni lap szerint 2016-ban már Béres István tulajdona.

Unalmunkban megtaláljuk a társasházban Gréts Gábort is, tőle vásárolta Jakab Péter, az Archibona Kft. egyik tulajdonosa Intellimobiles nevű cégét. Gréts Gábor Pronitect nevű cége is integett már felénk kerületi közbeszerzéseken.

And here comes the helyi független sajtó

Az öveges programban nyertes Commitment Zrt. másként is kapcsolódik a kerület fideszes vezetéséhez: elődje, a hasonló vagyis ugyanolyan nevű és tulajdonosú Kft. ügyvezetője 2014 és 2016 közt az a Maurer Viktória lett, aki a Hegyvidék Média Kft.-t is ügyvezette 2007 és 2017 közt. Ez a cég adja ki a helyi fideszes önkormányzati újságot, a Hegyvidéket és működteti a Hegyvidék TV-t. Utóbbiba olyan gyakran engednek be ellenzéki önkormányzati képviselőket, hogy az hírszámba szokott menni.

Itt egy macskás kép, hogy tovább bírj olvasni.

Megíratták a tanárokkal, amiért a pénzt kapták

A Studiórum Consulting Kft. elvileg pedagógiai tanácsadást és pedagógiai szakmai koncepciót adott a kerületnek 6.5 millió forintért. Ennek a szerződését valamiért nem kaptam meg a kerülettől, de a miniszterelnökségi aggályokból látszik, hogy a XII. kerületnek is dolgoztak ezen a vonalon. A Studiórum Consulting Kft. a jelentés szerint, nagyon hasonló tartalmakat adott el “újként” több iskolának, azzal, hogy értelemszerűen belevették a helyi sajátosságokat. De úgy tűnik, ezt a melót nálunk legalábbis részben nem ők végezték. A koncepció több fejezetét a jelek szerint az iskola tanáraival irattatták meg, legalábbis erre lehet következtetni az olyan szövegrészekből, hogy “nevelő-oktató munkánkat
végezzük”
, “nevelőtestületünk évek óta szorgalmazza“. A 4.3 és 4.4 fejezet nagyrészt többes szám
első személyben íródott. A közbeszerzés másik tárgyának, a pedagógiai tanácsadásnak nem látszik nyoma, állította a Miniszterelnökség.

Az a cég szintén Ekler Gergelytől indult, az Öveges program idején dr. Szabó László neve alatt futott, majd 2017-től a felfüggesztett börtönt kapott Csizmadia Imréhez került.

Béres István már egy ideje borászatra adta a fejét. Egyik borászati cégét, az értékesítést végző Vörös és fehér kereskedőházat a Studiórum Consulting Kft. ügyvezetőjétől, dr. Szabó Lászlótól vásárolta meg 2014-ben.

Szabó László, aki egyébként Papp Csillának, a Papcsák Ferenc vezette Zugló egykori jegyzőjének férje, a 90-es években a HÖOK elődjét irányította, később helyettes államtitkárként tűnik fel a Deutsch Tamás-féle Ifjúsági és Sportminisztériumban, 2007-től az MTV Közalapítvány kuratóriumának fideszes delegáltja, a kormányváltás után pedig az MTVA tanácsadója, majd kommunikációs igazgatója. Amiről bővebben itt.

Modern oktatási eszközök

A Modern Oktatási Eszközök Kft.-től interaktív oktatási eszközök érkeztek a magyar oktatási rendszerbe, erről sajnos többet nem tudok, hogy mi lehetett, de 9 833 858 forintba került. A korábban már említett Digitális Tananyag Kft. sajnos itt csak második lett.

A cég a kérdéses időszakban Ekler Gergely ügyvezetése alatt és az Eduform-Consulting Zrt.-n keresztül a tulajdonában volt és ugyanabba a később Béres Istvánhoz kerülő Balassi utcai lakásba volt bejegyezve, mint a Commitment.

A Modern Oktatási Eszközöktől szintén hamar eljutunk Béres Istvánhoz. A Kft. Ekler Gergelytől 2014-ben ahhoz a Horváth Ádámhoz kerül, akit a Multinova Kft.-ben is megtalálunk. A Multinova Kft.-be szervezték ki Pokorni Zoltán minisztersége alatt az Oktatási Minisztérium bizonyos nagyberuházásait, a tulajdonosi jogokat pedig beruházási kormánybiztosként Béres István gyakorolta.

A cég, ami ugyanazt csinálta, mint akiket elítéltek, csak esetében ez senkit se zavart

Az Okker Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Zrt. oktatási és képzési feladatokat látott el a projektben, összesen 39 910 000 forintért. Szintén ugyanarról az üzleti körről van szó: a cég 2006 és 2009 közt a Commitment Kft. tulajdonában állt, aminek ügyvezetője és tulajdonosa is volt ekkor dr. Guller Zoltán. Ugyanígy a cég tulajdonosa az Öveges program időszakában az Okker Oktatási és Kereskedelmi Zrt. tuajdona volt, aminek a székhelyére jelenleg egy olyan társasházban, a XII. kerületi Dolgos utca 7-9-ben találunk rá, amiben Béres István irodája van.

A Miniszterelnökség hat önkormányzat, köztük a XII. kerület esetében vizsgálta az Okker Zrt., a Lybrum Kft. és a Hunniareg Nkft. által elkészített segédanyagokat. Arra jutottak, hogy ezek pár oldal kivételével megegyeznek, szóval új fejlesztés gyanánt ismét azt látjuk, hogy különböző cégek ugyanazt a terméket adták el. A Lybrum és a Hunniareg vezetői felfüggesztett börtönbüntetést kaptak, az Okkeréi valamiért nem. A XII. kerületben például egy oldalnyi “felhasznált irodalom” és egy oldal kinyomtatott “link” járt plusz tartalomként a pénzért.

A győztestől vett egy céget Béres István pár évvel korábban

Az E-Animations Zrt. konzorciumos szerződéséből nem sok derül ki, valamiféle digitális tananyag 1 gépes licencét adhatták el a kerületnek 24 617 000 forintért.

A cég 2009-es székhelye később Béres István tulajdonába kerül.

A cég ügyvezetője 2012 és 2014 közt az a Garab Szabolcs, akitől Béres István 2008-ban a másik borászati cégét, a Tokajicumot vette. A Tokajicum székhelye ugyanakkor Garab Szabolcs Szilágyi Erzsébet fasori lakásában maradt még egészen 2014-ig.

Garab Szabolcs érdekeltségei közé tartozott 2010 és 2019 közt a MOM-ban levő gyógyszertárt üzemeltető Evital-MOM Kft. is. Amikor a koronavírusos pörgés elején a Hegyvidéki Önkormányzat segített az időseknek bevásárolni és elmenni helyettük a gyógyszereikért, akkor az önkormányzat alkalmazottainak minden gyógyszert ebben a gyógyszertárban kellett megvenniük, ugyanígy a bevásárlást csak egy, Gyelán Zsolt tulajdonában levő Szarvas Gábor úti CBA-ban intézhették. Bár a nyugdíjasok pénzét ezzel sikerült megfelelő helyekre becsatornázni, ugyanakkor elképzelhetjük az időseknek segítő önkormányzati alkalmazottak boldogan csillogó tekintetét, amikor venniük kellett mondjuk egy Normafánál lakó nyugdíjasnak egy aszpirint és két almát, de ezt nem intézhették a környéken, hanem először elmentek a Normafához a pénzért, onnan le a BAH csomóponthoz a gyógyszerért, át Kútvölgybe az almákért, majd vissza a Normafához. Mindez végtelenül logikusnak tűnik, bárhogy is nézzük.

Jött három ugyanolyan ajánlat, csak más volt a kérés

Egyik kedvenc részem következik, a projekttel összefüggésben felmerülő projektmenedzsmenti feladatok ellátásával kapcsolatos beszerzési eljárás, amit a Grants Europe Consulting Kft. nyert el. Itt az önkormányzat 12 pontban részletesen leírta a feladatokat. Három cégtől érkezett ajánlat, ugyanakkor a három ajánlat másra vonatkozott, mint ami a kiírásban szerepelt, ellenben pontosan ugyanaz volt mind a három.

Ez a jelenség kizárólag az ajánlattevők versenykorlátozó magatartásával, az ajánlat benyújtását megelőző egyeztetéssel magyarázható, Ez megalapozza a szabálytalan beszerzés gyanúját.

vélekedik a Miniszterelnökség.

Kaptunk pár homályos fotót

Ezzel végére értünk a hegyvidéki Öveges program szerződéseinek, egy maradt ki közülük a Pro Kommunikációs Kft. 2.2 milliós szerződése, ami némi nyomtatásról, egy egyszerű weboldalról és tíz fényképről szól. A weboldalt nem találni, persze ezt azóta megehette az idő, de felcsillan a szemünk a pénz hatékony elköltésére gondolva, mikor igen, 10 Öveges programos fénykép valóban van az Arany János suli honlapján, bár ezek jobbára elég életlennek sikerültek, darabonként 50 000 forintért. Egy szakmai napot is szerveztek 2 125 984 forintért.

Ennél az egy cégnél én nem látok közvetlen kapcsolatot a kerület vezetésével, csak a fotók lettek homályosak.

Na, és akkor mi van?

Semmi. Aki eljutott idáig, láthatta, hogy az Öveges-program XII. kerületi szétlopása korántsem függetlenül történt Pokorni Zoltán örökös gazdasági tanácsadójától és a polgármester kapcsolati hálójától. Ám a helyzet ennél súlyosabb, a XII. kerületi nyertesek rengeteg más város vagy kerület övegeses közbeszerésein is részt vettek és vették fel a pénzeket sokszor minimális elvégzett munkáért cserébe, na de erről majd bővebben egy következő olvashatatlan posztban.

A végén még nevessünk egy kicsit, és nézzük meg Béres István 1/1 tulajdonú Infocon Kft.-jének felbukkanását más városok Öveges-programjában.

Kabaré

Béres István saját cégét, az Infocon-t hat övegeses oktatási közbeszerzésre hívták meg, amiken úgy tűnik, töltelék cégként kellett megjelennie.

Egyikről meséltem, ott a XII. kerületi nyertes Digitális Tananyag Kft. ellen ment veszteni.

A többi öt esetben mindig ugyanazzal a két másik céggel kellett “verenyeznie”.

Történt, hogy Békéscsaba, Hatvan, Újpest, Zalaegerszeg és Szekszárd városa vagy alkalmanként kerülete egymástól függetlenül és teljesen véletlenül arra a bölcs döntésre jutott, hogy ugyanazokat a cégeket hívják meg a közbeszerzéseikre, az Infocont, az E-Animations Zrt.-t és a Paralel Consulting Kft.-t. Bölcsességük és éles látásuk mi sem bizonyítja jobban, minthogy úgy találtak rá ugyanazokra a gazdasági társaságokra, hogy némelyiknek honlapja se volt. Mindegyik esetben az E-Animations tette a legjobb ajánlatot.

Hogy átérezzük, mekkora verseny lehetett a három cég közt, tudnunk kell, hogy

  • Az InfoCon Béres István cége.
  • A Paralel Consulting akkori székhelye, egy bizonyos Kiss János altábornagy utca 26. I/3. alatti lakás ma már Béres István tulajdona.
  • Ám ekkor az említett Kiss János utcai pecó, mit ad isten, az E-Animations tulajdona volt.

Szívből gratulálunk!

Komment!
Ez is érdekelhet:
Kifizetőhelyek a XII. kerületben című rovatunk jelentkezik

Július 12-én dönt a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő cégek vezetői ELŐRE jutalmat kapjanak a Read more

Nem lesznek nagyszámú elbocsátások, az óvodavezetők sem lesznek kirúgva – már megint hazudik az önkormányzat nektek

Nem szeretném elviccelni a dolgot, úgyhogy ezúttal nézzétek el nekem a komoly hangvételt. Az önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán és a honlapján Read more

A Tóth Lőrinc utcában lerombolt villa történetenének folytatása az önkormányzattal

Mónus Angéla, a XII. kerületi önkormányzat Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság MKKP delegáltja és a 04. evk képviselő jelöltjének írása A Read more

A Márvány utca utolsó zöldszigetét is beépíthetik

Mónus Angéla, a XII. kerületi önkormányzat Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság MKKP delegáltja és a 04. evk képviselő jelöltjének írása Mongolian Read more