Mi (nem) történik az önkormányzati lakásokkal Újpesten?!

Az ingatlanokat és az ingatlan-támogatásokat tekintve a kormánypárt alapvetően a saját tulajdonban hisz. Ez ez egy bizonyos pontig persze érthető, de a magyarországi lakhatási problémákat figyelembe véve nem elégséges.

Ezzel szemben szociális és költségelven megállapított lakbérű bérlakásokkal kampányol egyébként a fél ellenzéki világ. Ez Újpesten és a Fővárosban is központi ígéret volt: a felek olyan számokat ígértek, amelyek már a kimondásuk pillanatában betarthatatlanok.

Szóval a helyzet nem túl rózsás, de látjuk azt, hogy Józsefvárosban vagy éppen Ferencvárosban kis-közepes sikereket még a COVID vagy a kormányzati megvonások ellenére is sikerült elérni. Szóval hogyan is lehetne jobban csinálni?

A felújítás és az építés is költséges dolog

Újpesten jelenleg 1029 önkormányzati lakás van, melyből 415-re áll fenn határozatlan idejű bérleti szerződés.

Ez egy 40 százalékos arány, ami kritikán aluli – több határozatlan idejű szerződésre van szükség.

A lakások egy része nincs is kiadva, vélhetően az állapotuk okán. Jó hír viszont, hogy az önkormányzat 2019 és 2023 között egyetlen alkalommal sem kezdeményezte szerződés felmondását, minden esetben a bérlő jelentette be felmondási szándékát – derült ki is adatigénylésünkből még 2023 áprilisában.

A lakásépítés és felújítás rendkívül költséges dolog, főleg ha egy egész háztömbről beszélünk, ami felújítandó.

Jó ellenpélda erre az elmúlt 4 év józsefvárosi vagy ferencvárosi fejleményei, ahol vegyes forrással ugyan, de sikerült érdemben jobbá tenni a bérlők körülményeit.

Újpesten a még 2019 előtt elnyert VEKOP pályázat keretein belül megvalósult K25 projekt az egyetlen nagyobb eredmény az elmúlt 10 évből, amely önkormányzati lakásokat érint.

Ez azért is vicces, mert a 2019-es kampányban Varju László házilapja, az Újpesti Hírmondó az egész projektet próbálta lejáratni azzal, hogy a Fidesz “Hős utcát hoz létre Újpesten”. Ez egyébként nagyban hasonlít a “Nagy Dávid hajléktalanokat költöztetne Újpest főterére” őrületre, amit szintén a DK közeli szennymédia gerjesztett.

Na hát ezzel a projekttel vág fel a mostani DK-s városvezetés, miközben ellenzékben mocskolták a kampány idején. A projekt végül 2 millió forintos EU-s támogatással jött létre.

Szóval igen, jó lenne bérlakásokat építeni, csak mibű. Ha pedig már megvan az önkormányzati bérleti jogviszony, a bérlőnek akkor sincs könnyű dolga. Mindjárt mondom miért is.

Cserelakás probléma: főváros és kerületek

Másik problémás terület a lakáscsere: amikor egy bérlő igényei megváltoznak (gyermek születése, gyermekek kirepülése, válás, stb) a lakáscsere egy lassú és túlbürokratizált folyamat. Ráadásul a Fővárosban kerületi szinten is eltér a szabályozása.

A különböző kerületek különböző lakáscsere rendeletei miatt felmerülő problémák kezelése érdekében először is fontos lenne az együttműködés és a koordináció megerősítése az önkormányzatok között. Íme néhány lehetséges megoldási javaslat:

Egységesített rendszerek kidolgozása: Az önkormányzatoknak össze kell ülniük, hogy egységesítsék a lakáscsere rendeleteiket vagy legalábbis harmonizálják azokat annyira, amennyire lehetséges. Ez lehetővé tenné, hogy a lakók könnyebben áttekintsék a lehetőségeket és ne kelljen külön-külön tájékozódniuk minden kerület rendeleteiről.

Közös adatbázis létrehozása: Kialakíthatnának egy közös adatbázist vagy platformot, ahol az összes kerület önkormányzati lakásai és a lakáscsere lehetőségek könnyen elérhetők lennének. Ez segíthetne a lakóknak abban, hogy átláthatóbban lássák a rendelkezésre álló lehetőségeket. Információs kampányok: Rendszeres tájékoztató kampányokat kellene szervezni a lakók számára, hogy felhívják a figyelmet az önkormányzati lakáscsere lehetőségekre, valamint az esetleges változásokra a rendeletekben.

Ez javíthatná a lakosság tudatosságát és hozzájárulhatna a hatékonyabb rendszer kiépítéséhez. Közvetítő szerep betöltése: Az önkormányzatoknak lehetőségük lenne közvetítő szerepet vállalni a lakók és a lakáscsere iránt érdeklődők között. Ez magában foglalhatja a tanácsadást, az eligazítást a rendeletekben, valamint a segítséget a megfelelő lakások megtalálásában.

Rendszeres egyeztetések és felülvizsgálatok: Az önkormányzatoknak rendszeres időközönként össze kell ülniük, hogy áttekintsék a rendelkezésre álló adatokat és tapasztalatokat, és szükség esetén módosítsák vagy frissítsék a lakáscsere rendeleteket. Ezek a lépések hozzájárulhatnak a lakók számára átláthatóbb és könnyebben hozzáférhető lakáscsere lehetőségek kialakításához, valamint segíthetnek a különböző kerületek önkormányzatainak közötti együttműködés megerősítésében a lakhatási problémák megoldása érdekében.

Többet adnak el cégnek, mint magánszemélynek

Adatigénylésünk szerint az Újpesti Önkormányzat és az UV Zrt. 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben összesen 42 lakást értékesített.

Ebből mindössze 11 lakás vevője volt magánszemély,

a fennmaradó 31-et vállalkozók vehették meg, átlagosan 237ezer Ft/nm, 307 ezer Ft/nm és 427 ezer Ft/ nm áron – derült ki egy másik adatigénylésünkből még 2023-ban.

A legtöbbet vásárló cégek a Pro Invest Group és a Loretta 2016 Property Kft. Utóbbi cég ügyvezetője, Serbán Zsolt már a 2010-es években is vásárolt önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, 2014-ben például még magánszemélyként vett Budapest IV. ker. Zrínyi u. 8. szám alatti műhelyet másfél millió forint környékén. 2016-ban a Megyeri úton vásárolt a földszinten lakást 4 millió forint körül, a Loretta 2016 Property Kft-t 2018-ban alapította meg, amely tehát 2019-2023 között 13 önkormányzati lakást vásárolt meg:

Miközben a szociális bérlakások lényege pont az lenne, hogy a lakást szociálisan rászoruló emberek vegyék meg a bérlet végén, ez egy borzasztó aránynak mondható – gyakorlatilag az eladott lakások 75%-a forprofit cégekhez került.

Ez nagyban azért is alakul így, mert az eladás előtti elővásárlási jogról rengetegen lemondanak a bérlők közül, hiszen nincs meg a lakás értékének 65-70%-a sem készpénzben/betétben.

Tehát gyakorlatilag nem tudnak élni kedvezményes elővásárlási jogukkal, hiszen nincs miből. És ezt nehezíti tovább az önkormányzat, válogatott eszközökkel.

A 65% is sok volt, majd a 80% biztos segít az embereken…

A koronavírus idején a kormány hatáskört adott a polgármestereknek egyszemélyi rendeletalkotásra.

Az elővásárlási jogot biztosítja minden olyan bérlő számára az önkormányzat, aki szociális helyzet alapján, vagy költségelven megállapított lakbérű lakásban lakik.

A lakásrendelet 2021. február 1. napjáig így nézett ki:

Déri levél május 7.JPG

Tehát az a bérlő, aki határozatlan időtartamú szerződéssel bír, 65%-os forgalmi értéken megvásárolhatja az önkormányzati bérlakást, amennyiben egyösszegben él elővásárlási jogával.

2021. február 1-jén Déri Tibor polgármester saját hatáskörben így döntött, hogy:

első.JPG

Tehát a koronavírus ideje alatt Déri Tibor polgármester 65%-ról 80%-ra növelte a forgalmi érték hányadot, amelyen egyösszegben megvásárolhatja a bérlő a bérelt önkormányzati lakást.

Ez még jobban megnehezítette a fent feszegetett probléma megoldását.

Na de van még jobb, 2023-ban az újpesti képviselő-testület visszacsinált mindent:

rendelet a költségvetésről.JPG

Kérdés, hogy milyen halaszthatatlan ügy miatt kellett Déri Tibornak hozzányúlnia a kerületi lakásrendelethez?

További érdekesség, hogy a februárban hozott rendeletmódosítás ellenére Déri még májusban is a régi rendeletben álló feltételekről tájékoztatta az önkormányzat lakásbérlő ügyfelét.

Az önkormányzat honlapján is a korábbi feltételeket tartalmazó nyomtatványt lehetett letölteni még májusban is.

Majd visszacsinálták az egészet – miért?

Mit lehetne tenni?

Az önkormányzati lakásokra vonatkozó szabályozást országosan egységesíteni kellene. Azonos feltételeket kellene biztosítani az ország bármely pontján lakó állampolgár számára a bérlakáshoz jutás; a lakáskarbantartás; a lakáscsere; és a bérlakás megvásárlása terén.

Ez utóbbi szabályozásakor általánossá kellene tenni a jelenlegi lakástörvényben lévő és jelenleg csak a műemléki lakásokra vonatokozó feltételrendszert valamennyi önkormányzat számára.

  1. Az üres, felújítandó lakások eladásakor előnyben kellene részesíteni a jelenlegi bérlőket, akik esetleg ilyen módon tudnák megoldani az évek során a családban bekövetkezett változásoknak megfelelő méretű lakáshoz jutást. 
  2. Az önkormányzati ingatlanok eladásakor a vevőnek hozzá kellene járulnia a szerződés nyilvánossá tételéhez. (Pl a XIII. kerületben ez most is így van.)
  3. Az önkormányzati struktúrában és a vagyonkezelőnél lévő lakásgazdálkodással kapcsolatos duplikációt meg kellene szüntetni.

Szintén problémás egyébként mind helyben, mind akár országosan a társasház felújítási rendszer, erről itt írtunk részletesebben:

Jó, de akkor mit lehet csinálni?

Az önkormányzati lakások helyzete tehát Budapesten összetett és számos kihívással teli. Az önkormányzati lakásállomány az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül, és a lakhatási problémák megoldása érdekében folyamatos figyelmet igényel. Íme néhány fontosabb aspektus a budapesti önkormányzati lakásokról:

Lakásállomány és eloszlás: Budapesten több tízezer önkormányzati lakás található, amelyek az egyes kerületek tulajdonában vannak. Az önkormányzati lakások eloszlása egyenlőtlen, egyes kerületekben jelentősen több ilyen lakás található, mint másokban. Bérbeadás és jogosultság: Az önkormányzati lakások bérbeadását az egyes kerületi önkormányzatok szabályozzák, amelyek különböző feltételeket határoznak meg a lakásokba való bekerülésre.

A jogosultság általában a lakáshasználó szociális vagy pénzügyi helyzetétől függ, és egyes esetekben várólistákat alkalmaznak a lakáshoz jutáshoz. Árak és fenntartás: Az önkormányzati lakások bérleti díjai általában kedvezőbbek lehetnek, mint a piaci árak, így segíthetnek a lakhatási költségek terheinek enyhítésében. A fenntartás és karbantartás kulcsfontosságú a lakások élettartamának megőrzéséhez és az infrastruktúra fenntartásához.

Kereslet és kínálat: Budapesten nagy a kereslet az önkormányzati lakások iránt, különösen a megfizethető lakhatás hiányában. Az önkormányzati lakások kínálata azonban gyakran korlátozott, és hosszú várólisták alakulhatnak ki a lakáshoz jutáshoz. Fejlesztési lehetőségek: A budapesti önkormányzatoknak folyamatosan figyelniük kell a lakhatási igényeket, és fejlesztéseket kell végrehajtaniuk az önkormányzati lakások területén.

A Budapesti Lakásügynökség erre lehet egyfajta megoldás, de nem látjuk még azt, hogy ez hova fut ki – ráadásul miért várt ezzel a Főváros a kampányig, miközben 5 év állt rendelkezésére.

Az új lakások építése, a meglévő lakások felújítása és az infrastruktúra fejlesztése fontos lépések lehetnek a lakhatási helyzet javítása érdekében. Ezek az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos főbb szempontok Budapesten, és az önkormányzatoknak folyamatosan egyensúlyozniuk kell az ellátás és a kereslet között, hogy megfeleljenek a lakhatási igényeknek és biztosítsák a lakosság számára megfizethető és biztonságos lakhatást. Ez a most meglévő forrásokból nem egyszerű feladat.

Újpest, 2024. május 29.

Nagy Dávid
pártigazgató, polgármesterjelölt Bp. IV. kerület, Újpest
– 2019. október 28. – 2021. augusztus 13. napjáig Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alkalmazottja, polgármesteri referensként, Déri Tibor polgármesternél.

Komment!
Ez is érdekelhet:
Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere nem tartja magára nézve kötelezőnek a HVB határozatát

Karsay Ferenc, a kerület hivatalban lévő polgármestere, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje és egyéni választókerületi jelöltje 2024. május 9-én a szokásos polgármesteri Read more

Újpesti eredmény számokban – köszönjük!
MKKP Köszönjük

Köszönjük szépen! Polgármestert még nem adunk, viszont képviselőből nem is egyet, hanem kettőt: Nagy Dávid polgármesterjelöltet és Bauer Bélát, a Read more

Miért szavazz ránk Újpesten?

https://youtu.be/n06sj74K2Co?si=Fy9y2zEAt-HTlZDj ...és ha mindez nem lenne elég, megírtuk 44 oldalas, saját cselekvésünkön alapuló programunkat: Mit akarunk Újpesttel? Mit csináltunk Újpesten Read more

Virágzik az üzlet: még több túlárazott szerződés az óbudai önkormányzatnál, már a muskátlin is nyerészkednek

Ahogyan az előző táblás cikkben olvashattuk, kialakult a III. kerületi önkormányzat körül egy cégháló, amely kisebb-nagyobb önkormányzati megrendelésekkel gazdagodott. Ezen Read more