Az utolsó megmaradt zöld területünkért küzdünk Káposztásmegyer II-n

Káposztásmegyer II lakói sosem élvezték az Újpesti Önkormányzat jóindulatát. Legalábbis 1992 óta nem, amióta én ott élek. A lakótelepet nem sokkal korábban afták át, nem keverendő össze Káposztásmegyer első ütemben épült, korábbi lakótelepével. Káposztásmegyer II-nek része mára a Homoktövis Lakópark és az Aqualiget Lakópark is. A kezdeti kb. 2500 főről kb. 8000 főre növekedett az itt élők száma becslések szerint. Mindeközben elvesztettük zöld területeink nagy részét.

Valahogy mi nem voltunk fontosak vezetőinknek és területi képviselőinknek sem. Egyetlen vívmánynak azt nevezhetném, hogy 1995 táján meghosszabbították a 14-es villamos vonalát a mi lakótelepünkig. Igaz, ha még EGY megállót sikerült volna hosszabbítani rajta, akkor a lakótelep végéig közlekedhetnének vele az itt élők.

A 90-es években még szépnek tűnt a jövő, épült egy bolt is, ez a mai Spar. Akkoriban, nyílt egy gyógyszertár és végül nagy erőfeszítések árán megépült egy orvosi rendelő is.  És azóta semmi.  

Azaz dehogynem. A 2000-es évek óta minden létező zöld területet eladott Önkormányzatunk a fejünk felett, tudtunk és megkérdezésünk nélkül. Védett homoktövis élőhelyet, erdős területeket sikerült pénzzé tenniük anélkül, hogy az itt élők mindennapjainak könnyítésére visszaforgattak volna ezekből a vélhetően óriási összegekből. Társasházak a legutóbbi években /Aqualiget Lakópark/ egymás hegyén-hátán épültek a korábban másra szánt zöld területeken.

 Az Aqualiget Lakópark helye 2013-ban – az első favágásokkor készített saját fotóm
Az Aqualiget Lakópark ma – ugyanazon a helyen készült fotó napjainkban

Sportpályának eközben nem találtak helyet. 2010 előtt az eredeti nagy sóderes kosárpályát elzárták a köz elöl, használatba adták valakinek, aki ledobálta a kosárpalánkokat és műfüves focipályát alakított ki. Erről sem kérdeztek meg senkit az itt élők közül. 

2011-ben aláírásgyűjtést indítottunk egy sportpályáért, hogy az itt élő fiataloknak legyen hol kosarazniuk, focizniuk, de több száz aláírással végül csak 2 db kosárpalánkot sikerült kiharcolnunk a meglevő pici, rozsdásodó, betonos focipályára. Ez az összes ingyenes sportolási lehetőség azóta is az itt élő több ezer embernek, fiatalnak. 

A Wintermantel-féle önkormányzat lakókat semmibe vevő működése végül már odáig fajult, hogy 2018-ban az evangélikus missziós egyháznak odaajándékozta az egyik társasház parkolóját a lakók értesítése nélkül. Igaz, területi képviselőnk sem ellenezte ezt, sőt, meg is szavazta a nyilvánosságra hozott iratok szerint, ahogy az összes többi akkori ellenzéki is, egy kivétellel. 

A térítő egyház már az említett lakóház címe alatt hirdette magát, amikor a lakók véletlenül tudomást szereztek a jogaikat semmibe vevő történésekről. Tudniillik, nemcsak elajándékozták a lakók háza melletti parkolót, hanem oda egy haranggal felszerelt templom építésének tervét is elfogadta  önkormányzatunk minden képviselője 1 kivételével. Igen, az akkor ellenzékben levők is. A templomban temetéseket is terveztek tartani, így URNATEMETŐT IS ENGEDÉLYEZETT önkormányzatunk játszótér, gyermekrendelő és több 3 emeletes lakóház mellett, néhány méterre ezektől.

A 2018 tavaszán véletlenül napvilágra került, már elfogadott építési terv
Ide épült volna az urnatemetős harangozó templom képviselőink szavazása alapján

Olyan mértékű felháborodás alakult ki pár hónap alatt, hogy az önkormányzat hirtelen a másik lakótelepen talált új helyet EGY ÓVODA MELLETT a templomnak, természetesen erről meg nem kérdezve az ott élőket vagy az óvodások szüleit. Ez a projekt azóta szünetel.

2019 októberében így sokan örültünk, hogy megszabadultunk azoktól a vezetőktől, akik ennyire semmibe vették az itt élő adófizető állampolgárok alapvető jogait, miközben problémáinkkal nem foglalkoztak. 

Bíztunk abban, mostantól nyugalom és fejlődés következhet, és odafigyelnek majd ránk, hisz nyilván tanultak az előző vezetés hibáiból. Mi, az itt élők elhittük, erdőnk már nincs veszélyben, hiszen az erdőszélre tervezett íjászpályát egy telekcserével más területre helyezték a 2019. októberi választások után. Az ellenzéki mottó ez volt: MEGVÉDJÜK AZ ERDŐT, és ezt mi el is hittük, egészen 2021 augusztusáig.

Ekkor ugyanis földmérők tevékenységére hívták fel a figyelmet civil csoportunkban az erdővel szemben élők. Így derült ki sokunk számára, miután az összes zöld területet ledózerolták és teleépítették, miközben sem bolt, sem gyógyszertár, sem rendelő, sem sportpálya nem épült több ezer új lakó betelepülése után sem, miközben még egy Posta megnyitását sem harcolták ki képviselőink az elmúlt 30 év során: az erdőrészünk egy részét is eladták még a Derce-éra alatt, majd 2019 tavaszán a beépíthetőségét megemelték, és építési engedélyt adtak egy 3 szintes társasház és 2 mélygarázs szinttel megépítésére, a Farkas-erdő és egy lápos terület közvetlen szomszédságában. 

2019 októberében az ellenzék átvette az önkormányzat vezetését, de nem vizsgálták felül a korábbi vezetés alatt engedélyezett terveket, annak ellenére, hogy korábbi és jelenlegi területi képviselőnk, dr. Trippon Norbert már az önkormányzatban tevékenykedett az elmúlt évtizedben is alpolgármesterként, így tudott minden területeladásról, valamint a beépíthetőségi mérték növeléséről is.  

A 2019 tavaszán engedélyezett építési terv látványképe

Miután bebizonyosodott számunkra 2021 őszén, hogy az építési engedély valóban, petíciót indítottunk. Ennek közzétételekor az elvileg az itt élők érdekében működő több ezres Káposztásmegyer II Facebook-csoportból többünket figyelmeztetés nélkül kitiltottak, és a témáról való eszmecserét is akadályozták. Ennek is köszönhető, hogy lakosság nagy része több éven keresztül nem is értesültek a leendő erdőpusztításról.

Az itt élők már a korábbi természetrombolások idején sem tudtak megszerveződni, mert a nagy helyi Facebook-csoportban beépített, sokszor álneveken tevékenykedő  pártkáderek megbízásból akadályozták a helyi civilek egymásra találását, a problémák felvetését. Ez a tevékenység egyébként mára Újpesten odáig fajult, hogy léteznek olyan nagy helyi csoportok, ahol maguk az adminisztrátorok is helyi pártkáderek álprofiljai. E tevékenységben mára a helyi DK fölülmúlta fideszes tanítómestereit. 

2018 tavaszán, annak érdekében, hogy zavartalanabbul meg tudjuk szervezni a templomépítés elleni tiltakozást, létrehoztuk a „Káposztásmegyer 2 – semmit rólunk nélkülünk” Facebook-csoportot. Ebben a csoportban hívták fel a figyelmet csoporttársaink a földmérők tevékenységére 2021 nyarán.

Miután egyre nagyobb méretet öltött a felháborodás, és elkezdtek a kitiltásunk ellenére mások is az építkezés témájáról beszélni a nagy helyi csoportban, Déri polgármester úr felajánlotta, menjünk be, és elénk tárja a részleteket. Megkaptuk a nyilvánosságra hozható dokumentumokat és megígérte, mindent megtesznek, akár szakértőket is bevonnak, hogy ellehetetlenítsék az építkezést. De ez sajnos a mai napig csak ígéret maradt. Türelmesen vártuk az önkormányzat lépéseit, főképp területi képviselőnk tevékeny részvételét ebben. De csak zöld felületek előtt készült reklámfotókat kaptunk, válaszokat nem kérdéseinkre. Az építkezés ügyében csak hallgatást. Az újpesti médiafelületeken, ha kérdéseket tettünk fel, legtöbbször álprofilok próbáltak hitelteleníteni minket, vagy fizetett hirdetésben állítottak valótlanságokat az ügyről, hogy eltereljék a figyelmet és elhitessék az itt élőkkel, nem lesz itt semmiféle építkezés.

A petíciót kb. 900 aláírással 2023. februárjában elküldtem a IV. kerületi Önkormányzatnak, a tulajdonosnak /Fiumei Virág Zrt. -t képviselő ügyvédi irodának/, a tervezőirodának /arcs.hu/ és a Kormányhivatal IV. kerület illetékes építésügyi osztályának. Választ senkitől sem kaptam. Újra elküldtem a petíciót júniusban. Ekkor a IV. kerületi Önkormányzat értesített, hogy a tulajdonos 750 millió forintos ajánlatot tett az Önkormányzatnak, eladná a telket. Ekkor tudtuk meg, hogy az Önkormányzat már 2022-ben készíttetett értékbecslést, ami szerint 165 millió forintot ért a telek abban az évben. Az is kiderült, már döntöttek arról, hogy nem fogják megvásárolni a telket, mert az Önkormányzat akkori állítása szerint milliárdos kártérítést kellene fizetniük a tulajdonosnak. Ennek ellenére, miután megkapták a 750 milliós ajánlatot, testületi ülésen megszavazták, ennyiért nem veszik meg azt. De nem tettek ellenajánlatot még 165 millió forintért sem! 

Sőt, semmiféle tárgyalást nem kezdeményeztek a tulajdonossal, hogy rendezzék erdőrészünk helyzetét.

A FŐVÁROS MEGKERESÉSE ÉS VÁLASZUK

Nyár végén civil csoportunk önkéntes jogásza a Fővárost is megkereste ügyünkkel, mert az építkezés melletti telekrésznek ők a tulajdonosai, és tudtuk, a Farkas-erdő egy részét természetvédelmi területté fogják nyilvánítani. Így kértük, ezt az építési telket is vegyék védelem alá, hisz az erdőnk szerves részét képezi. Több levélváltás is történt, sajnos nem találtunk ott sem értő fülekre. Utolsó válaszlevelükben többek között a következőt írták /a neveket adatvédelmi okokból kitakartam/:

Déri Tibor polgármester úr 2023 októberében ismét beinvitált néhány, a csoportunkban háborgó lakost, akik a faápolás címén elvégzett kiméletlen lombkorona csonkításokat, faápolásnak nevezett fakivágásokat és az ezekkel kapcsolatos lakossággal való kommunikáció elmaradását nehezményezték. A megbeszélés emelt hangú vitává alakult, Déri úr többször felemelte hangját a nála idősebb hölgykoszorú véleménye hallatán. A vita során az erdőrész sorsára is rákérdeztünk és kiderült, az építési terület tulajdonosa 72 fa kivágására nyújtott be favágási kérelmét szeptemberben. Világossá vált számunkra, itt az idő cselekedni, az utolsó pillanatban vagyunk. 

Személyes aláírásgyűjtést indítottunk, hogy megpróbáljuk nagyobb nyilvánosságra juttatni erdőnk ügyét, hátha az nyomást gyakorol a hivatalokra. Az aláírásokat az Újpesti és a Fővárosi Önkormányzatnak az erdő helyi védelem alá helyezésére és az illetékes Kormányhivatal építési osztályának az építési engedély visszavonására gyűjtöttük. Természetesen az aláírásgyűjtésben sem kaptunk segítséget az Önkormányzattól, a jegyzői hivatalból is megtévesztő válaszokat kaptunk, végül csoportunk önkéntes jogásza a TASZ-al egyeztetve dolgozta ki az aláírásgyűjtésünk módszerét, és az MKKP segítségét kértük. Önkénteseik energiát és időt nem kímélve segítettek nekünk az aláírásgyűjtésben.

AZ ÉPÍTKEZÉS MEGKEZDÉSE, MAJD VÁRATLAN LEÁLLÁS

Már folyt az aláírásgyűjtés, amikor váratlanul, 2023. november 7-én reggel ismerőseim jelezték, nagy a sürgés forgás az erdőrésznél, teherautók és munkagépek érkeztek, embereket látnak dossziékkal a kezükben jönni-menni, megkezdődhetett az építkezés. Többen fotókat és videókat készítettünk a számunkra ijesztő és egyben felháborító folyamatról.

Nagy Dávid, az MKKP újpesti polgármesterjelöltje azonnal a helyszínre érkezett és videóval megörökítette az eseményeket, beszélt a munkálatokat végzőkkel arról, ki adta ki az engedélyt, mit építenek. Kiderült, gázkiállást létesítenek az erdőbe, és ezzel megkezdték a 3 emeletes 52 lakásos 2 mélygarázs szintes társasház építését a több éve tartó lakossági tiltakozás ellenére. És Önkormányzatunk vezetése továbbra is csak hallgatott.

Pár napon belül csoportunk tevékeny tagjainak szavazása után amellett döntöttünk, élőláncot szervezünk a területre, médianyilvánossággal, hogy nagyobb nyomást helyezzünk a hivatalokban döntési pozícióban levőkre, és elérjük, tegyenek végre valamit,

A munkálatok megkezdése után, miután kiásták a gázcsövek lefektetéséhez az árkot, hirtelen befejezték a munkálatokat és szinte nyomtalanul eltüntették még a feltört aszfaltot is az élőlánc időpontjára. November 26-án egy nagyon hideg téli délelőtt legalább 100 ember megjelenésével létrejött az élőlánc-eseményünk. 

Nem érhető el leírás a fényképhez.

Megjelent az RTL Híradó stábja is, és többen nyilatkoztunk. Csütörtökre ígérték a felvételek leadását. Amit aztán sajnos sokan hiába vártunk. Érdeklődésemre a következőt válaszolták: a honlapon fog megjelenni a szerteágazó ügy. De sajnos ott sem jelent meg december végéig. Az RTL-en kívül 78 sajtótermékhez küldtük el az ügyet, de az RTL Híradón kívül csak a HVG érdeklődött irántunk, ahol meg is jelent egy nagyon alapos, többek véleményét kikérő és az ügyet körüljáró, objektív cikk, amit ezúton is köszönünk a cikk szerzőjének.

Az RTL Hiradó azonban továbbra is hallgatott. Felmerült bennünk, esetleg valakiknek érdeke lenne az ügy elhallgatása? Több párton átível ugyanis, érinti a Derce vezette önkormányzattól Wintermantel Zsolt fideszes önkormányzatáig a jelenleg regnáló, magát zöldnek hirdető DK-s /korábban MSZP-s/ képviselők és vezetők ténykedését, de még a Fővárost is. Természetesen lehet érdektelenség is az ok. Végül felháborodott leveleim után január végén kijöttek „befejezni a riportot”, ahol megjelent az élőlánc és elhangoztak a IV. kerületi Önkormányzat felé intézett követeléseink.

Az aláírásgyűjtésben sok itt élő önkéntes részt vett és a Kutyapárt pultjainál is gyűjtöttünk. Egyik szombat délelőtti aláírásgyűjtés alkalmával a Sparból szaladtak ki hozzánk, dr. Trippon Norbert, területi képviselőnk, jelenlegi polgármesterjelölt a Spar belsejében tart épp előadást az ott vásárlóknak, hogy ne írják alá az építkezés elleni tiltakozó íveket, mivel nincs értelme, az építkezés ellen nem lehet tenni semmit. Valóban bent volt, miközben mi kint a hidegben, vizesen, a zuhogó esőben annál a Sparnál gyűjtöttük az aláírásokat az erdőrész helyi védelem alá helyezéséért és az építési engedély visszavonásáért. Vajon pont a meghirdetett aláírásgyűjtő időpontban támadt kedve vásárolni zuhogó esőben, pont  abban a Sparban, amely mellett épp aláírást gyűjtöttünk? De hisz Trippon úr már rég nem lakik itt. Miért nem jött inkább aláírni? Miért ilyen fontos ez az építkezés Trippon úrnak, hogy ellene nem tesz semmit, de azokat minden áron akadályozza, akik az építkezést szeretnék ellehetetleníteni?

Az civilek élőláncán nem jelent meg sem Déri Tibor, a jelenlegi polgármester, sem Trippon Norbert területi képviselőnk, sőt egyetlen önkormányzati képviselő vagy országgyűlési képviselő sem, hogy támogatásáról biztosítsa a civileket.

Másfél hónap alatt 950 aláírást gyűjtöttünk. Önkéntes jogász lakótársunknak sikerült elérnie, hogy Tüttő Kata fogadjon minket a Fővárosnál. Az ügy sürgető volt, tudtuk, hogy védelem alá fogják venni a Farkas-erdő nagy részét, de az építkezési területet nem. Fel sem merült az Újpesti Önkormányzat és a Főváros ezt megelőző egyeztetésein, hogy ezt a részt is vonják védelem alá vagy jogilag rendezzék az erdőrész helyzetét. 

Tüttő Katának bemutattuk az aláírásokat és kérésünket közöltük: járjon közben a Főváros a terület jogi helyzetének rendezésében. Ezt az erdőrészt is helyezzék védelem alá, ezt kérik az ott élők. Ígéretetet tett arra, jogi csapatuk összeül, hogy kitaláljanak valamiféle megoldást,  de pénz erre sajnos nincs. Én elmondtam, a IV. kerületi Önkormányzat 2023-ban 36 milliárd forintból gazdálkodott, nekik lehetne pénzük a tulajdonossal való megegyezésre, de még csak tárgyalást sem kezdeményeztek figyelembe véve az itt élő lakosság határozott kérését. Sajnos azonban mind a mai napig nem hallottunk arról, összeült-e a jogi csapat és mire jutottak az ügyben.

A Farkas-erdő több területét végül tényleg védelem alá vette a Főváros, de sajnos, a mi magántulajdonban levő területünkkel továbbra sem voltak hajlandóak foglalkozni.

Az újpesti Jegyzőasszonynál január közepén jártunk. Kb. 20 percig az aláírásgyűjtéshez mellékelt adatvédelmi nyilatkozatunk hiányosságairól folyt a diszkurzus a 30 percből, amit ránk szántak. Az aláírások átvételére nem került sor, de írásban rögzítették a tényt, miszerint 950 lakossági aláíró tiltakozásának meglétét bemutattuk. Igazság szerint nem is szándékoztunk átadni az aláírásokat, mivel több fenyegetésről és az aláírók félelméről is tudomásunk volt. Ezután kértem, foglalják írásba a lakosság alábbi követeléseit:

1. A IV. kerületi Önkormányzat kezdeményezzen tárgyalásokat a tulajdonossal, hogy rendezzék a terület jogi helyzetét és próbáljanak megegyezésre jutni.

2. Készíttessenek hatástanulmányt, mivel tudomásunk szerint nem készült, és úgy adták ki az társasház építési engedélyét – az Önkormányzat 2019. márciusában, majd a Kormányhivatal 2020. márciusában véglegesítette azt

3. Támadják meg hivatalos úton a Kormányhivatalnál az építkezési engedély, hivatkozva akár a lakossági tiltakozásra, akár a hatástanulmány elmaradására

Válasz azóta sem érkezett az Önkormányzattól.

A IV. kerületi Önkormányzat a mai napig nem kezdeményezett tárgyalásokat a tulajdonossal arra hivatkozva, ők  csak a tulajdonost képviselő ügyvédi iroda elérhetőségét ismerik – legalábbis ez hangzott el a tárgyalások kezdeményezéséről feltett kérdésemre 2023. december 18-án, az egyébként botrányos, a demokráciát megcsúfoló újpesti közmeghallgatáson.

Mivel a tulajdonos 2023. május – június körül megkereste az Önkormányzatot eladási ajánlatával, majd kétszer adott be 72 fa kivágására favágási engedélyt 2024. januárjáig, nehezen hihető, hogy az Önkormányzat munkatársai, amennyiben akarnák, ne tudnák megtalálni a tulajdonost és ne tudnának tárgyalásokat kezdeményezni.

Önkormányzati vezetésünk az elmúlt pár évben valószínűsíthetően több száz millió forintot költött el ingyenes utcai rendezvényekre, marketingre, bizottsági tagok fizetésére.

A közmeghallgatáson az ingyenes, egymást érő, vendégfellépőkkel szervezett utcai rendezvények költségeit firtató kérdésemet sajnos Bedő Kata alpolgármester asszony nem értette, így közérdekű adatigénylésben teszek kísérletet arra, hogy ezeket a nyilvánosság megtudhassa.

A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat, mely feladata eredetileg az itt élők érdekeinek képviselete lenne, 2021 és 2023 novembere között összesen nem ült össze 6 alkalommal,  annak ellenére, hogy ezt évente 6-szor meg kellene tennie az előírás szerint.  Amikor ez a tény 2023. októberében napvilágra került az MKKP-nak köszönhetően, gyorsan megtartották a 2023-ra eső kötelező 6 alkalmat 2023. novemberében és decemberében. 

A december 18-án megtartott, beépített alákérdezőkkel tarkított, a valódi kérdéseket feltevő lakókat szóhoz jutni nem hagyó újpesti közmeghallgatáson arra a kérdésre, hogyan szankcionálja a vezetés a feladatát nem teljesítő településrészi önkormányzat tagjait, azt a választ kaptuk, 2023-ban megtartották a kellő számú ülést. A 2022-ben elmaradt munkavégzésről azonban gondosan hallgattak. Sőt, Déri Tibor polgármester úr még  meg is köszönte nekik eddigi munkájukat!  

Mi, itt élők azonban inkább azt kérdeznénk a Települési Önkormányzat jelenlegi és korábbi vezetőjétől és tagjaitól, mégis hol voltak és mit csináltak, amikor a mi érdekeinket kellett volna képviselni az elmúlt években? Mit tettek értünk az elmúlt évtizedekben? Mikor láttuk őket és mikor keresték a kapcsolattartást az itt élőkkel? Mégis, minek az ellentételezésére veszik fel  fizetésüket? És ugyan milyen munkát köszönt meg nekik polgármesterünk? Hol voltak, amikor minden zöld területünket kiárusította az Önkormányzat és teleépítette? Miért nem találtak eközben sportpályának helyet Káposztásmegyer II? Miért engedték, hogy miközben nem épült bolt, Posta, bölcsöde, óvoda, gyógyszertár, rendelő, aközben társasházak tucatjait építhessék meg? Hol voltak az erdőrészünk védelméért szervezett aláírásgyűjtéskor? És az élőlánc alatt?

TERMÉSZETVÉDELMI  TERÜLET TÁBLÁK KIHELYEZÉSE

Az elmúlt hónapban az Újpesti Önkormányzat és a Főváros természetvédelmi táblákat helyezett ki a Farkas-erdő területén. Egyes táblák, úgy látjuk, a Farkas-erdő építési engedéllyel bíró magántulajdonban levő területére kerültek a térképrészletek szerint. Laikusok mérjük így, hitelesen csak egy földmérő tudná a táblák és az építési telek határát összevetni. 

Az engedélyezéskor 2019-ben  készült térképrészleten pirossal a telekhatár, tábla körülbelüli helye és a most kihelyezett egyik tábla fotója ugyanott

Úgy tűnik a Főváros és a IV. kerületi vezetés elképzelése szerint a táblák majd megállítják a munkagépeket és a társasház építésével járó összes kárt, ami az erdőrészünket vagy a szomszédos nagyobb erdőrészt vagy a közeli lápvidéket fogja érni. Így a két erdőrész közötti forgalomnövekedést, amely a 2 mélygarázs szintnek lesz köszönhető 

Felnőtt ember ezt nem gondolhatja komolyan, De akkor mi lehet a cél a táblák kihelyezésével?

Esetleg hitelteleníteni az építkezés ellen tiltakozókat? Meggyőzni az itt élőket, és mindenki mást arról, hogy itt nem lesz építkezés, sem favágás, sem forgalomnövekedés? Sem az építkezéssel járó zaj, mocsok, buszmegállók áthelyezése, forgalmi elterelések a körforgalomnál? Mindenki nyugodjon csak meg. Legalábbis a választásokig. Aztán majd a következő 5 évben megépül és az itt élők lenyelik ezt is, mint annyi mindent már kénytelenek voltak lenyelni az elmúlt évtizedekben.

A kihelyezett táblák ellenére az építési engedély továbbra is érvényes, és a tulajdonviszonyokat nem írják felül a természetvédelmi táblák.

Lejárata most lesz esedékes. A lakossági tiltakozó aláírásokat a  Kormányhivatal építési osztálya is megkapta tértivevényes levélküldeményben. Választ tőlük sem kaptak a tiltakozók.

Ha a Kormányhivatal márciusban megújítja az építési engedélyt, az annak is lesz köszönhető,  hogy a lakossági tiltakozáson kívül egyetlen hivatal sem támadta meg azt. Sem Újpest, sem a Főváros vezetése. Annak ellenére, hogy közel 1000 ember aláírását vittük el nekik, amiben e rész védelem alá vételét és az építkezés megakadályozását kértük.

Sem a zöld terület védelme, sem az itt élőkért való felelősség érzése nem késztette erre képviselőinket. De miért? Hisz ez nem csak pénzkérdés!

A lakosság továbbra sem tud semmit, nincs senki, aki tájékoztatna minket. A jelenlegi vezetés egyetlen megoldása az agyonhallgatás. Minden felmerülő probléma agyonhallgatása, és a problémák felvetőinek hiteltelenítése. De ez nem jelent megoldást az itt élő lakosság problémáira. 

Változásra van szükség Újpesten és Káposztásmegyer 2-ön is. Elég volt a lakosság feje feletti, érdekeiket semmibe vevő döntéshozatali gyakorlatból, a pártkatonák és pártérdekek diktálta önkormányzati vezetői stílusból.

Az MKKP területi képviselőjelöltjeként azt ígérhetem, ha bizalmat kapok az itt élőktől

  • mindent meg fogok tenni azért, hogy a többször, több helyen leírt és elhangzott lakossági követelések végre az önkormányzati testület elé kerüljenek és valódi tárgyalást folytassanak a képviselők az ügyekről
  • mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy legyen végre jogi lezárása az erdőügynek, amely garantálja  ennek az erdőrésznek is a megmaradását az itt 

élők érdekében 

  • mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az Újpesti Önkormányzat a jövőben a befolyó milliárdokból /2024: 39.3 milliárd forint/ az itt élők problémáinak megoldására költsön és ne helyi pártérdekek alapján pártkatonák bizottsági helyeinek kifizetésére, saját marketingre, saját ötletek megvalósítására, figyelembe nem véve az itt élők valódi igényeit
  • és mindezt a lakossággal való helyben folytatott rendszeres, nem munkaidőben történő kommunikáció alapján, amiről nemcsak a haverok fognak tudni, hanem az összes itt élő

Kovács Beáta, 1992 óta Káposztásmegyer II-n élő civil lakos, 2023. augusztusa óta az MKKP területi képviselőjelöltje

Kérdéseivel, helyi problémákkal keressen nyugodtan a következő elérhetőségeken: kovacsbeata.kaposztasmegyer2@gmail.com vagy https://www.facebook.com/kovacsbeamkkp

Komment!
Ez is érdekelhet:

Összeszedtük, az országban hol milyen tisztségekért indulunk június 9-én.

Újpesti kékfidesz: közpénzből fidesz-szintű közmédia

A Fidesz propagandával átitatott közmédiában EP vitára kerül sor. Hogyan lehetséges az, hogy az újpesti DK-s vezetés még ezt a Read more

Mit tehet egy főpolgármester Újpestért? – Vitézy Dávid Újpesten járt Nagy Dávid polgármesterjelöltnél

Meghivtunk minden főpolgármester-jelöltet Újpestre hiszen más csak a saját jelöltjével szelfizik, de persze nem faggatja 2 órán keresztül. Azért szerveztük Read more

Szintet lépett az önkormányzat/Fonti Krisztina/fidesz propaganda: “FONTOS, HOGY NE CSAK A MILLIÁRDOSOK KÖLTÖZHESSENEK A HEGYVIDÉKRE!” (sírva röhögős)

Befújta a szél az ablakon az Önkormányzat egészen hihetetlen szórólapját (az adófizetők ezúton is köszönik az erre elköltött közpénzt és Read more