Építkezések, Normafa, Zöldfelület, Környezetvédelem

Normafa
Építkezések
Műemlékvédelem
Fakivágások-fapótlás
Csillebérci rendezés
Szemét


Normafa

A Normafa mára teljesen túlterhelt, amin sokat rontott az önkormányzat közreműködése. A milliárdos, túlárazott építkezések azon kívül, hogy rendkívül természetkárosítóak és az erdő kárára történnek, tovább generálják a tömeges turizmust. A turisták többsége autóval megy a Normafához, ami rendszeres közlekedési káoszt okoz, nem csak a Normafa környékén, hanem kihat a környékbeli utakra, utcákra is.

 1. Nem szabad további turistavonzó beruházásokat csinálni, sem további épületeket létrehozni, zöldfelületeket beépíteni. A kerület egyéb kirándulásra alkalmas helyeit kell inkább vonzóbbá tenni, mint az Ördög-orom, vagy a Kissvábhegy. Ezt minimális infrastruktúra kiépítésével (parkolás, büfé, padok) és reklámozással lehet elérni.
 1. A félbehagyott lombkorona sétány betontömbjeit el kell bontani és visszaadni az erdőnek a Sport Hotel területét. A legfrissebb tervek szerint az elbontott Sport Hotel telkén épülne fel, bár az alapozáson látszik, hogy ezen jócskán túlnyúlna. Időközben a neve is tanösvényre változott. Mellé egy úgynevezett fejépületet is terveztek szolgáltató funkciókkal. Az építkezés tavaly elkezdődött, de miután elkészültek a sétány beton alapjai és a fejépület beton váza, elfogyott a pénz és nem is látni, mikor lenne rá.
 1. A hóágyúkat el kell bontani és eladni, amíg még érnek valamit. Eleve az önkormányzat nem tartja be az engedélyben szereplő feltételeket és a környezetet súlyosan károsítva működteti ezeket.
 1. Szezonális időszakokban ingyenes busz ingajáratot kell indítani, hogy letegyék az autókat a Széll Kálmán tér környékén, vagy legalább az Eötvös út aljánál. Erről széles körű kampányt indítani, hogy minél többen értesüljenek róla, nem csak a kerületiek, hanem a budapestiek is. Egyeztetéseket is lehet kezdeményezni Eötvös út alján lévő CBA-val, hogy ott is tudjanak parkolni. A jelenleginél lényegesen drágább parkolási díj is visszatartó erő lehet az autókkal érkezőknek, kombinálva a szabálytalanul parkolók szigorúbb büntetésével.


Építkezések

Az önkormányzat több olyan építési szabályzat módosítást is megszavazott az elmúlt években, amik növelték bizonyos ingatlanok beépíthetőségét. Ezek a változások mind a kerület beépítésének növekedésével járnak, ugyanakkor semmilyen infrastrukturális fejlesztés nem követte ezeket, sok esetben nem is követhetnék, hiszen új utakat nincs hova építeni. A növekvő autóforgalom, a vele járó dugók és légszennyezettség jó részben ezeknek az építkezéseknek tudható be. Több esetben úgy módosították az övezeti besorolást, hogy utat adjon új, több száz lakásos lakóparkok építése előtt, mindezt úgy, hogy ebben a két fenti esetben az intézkedés általi értéknövekedésért semmiféle ellentételezést nem kért az önkormányzat. A testület azt is megszavazta, hogy Rácz Aladár út, Hegyhát út menti gyakorlatban erdőket minősítsen át a főváros lakóövezetté. Ezt egyelőre nem nyújtották be a fővárosnak, hanem környezeti vizsgálatot kezdeményeztek.

 1. A már megtörtént változtatásokat nehéz lenne visszacsinálni, mert a telkek értékvesztésével járna, amiért sikeresen perelhetnének a tulajdonosok. Ellenben a XII. kerület saját tulajdonú lakóövezeti-vegyesintézményi, de beerdősült ingatlanjait erdővé lehet átminősíteni. Ilyen például az a telek, ahol szerencsére félbemaradt a lombkorona sétány fejépületének építése.
 1. Amit lehet tenni az az, hogy a továbbiakban nem módosítjuk úgy a Kerületi Építési Szabályzatot, hogy nőjön a beépíthetőség a magántulajdonú ingatlanokon és megfelelő településrendezési szerződésekkel a magántulajdonokon történő építkezéseknek is megfelelő kereteket lehet szabni.
 1. A zöldfelületek további csökkenésének megakadályozása mellett képezni lehet egy pénzügyi alapot, amit a magántulajdonú beépíthető ingatlanok visszaerdősítésére költenénk. Vagy úgy, hogy megvesszük ezeket a telkeket vagy úgy, hogy átminősítjük ezeket és kártalanítjuk a tulajdonost. Ebbe az alapba várnánk a kerületi lakók támogatását is, úgy tűnik ez fontos sok mindenkinek, valamennyien biztosan szánnának rá pénzt.


Műemlékvédelem

A kerületben sok rossz állapotú műemlék/fővárosi védettségű/helyi védettségű van. Az önkormányzat kevés támogatást ad ezek felújítására, évente mindössze 25 millió forintot. Értékesítéskor nem kötik ki az ingatlanok kötelező felújítását, legfeljebb feltételes módban. A helyi védelemről szóló rendeletben az állagmegóvásra vonatkozó előírásokat sosem ellenőrizték és semennyire nem tartatták be.

 1. Több támogatást kell nyújtani ezen épületek felújítására, a 25 milliós alap erre nagyon kevés.
 2. Önkormányzati tulajdonú műemléki ingatlanok értékesítésekor javasoljuk, hogy a vásárlót kötelezzék az épület belátható időn belüli felújítására, az épület állagától függően 2-5 év keretén belül. Ez a kötelezettség ne legyen feltételes, hanem szigorú és büntetéssel szankcionált. A tulajdoni lapon kerüljön feltüntetésre és tulajdonosváltás esetén a megszabott határidőt nem lehet módosítani, ezzel kijátszani az eladási feltételeket. Fontos, hogy az ilyen kötelezettségek betartását rendszeresen ellenőrizzék és szükség esetén be is tartsák. A kiszabott határidő csak rendkívüli esetben módosítható, kötelezettség elmulasztása esetén az ingatlan az eredeti vételár fejében visszaszáll az önkormányzat tulajdonába.
 3. Kerületi szervezésű helytörténeti séták, hogy az itt élők jobban megismerjék környékük múltját.
 4. Az érdekesebb épületeknél táblák kihelyezése a történetük leírásával, régi fényképekkel.

Fakivágások-fapótlás

Az építkezéseknek sok fa esett és esik áldozatául.

 1. Jelentősen emelni kell a fakivágások miatt fizetendő összeget
 2. Rossz a fakivágási rendelet, módosítani kell. Nem a fák pótlása a lényeg, hanem a gondozás, hogy az elültetett fák életben is maradjanak. A jelenlegi szabályozás szerint csak azt nézik, hogy egyszer kihajt-e a fa, ami nevetséges, mert legalább háromszori kihajtás kéne. Illetve abszurd módon jelenleg az ellenőrzés után engedély nélkül ki is lehet vágni a fákat, amíg nem érik el a 10 centis törzsátmérőt, miközben 5 centist kell minimum ültetni. Az újonnan ültetett fák kivágását nem szabad engedélyezni, amíg nem érik el a 10 cm törzsátmérőt. (ez menet közben módosult, így választások közeledtével a fidesznek is fontosak lettek a fák, úgy látszik, elég volt hozzá egy írás, amit sokan olvastak)
 3. Számtalan tanulmány bebizonyította, hogy a kertben a fák kivágása (bár a lehulló falevelek bosszúságától ugyan megóv) de sokkal több hátránnyal jár. Egy olyan kertben, ahol sok fa van, a hőmérséklet nyáron alacsonyabb. Ugyanígy a fák körbetérkövezése, kavicsozása, is hátrányos a nyári hőség szempontjából és a növényeknek sem tesz jót. Ezeket rendszeres kampányokkal a lakókban tudasítani szükséges. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy mivel lehetne a lakosságot ösztönözni az ingatlanokon a fák megtartására. Lehetne például támogatást adni erre, hiszen a fák gondozása a tulajdonosnak többletköltséggel jár (rendszeres öntözés, szakemberrel végeztetett faápolás, korona-korrekció, gallyazás, stb.)

Csillebérci rendezés

Rendezetlen tulajdonviszonyok. Az egész osztatlan közös tulajdon, így nem foglalkozik vele az önkormányzat. A hatályos változtatási tilalom ellenére vannak építkezések mindenféle szabályok betartása nélkül.

 1. A rendezést sajnos csak az állam tudja megtenni. Viszont legalább a jelenleg érvényben lévő változtatási tilalmat ellenőrizni kell és be kell tartatni. A hatósági ügyek valóban elkerültek az önkormányzatoktól, de az építkezéseket az önkormányzat nem jelenti be az építésügyi hatóságnak.
 2. Ez egy pihenő lakóövezet, az illegális átmenő forgalmat nem  kéne hagyni, jelenleg az hajt itt át, aki akar.
 3. Amíg nem sikerül a rendezés, az önkormányzatnak addig is be kell szállnia az infrastruktúra költségeibe, hiszen az itt élők is fizetik a kommunális adót az önkormányzatnak, melyért cserébe konkrétan semmit nem csinál meg a kerület.

Szemét 

A kerületben leginkább az erdőkön átmenő utak mentén bukkan fel nagyobb mennyiségben szemét, jellemzően építkezésekről származnak, amit teherautókkal hordanak oda. 

Az olyan helyszíneket, ahol rendszeresen előfordul a szemétlerakás, be kell kamerázni és a rendszám alapján feljelenteni és pénzbírsággal sújtani az elkövetőket.

Komment!