Gyorstalpaló: mi fán terem az adatelemzés? Hogyan dolgozd fel a kérdőívvel szerzett információkat?

Kutyostaton innen és túl!” címmel háromrészes előadássorozatot szerveztünk a Kétfarkú Kutya Népfőiskola keretében. Ez itt az adatelemzésről szóló harmadik rész szöveges összefoglalója, amit Bagi Rea tartott. Az elsőt (űrlapok és táblázatok) itt, a másodikat (kérdőívezés) pedig itt tudod megnézni.

1. Adat – információ – tudás

A nyers adat „valakinek vagy valaminek a megismeréséhez, jellemzéséhez hozzásegítő tény, részlet”. Az adatnak önmagában nincs jellemzése, semmilyen összefüggés-értése.

Az „értelmezett adat” legfontosabb jegye, hogy bizonytalanságot, határozatlanságot oszlat el. Az adatból akkor lesz információ, ha valamilyen jelentést kap, és annak alapján valamiféle ítélet alkotható, ez pedig meghatározott cselekvést indíthat el.

A tudást sokszor úgy határozzák meg, hogy felsorolják, mi mindent foglal magában a megfelelő tájékozottságon felül: tapasztalatot, szakértelmet, az áttekintés és az elemzés képességét, intelligenciát, értékrendet, döntési és cselekvési mintákat, intuíciót, reflexeket stb.

 1. A kutatás folyamata (részletesebben lásd a második előadásban)
  1. a cél meghatározása ⭢ döntéselőkészítés, kommunikációs stratégia kialakítása stb.
  2. hipotézis megfogalmazása ⭢ a meglévő tudás kiegészítése más forrásból
  3. a célcsoport kijelölése ⭢ meghatározza a mintavétel módját (pártpreferencia-kutatás esetében kötelező a reprezentativitás!)
  4. a módszer eldöntése ⭢ milyen típusú információra van szükség a kutatás céljának eléréséhez? kvantitatív, kvalitatív, mélységi, longitudinális stb. ⭢ a módszer kiválasztását meghatározza a célcsoport nagysága, elérhetősége
  5. adatgyűjtés (kérdőív, fókuszcsoport, interjú, strukturált megfigyelés stb.)
   • ki gyűjti az adatokat? ⭢ külső/saját erőforrás
   • hogyan gyűjtjük az adatokat? ⭢ személyes/telefonos/online stb. ⭢ a módszer determinálja

GDPR (Adatvédelem)!!!!

 1. Adatból információ ⭢ bármilyen módszer alkalmazását megelőzi az adatok ellenőrzése és „tisztítása”.
  1. kvantitatív (statisztikai) elemzés
   • alapfogalmak: eloszlás, átlag, szórás, stb.
   • programok: SPSS, Excel, Access, formokba beépített programok
   • adatkiigazítás: súlyozás, összevonás, transzformálás, extrapolálás
   • haladó szint: faktor, klaszter, korreláció, korrespondencia
  2. kvalitatív elemzés
   • leíró ⭢ pl. interjúk mélységi elemzése
   • tartalomelemzés ⭢ adott szöveg/ek/ben a verbális, szimbolikus, kommunikatív adatok kvalifikálása
   • intuitív elemzés ⭢ a meglévő tudás birtokában a hipotézisek elméletek ismertetése
   • fókuszcsoport ⭢ a kutatás célcsoportjának megfelelő egyének körében folytatott kötetlen beszélgetés – moderátor vezetésével – a kutatás témájáról a kutatás tárgyának mélyebb megismerése érdekében;
    • a kérdőíves kutatás megkezdése előtt a kérdésekre adandó válaszok körének kialakítása érdekében
    • a kérdőíves kutatás után a kérdésekre kapott válaszok megfelelő értelmezése érdekében
   • strukturált megfigyelés ⭢ pl. klubok, találkozók, akciók során szisztematikusan gyűjtött információk összegyűjtése
 1. Következtetések, összefüggések

Vizsgálni szükséges a folyamatok, jelenségek közötti kapcsolatokat, valamint a folyamatokat befolyásoló tényezők összefüggéseit, törvényszerűségeit, óvatosan. Problémát jelent: ha túl sok az adat, ha túl kevés az adat, túl sok manipuláció alapján született meg az adat. hibás modell, algoritmus alkalmazása.

Következtetések levonása

 • eredmények alapján az összefüggések, mintázatok, javaslattétel, prognózisok feltárása
 • a kutatás eredményire épülő stratégia, akció kialakítása
 1. Az információk hasznosítása
 • a diagnózis leírása
 • stratégia kialakítása
 • akció implementálása

Az előadás után kérdések hangzottak el a fókuszcsoporttal és a „nemzeti konzultációkkal” kapcsolatban, érdemes meghallgatni.

(Írta: Polinszky Márta, szerkesztette: Láng Dávid)

Komment!
Ez is érdekelhet:
Ahol vidámpark az iskola – a dán népfőiskolákról

Összefoglaló a Kétfarkú Kutya Népfőiskola dán népfőiskolákról szóló beszélgetéséről.

„Nincs olyan, hogy te egyszerre vagy keresztény, és bő nyállal szitkozódó, gyűlölködő ember”

"Ne vidd a politikát a gyerekekhez: az antirasszizmus gyakorlása még nem nekik való!""Nem imádkozunk veled együtt az ökumenikus imahéten, mert Read more

Teaházi esték – Miért sikertelen a környezetvédelem és a klímaváltozás elleni harc?

Dr. Vasárus Gábor terület- és településfejlesztő geográfus (KRTK Regionális Kutatások Intézete) tartott előadást augusztus 1-jén Győrben, az Astro teaházban. Az előadás Read more

A magyar mezőgazdasági nihil és ami mögötte van

Igazgatási Munkacsoport - Népfőiskola kooperáció 2023. június 30-án Tálas Sándor gazda tartott Népfőiskolai előadást a magyar mezőgazdaságot uraló nihilről, arról Read more